Alle (2658)

Geworteld in verbinding - Een ecologische theologie voor de toekomst | Kelly Keasberry | 9789044139488

Geworteld in verbinding - Een ecologische theologie voor de toekomst | Kelly Keasberry | 9789044139488

  • Garant

€30.00

Auteur: Kelly Keasberry ISBN: 9789044139488 Lange tijd verkeerden we in de waan dat rampen ons niet meer zouden overkomen. Het westerse leven had de prettige schijn van maakbaarheid. Het was slechts een kwestie van tijd totdat de wetenschap en technologische vooruitgang de grootste problemen de wereld uit zouden helpen. Dachten we. Wishful thinking, zo blijkt nu. De meervoudige ecologische crisis confronteert ons niet alleen met de gebrokenheid van onze wereld, maar ook met de kwetsbaarheid van onze systemen én van onszelf. Veel initiatieven – hoewel goedbedoeld – oogsten maar matig succes, omdat ze eenzijdig gericht zijn op ons handelen. Om het tij te keren is er méér nodig, namelijk een verandering van mindset. Dit werk ontrafelt de diepe theologische wortels van de ecologische crisis: de omslag van een animistisch wereldbeeld naar de mens als kroon op de schepping, geroepen om over de aarde te heersen en haar te onderwerpen. Die omslag, een van de grootste paradigmashifts uit de geschiedenis, ligt aan de basis van een schadelijk antropocentrisme. Om het tij te keren, moeten we terug naar de aloude bronnen, ze uitzuiveren en genezen. Met inspiratie van vooraanstaande groene theologen zoals Sallie McFague, Ariel Evan Mayse en Paul de Blot ontvouwt dit boek een planetaire theologie waarbij de oude bronnen opnieuw worden geïnterpreteerd in het licht van de uitdagingen van vandaag. Praktische inzichten over duurzaam zakendoen, economische hervormingen en de rol van de theoloog als heelmeester maken dit werk waardevol voor een breed lezerspubliek. Geworteld in verbinding is bovenal een hartgrondige uitnodiging om een nieuw paradigma te omarmen waarin onderlinge verbondenheid, verantwoordelijkheid en herstel (teshuva) centraal staan. Als we bereid zijn ons denken te vernieuwen, kan elke crisis nog altijd een kans zijn.

Aan winkelwagen toegevoegd

 Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr.3 (Jaargang 44) | Themanummer Drugs

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr.3 (Jaargang 44) | Themanummer Drugs

  • Maklu

€25.00

Auteurs: Sofie De Kimpe, Eva Blomme, Freya Vander Laenen, Pablo Nicaise, Tom Decorte, Charlotte Colman, Sophia De Seranno, Mafalda Pardal, Steven Debbaut, Katrien Vanlerberghe, Kristof Verfaillie, Christophe Busch, Lisa Van Laecke, Wim Hardyns, Yana Jaspers ISBN: 0201162182065 Editoriaal/Editorial Wat is er toch aan de hand met onze politie? Over de toenemende vraag naar politieabolitionisme 157 Sofie De Kimpe Artikel/Article Een evaluatie van het Belgisch drugsbeleid: Blijven de beleidsintenties overeind? 165 Eva Blomme, Freya Vander Laenen, Pablo Nicaise, Tom Decorte & Charlotte Colman Opgeruimd staat netjes? De ontmanteling en nazorg van synthetische drugsdumpingplaatsen in België 185 Charlotte Colman, Sophia De Seranno & Mafalda Pardal De constructie van zelf-legitimiteit door drugdetectives 204 Steven Debbaut Rubriekteksten/Editorial Notes Criminologie en strafrechtstheorie / Criminology and Criminal Law Theory • Kunnen we mensen weerbaar maken tegen propaganda? Een evaluatie van inentingstheorie 223 Katrien Vanlerberghe, Kristof Verfaillie & Christophe Busch Criminografie en Methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology • Potje eten, potje betalen: Een verkennende studie naar prevalentie en aangiftegedrag van eetpiraterij in de horeca 232 Lisa Van Laecke & Wim Hardyns Boekbesprekingen/Book reviews • Ballad of the bullet. Gangs, drill music, and the power of online infamy 243 Yana Jaspers

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr. 5 (Jaargang 44) | Themanummer Middelengebruik in het uitgaansleven

