Alle (2642)

Ziek van verlangen - Mystiek & psychoanalyse (Reeks: Psychoanalyse en Cultuur Nr. 15)

Ziek van verlangen - Mystiek & psychoanalyse (Reeks: Psychoanalyse en Cultuur Nr. 15)

  • Garant

€28.00

Auteur(s): Sjef Houppermans & Marc De Kesel (Red.) ISBN: 9789044139280 Ziek van verlangen is het resultaat van een gelijknamige studiedag, georganiseerd door de Stichting Psychoanalyse & Cultuur (Gent, 17 september 2022). De essaybundel focust op ‘mystiek’, een fenomeen dat, anders dan ‘religie’, wél op algemene interesse en populariteit kan rekenen. Vanuit diverse hoeken buigen de auteurs zich over vragen als: Wanneer mystiek iets erotisch/seksueels heeft, hoe kijkt de psychoanalyse daar dan tegen aan? Of moet die psychoanalytische blik tegelijk niet ook iets leren van de mystiek? Valt vanuit de mystiek niet ook iets te zeggen over erotiek? Worstelt ook de mysticus/mystica niet met de liefde – de liefde voor een goddelijke minnaar, dat wel, maar een liefde die, net als alle menselijke, al te menselijke liefdes, ziek kan maken? Is ook hij/zij/hen niet ‘ziek van verlangen’, maar dit zonder op te houden precies aan dat verlangen verslingerd te zijn en te blijven? Leonard Cohen zingt niet zomaar ‘No, there is no cure that is cure enough to be a cure for love’. Over de auteur(s): Ziek van verlangen : een bundel met essays van Marc De Kesel, Jan Cambien, Jos de Kroon, Veerle Fraeters, Lieven De Maeyer, Herman Westerink, Erwin Mortier, Bart Vieveen, Janneke van der Leest, Sjef Houppermans, Peter Verstraten en Sander Vloebergs.

Aan winkelwagen toegevoegd

Pedagogiek van het onderweg zijn. Een verzameling essays over het pedagogisch milieu, het dialogisch proces en het onderwijs als tussenruimte

Pedagogiek van het onderweg zijn. Een verzameling essays over het pedagogisch milieu, het dialogisch proces en het onderwijs als tussenruimte

  • Garant

€18.00

Auteur(s): Carolien Hermans ISBN: 9789044139174 In dit boek voert pedagoog Carolien Hermans de lezer mee in de onderstromen van het onderwijs. Onderwijs is een vloeibaar concept dat geen stilstand kent, alleen beweging. Onderwijs, in andere woorden, is altijd onderweg. Onrust en verandering, alsook verbinding, het buiten de eigen oevers treden en de oversteek wagen, zijn wezenskenmerken van leren en onderwijzen. In het onderwijs, zo stelt Hermans, gaat het niet zozeer om informatieoverdracht maar om aandachtige betrokkenheid. Aandacht is een uitleidende beweging, dat wil zeggen, in het doen, in het handelen ontvouwt de aandacht zich. Leren is in feite niets meer dan het aandachtig zijn op wat zich voordoet in het pedagogische moment. Pedagogiek van het onderweg zijn is een boek dat handen en voeten aan het onderwijs geeft door het lichaam zelf als belangrijkste zingever naar voren te schuiven. In acht denkstappen – voorbij leeropbrengsten, de prestatiesamenleving, de gedeelde leefsfeer, vloeibare en oppervlakkige kennis, creativiteit, ambacht, aandachtige betrokkenheid en zingeving – voert Hermans de lezer weg van het opbrengstgerichte denken en stelt daar het procesgerichte denken voor in de plaats. Pedagogiek van het onderweg zijn richt zich voornamelijk op studenten, docenten, beleidsmakers en eenieder die zich wil laten inspireren door een boek dat het onderwijs binnenstebuiten keert. Over de auteur(s): Carolien Hermans studeerde orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en volgde een master Choreografie in Amsterdam. Recentelijk promoveerde ze aan de Academy for Creative and Performing Arts (ACPA, Universiteit van Leiden) op een artistiek onderzoek naar dansimprovisatie en het creatief spel van kinderen. Ze geeft les aan het Conservatorium van Amsterdam en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Carolien Hermans schrijft kinderboeken, essays en publiceert regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften. Tonke Koppelaar is een illustrator en animator uit Utrecht. Met een kinderlijke kijk op de wereld vertelt en verbeeldt ze ongeziene verhalen. Ze voltooide de opleiding Bachelor of Design Illustration aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Zie meer op: TonkeKoppelaar.nl

Aan winkelwagen toegevoegd

Cholesterol, de verkeerde vijand?

Cholesterol, de verkeerde vijand?

  • Garant

€29.00

Auteur(s): Ben Vanheukelom ISBN: 9789044139112 In België en Nederland nemen 3,5 miljoen mensen dagelijks het cholesterolverlagend middel statine. De meesten nemen statine omdat hun ‘cholesterol’ te hoog is, niet omdat ze een hart- of vaatziekte hebben. Een groep wetenschappers, artsen en cardiologen maakt zich hierover zorgen. Waarom moeten gezonde mensen dagelijks een statinepil nemen? Is het bewezen dat cholesterol onze aders dichtslibt? Krijgen we een te hoge cholesterol van verzadigde vetten? Waarom krijgen ook mensen met een lage cholesterolwaarde een hartinfarct? Waarom stopt bijna de helft van de mensen die een statine krijgt voorgeschreven na een jaar met de medicatie? Waarom halen zo weinig mensen de aanbevolen streefwaarde voor hun ‘cholesterol’? Waarom waarschuwen wetenschappers voor mogelijke neurologische en motorische bijwerkingen van statines? In dit boek gaat journalist Ben Vanheukelom op zoek naar antwoorden. Hij praat met statinegebruikers, oud-gebruikers, experts, voor- en tegenstanders van de cholesterolhypothese en probeert een klare lijn te zien in het kluwen van duizenden wetenschappelijke artikels over cholesterol. Over de auteur(s): Ben Vanheukelom heeft reportages gemaakt voor duidingsprogramma’s op Radio 1 over milieu, klimaat en gezondheid. Hij heeft ook voor de VRT Nieuwsdienst gewerkt. Op 3 mei 2023 presenteerde de auteur zijn boek aan het publiek.