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr. 5 (Jaargang 44) | Themanummer Middelengebruik in het uitgaansleven

  • Maklu

€25.00

Auteur: Wim Hardyns, Charlotte Colman, Nicky Dirkx, Jochen Schrooten, Bert Hauspie, Edith Van Dyck, Tina Van Havere, Nicolas Van der Linden, Koen Ponnet, Angel Maginet, Lieven Pauwels, Charlotte Colman, Margot Soffers ISBN: 0201162182089 Themanummer Middelengebruik in het uitgaansleven Editoriaal/Editorial Roesmiddelen en feest vieren: Een cocktail van veiligheids- en gezondheidsoverwegingen 303 Wim Hardyns, Charlotte Colman, Nicky Dirkx & Jochen Schrooten Artikel/Article Percepties rond druggerelateerde interventies op muziekfestivals in België 306 Bert Hauspie, Edith Van Dyck, Tina Van Havere, Nicolas Van der Linden & Koen Ponnet Recreatief partydruggebruik bij jongvolwassenen in Gent: Belanghebbenden aan het woord 326 Angel Maginet, Lieven Pauwels & Charlotte Colman De Nightlife Council Gent: Het procesmatige traject van de werkgroep Drugbeleid 342 Margot Soffers Rubriekteksten/Editorial Notes Jeugdrecht en Jeugdhulp / Juvenile Justice and Youth Care • Jeugddelinquentie en rehabilitatie: Onderzoek naar het Good Lives Model 359 Colinda Serie Criminografie en Methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology • SSO’s: Het ABC van solide politie-observatieonderzoek 364 Ludovic De Vocht Boekbesprekingen Seksuele autonomie, normativiteit, exploitatie en deviantie: Criminologische en juridische verkenningen 372 Pia Struyf

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr.6 (jaargang 44) | Themanummer Internering

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2023 nr.6 (jaargang 44) | Themanummer Internering

  • Maklu

€25.00

Auteurs: Liesbeth Naessens, Eric Maes, Katelijne Seynnaeve, Mieke Goyens, Isabelle Eens, Joris Dheedene, Olivia Nederlandt, Petra Habets, Lieselotte Poncelet, Jan De Laender, Inge Jeandarme, Marjolein De Pau, Ellen Vandennieuwenhuysen, Lars Breuls & Christelle Macq, Ruben van den Ameele, Ingrid Dekkers, Jan Boucké, Ilse Libijn, Jan Verplaetse, Samir Boureghda, Sofie Hannon en Isabelle Vanderhoeven ISBN: 0201162182096 Themanummer Internering Editoriaal/Editorial Internering: Quo vadis? 379 Liesbeth Naessens & Eric Maes Artikel/Article Internering: Recht op zorg? 382 Katelijne Seynnaeve, Mieke Goyens, Isabelle Eens & Joris Dheedene Een quasi-automatische beslissing tot internering door een gebrek aan specialisatie 404 Olivia Nederlandt De doorstroom van geïnterneerden uit de gevangenis naar de zorg: Een mixed methods evaluatie van het InReach-project in de Vlaamse strafinstellingen 424 Petra Habets, Lieselotte Poncelet, Jan De Laender & Inge Jeandarme Een blik op het traject van personen met een migratieachtergrond en interneringstatuut: Het recht op zorg en vrijheid onder druk 437 Marjolein De Pau, Ellen Vandennieuwenhuysen, Lars Breuls & Christelle Macq FPC Gent en FPC Antwerpen: Uitstroom en uitstroompotentieel van de opgenomen patiënten 456 Ruben van den Ameele, Ingrid Dekkers, Jan Boucké & Ilse Libijn De ontoerekeningsvatbare geestesgestoorde maar verwijtbare dader: Contradictio in terminis of zinvolle figuur? 472 Jan Verplaetse Rubriekteksten/Editorial Notes Forensisch Welzijnswerk & Forensische Geestelijke Gezondheidszorg / Forensic Social Work & Forensic Mental Health • Zorgen achter tralies 486 Samir Boureghda • Het welzijnsonthaal in de rechtbank van Brugge 491 Sofie Hannon Penologie en Victimologie / Penology and Victimology • De Wet Externe Rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de positie van het slachtoffer 494 Isabelle Vanderhoeven

Aan winkelwagen toegevoegd

Mensen met lef - Verhalen over verlies en veerkracht | Ellis Middelhuis | 9789085750963

Mensen met lef - Verhalen over verlies en veerkracht | Ellis Middelhuis | 9789085750963

  • Boekenpodium

€16.90

Auteur: Ellis Middelhuis ISBN: 9789085750963 Geconfronteerd worden met levend verlies door een chronische aandoening kan tot grote veranderingen in het leven leiden. Manu Keirse, emeritus hoogleraar op het gebied van rouw en verlies, heeft het begrip levend verlies geïntroduceerd en omschreven als het rouwen om verwachtingen die zijn veranderd door beperkingen en ziekte, en hoe dit voortdurende rouwproces een unieke uitdaging vormt voor degenen die ermee worden geconfronteerd. Ellis Middelhuis kreeg zelf te maken met verlies en onderzoekt in dit boek of anderen soortgelijke ervaringen hebben. Het boek bestaat uit verhalen van mensen met een chronische aandoening en hun naasten en de impact van de ziekte op hun leven en toekomstverwachtingen. In de verhalen komen de verschillende facetten van levend verlies aan bod: emoties van boosheid en verdriet tot machteloosheid en schuldgevoel. Mensen met lef. Verhalen over levend verlies en veerkracht onderzoekt de vele facetten van levend verlies en brengt een boodschap van hoop en veerkracht voor iedereen die ermee te maken heeft. Het is een boek over troost en begrip voor degenen die rouwen om wat ooit was en niet meer terugkomt. Ellis Middelhuis studeerde af als maatschappelijk werker. Ze is manager van een centrum voor mantelzorg en eigenaar van Buro Ellis&Co, een bureau voor rouw- en verliesbegeleiding bij levend verlies (Haarlem)

Aan winkelwagen toegevoegd

(h)OREN(dol)?! - Alle antwoorden op je vragen over tinnitus | horendol Annick Gilles | 9789044138719

(h)OREN(dol)?! - Alle antwoorden op je vragen over tinnitus | horendol Annick Gilles | 9789044138719

  • Garant

€25.00

Auteur: Annick Gilles ISBN: 9789044138719 Winnaar - KVAB Jaarprijs Wetenschapscommunicatie - 2023 Door de nauwe contacten met duizenden tinnituspatiënten gedurende de afgelopen jaren werd de auteur één ding heel duidelijk: mensen zijn op zoek naar antwoorden op de talrijke vragen die de klacht tinnitus oproept. WAT is tinnitus? HOE heb ik dit gekregen? Is er iets ERNSTIGS aan de hand? Geraak ik hier ooit nog van VERLOST? Deze vragen gaan vaak gepaard met ongerustheid en angst. Het niet vinden van antwoorden en/of de nodige ondersteuning geeft aanleiding tot nog meer vragen, bezorgdheden en angsten. 15 à 20% van de volwassenen heeft tinnitus. Er bestaat echter nog steeds geen kant-en-klare, snelle oplossing voor deze klacht die voor iedereen werkzaam is. Maar het is wel zeker dat tinnitus géén constante last hoeft te zijn en/of te blijven. Er bestaat voor elke patiënt absoluut een oplossing om zijn/haar last te verminderen. Dit boek draagt bij tot belangrijke inzichten, wat op zichzelf reeds therapeutisch kan werken. Het vervangt geen gespecialiseerde of geïndividualiseerde tinnitusbegeleiding, maar vormt zeker een extra houvast en ondersteuning in dergelijk traject. Dit werk beoogt dus vooral om een ondersteunend platform te zijn, waarbij de vele vragen die de lezer heeft omtrent tinnitus duidelijk en eerlijk beantwoord zullen worden. Het is een naslagwerk met verklaringen van o.a. het ontstaan van tinnitus en het geeft toelichting rond de vele termen, onderzoeken en behandelingen die in het kader van dit thema bestaan. Dit boek is daarmee, in de eerste plaats, gericht aan mensen die zelf met tinnitus kampen en die op zoek zijn naar correcte informatie. Tevens kan het een handige ondersteuning zijn voor hulpverleners (zoals huisartsen, Neus-Keel-Oorartsen, audiologen, psychologen of kinesisten) die in contact komen met tinnituspatiënten en hen correcte adviezen wensen te verschafen. Het werk is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten, gebracht in een begrijpelijke taal. Professor dr. Annick Gilles studeerde Audiologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze vond het verbijsterend hoeveel mensen last van tinnitus ondervinden en hoe sommigen hier echt onder kunnen lijden. In 2011 startte ze een doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen naar de effecten van lawaaischade en naar het optreden van tinnitus bij jongeren na luide muziekblootstelling. Ze behaalde in 2014 de doctoraatstitel in de Medische Wetenschappen en bleef zich gepassioneerd verder specialiseren in tinnitus. Sinds 2018 is ze professor aan de Universiteit Antwerpen en de Hogeschool Gent waar ze actief is in de modules rond gehoor in de geneeskundige en audiologische opleidingen. Ze is hoofd van de audiologische afdeling op de dienst Neus-Keel-Oor en Hoofd-Halsheelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en ze is de oprichter en bezieler van TINTRA (Tinnitus Treatment & Research Center Antwerpen).

Aan winkelwagen toegevoegd

Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation (+ DVD) | Eugeen Roosens & Lieve Van de Walle | 9789044120752

Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation (+ DVD) | Eugeen Roosens & Lieve Van de Walle | 9789044120752

  • Garant

€29.00

ISBN: 9789044120752 Auteurs: Eugeen Roosens & Lieve Van de Walle Twenty-five years after his first publication on this topic, anthropologist Roosens and Van de Walle, manager of the rehabilitation unit, ‘revisited’ Geel.The book starts with a historical overview and zooms in on the famous “Gheel Question”. Subsequently, it dwells on the changes that have occurred in the system over the last 25 years and explains how the psychiatric foster care programme is run on a day-to-day basis. What sets the book apart is that it draws a well-documented, realistic and graphic picture of life in a foster family at the onset of the 21st century. According to Dr Sacks, the cases presented “provide a definitive rebuttal of the notion of mental illness as a remorselessly advancing and deteriorating condition and shows how, if there can be an effective integration into family and community life (and, behind this, a safety net of hospital care, professionals, and medication where warranted), even those who would seem to be incurably afflicted can, potentially, live full, dignified, loved and secure lives.” Last but not least, throughout the book psychiatric foster care is situated within the larger framework of community care. Basically, the book tries to establish the past and future potential of psychiatric foster care as a form of balanced community care and aims at highlighting the value of fostering for the mentally ill with enduring psychiatric disabilities.

Aan winkelwagen toegevoegd

Verboden kennis - De andere kant van de westerse cultuur | Johan Temmerman | 9789044139426

Verboden kennis - De andere kant van de westerse cultuur | Johan Temmerman | 9789044139426

  • Garant

€39.00

Auteur: Johan Temmerman ISBN: 9789044139426 De westerse cultuur ontsproot aan een veelheid van bronnen in de oudheid. Het Griekse denken en de Joodse verbeelding gaven het levenslicht aan de monotheïstische tradities. Van bij de aanvang maakte men beslissende keuzes. Een strak dogmatisch keurslijf bepaalde de ontwikkeling van de westerse cultuur. Dissidente stemmen werd het zwijgen opgelegd en hun teksten werden verboden. In dit boek schetst de auteur aan de hand van de verboden kennis de andere kant van de westerse cultuur. De tekst biedt een combinatie van informatief onderricht en een oefening in het denken van diversiteit. De enige ‘juiste’ weg, die de religieuze orthodoxe tradities uitstippelden, staat sinds de moderniteit onder druk. Maar voorin de 21e eeuw stelt men tevens de leefbaarheid van een louter wetenschappelijk materialisme in vraag. Misschien hadden ketterse onverlaten en on-eigentijdse denkers, die de andere kant van de westerse cultuur representeren, dan toch een punt? In deze tekst overloopt de auteur de diverse stromingen en bewegingen die ondergronds belangrijke impulsen gaven aan de vorming van de westerse cultuur. Aan bod komen gnostici, katharen, hermetische filosofen, alchimisten, rozenkruisers en vele anderen. De verboden kennis zet aan om de waarheid in verschillende gestalten te denken en ons niet door een polariserend ‘groot verhaal’ te laten vangen. Johan Temmerman is als religiewetenschapper verbonden aan de Faculteit voor Theologie en Religiestudies in Brussel. Hij is gespecialiseerd in godsdienstfilosofie, de verhouding tussen religie en wetenschap en alternatieve westerse stromingen.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.