Aan winkelwagen toegevoegd

Affectregulerende Vaktherapie - Praktijkboek beeldend

Affectregulerende Vaktherapie - Praktijkboek beeldend

  • Garant

€42.00

Auteur(s): Ine van de Velde, Winneke Rauh en Leonie Scholtz (red.) ISBN: 9789044138924 Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) is een ervaringsgerichte behandelwijze van affectregulatieproblemen die ontstaan in de vroege jeugd. De interventie en de onderliggende theorieën over vaktherapie, affectregulatie, mentaliseren bevorderen en gehechtheid worden toegelicht in het Basisboek Affectregulerende Vaktherapie. Dit boek is hierop een praktische aanvulling voor beeldend therapeuten (in opleiding), die werken volgens de interventie Affectregulerende Vaktherapie. In het eerste deel van dit Praktijkboek is de theorie te lezen. Geen uitgebreide onderbouwing van de interventie, maar dat wat je nodig hebt om in de praktijk met ArVT aan de slag te gaan. In het tweede deel staan alle werkvormen met verschillende materialen en technieken, ingedeeld per fase. Dit boek is een uitgangspunt om nauwkeuriger te leren omgaan met de inzet van het vaktherapeutisch middel beeldend in de ArVT-fasering. Gaandeweg ga je begrijpen hoe de verschillende ingrediënten van de interventie onderling samenhangen en kun je dit uitbreiden naar de werkvormen die je zelf graag aanbiedt. De auteurs leggen met dit praktijkboek een belangrijke verbinding tussen theorie en praktijk. De rijke mogelijkheden van beeldend-therapeutische interventies worden in de context van de ArVT helder omschreven, waarbij de bewuste inzet van de interventietechnieken per fase voorop staat. Hierdoor vormt dit boek een inspirerend vervolg op de basistraining voor de toepassing van deze behandeling in de praktijk. Carolin Burkard , MA Beeldend therapeut, werkzaam met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dit is een echt receptenboek voor de beeldende praktijk. Hier worden de toepassingen van de verschillende ArVT-interventietechnieken helder beschreven, wat het ArVT-gedachtegoed concreter maakt. En net als bij een kookboek is het van belang om de hoeveelheden van de ingrediënten, hittebron, de eigen smaak en die van de ‘eters’ met aandacht te hanteren en hierop af te stemmen, om tot een goed beeldend behandelresultaat te komen. Dr. Celine Schweizer , beeldend therapeut, supervisor en docent onderzoeker bij NHL Stenden hogeschool opleiding Vaktherapie in Leeuwarden en Master Vaktherapie bij Han hogeschool in Nijmegen. Met recht een praktijkboek! Dit boek heeft een prettige schrijfstijl waarin de voorbeelden uit de beeldende praktijk worden onderbouwd vanuit de heldere theorie van de Affectregulerende Vaktherapie. Het rijke aantal werkvormen wordt toegelicht per fase. Informatief, handzaam en aanvullend voor vaktherapeuten (in opleiding) die al enige kennis van en ervaring met Affectregulerende Vaktherapie hebben. Else Hovius , MEd beeldend en muziektherapeut, praktijk- en afstudeercoördinator, curriculumcommissie, docent Vaktherapie bij NHLStenden Hogeschool opleiding Vaktherapie in Leeuwarden. Over de auteur(s):

Aan winkelwagen toegevoegd

Ook wij - vijftien portretten over inclusie

Ook wij - vijftien portretten over inclusie

  • Garant

€20.00

Auteur(s): Leen De Coensel, Sofie De Schryver, Lucas Van Hijfte, Brent Basyn ISBN: 9789044139143 Drie jonge mensen hebben een droom die hun beperking overstijgt. Verhalen delen over inclusie, dat is hun plan. En laat hen nu werkelijk wat te vertellen hebben... Kiezen voor inclusief onderwijs, werk of vrije tijd: het blijft helaas aanvoelen als pionierswerk. We leren er te weinig uit. We moeten vooral luisteren naar de kleine momenten waarop inclusie wel of niet zijn weg vindt. Inclusie zit niet in grote theorieën maar in eenvoudige woorden: ‘het is goed’, ‘kom maar af ’, ‘doe maar mee’. Alles draait om het universele gevoel van ergens bij horen en mogen zijn wie je bent. #ookwij is een krachtige samenwerking. Brent, Sofie en Lucas namen dit project in handen en verzamelden samen met UGent vijftien getuigenissen van jongvolwassenen met een beperking. Leen De Coensel, orthopedagoog en verhalensprokkelaar, gaf hun stem vleugels. Een team supporters trok dit project mee over de eindstreep. Het werd een roadtrip vol inspiratie, verbinding en vriendschap. Ook wij is geen speeddate, het is een oproep, een inkijk, een tipje van de sluier. Er schuilt nog zoveel meer achter elke zin. Het is op zijn minst een pleidooi, zelfs een pamflet. Zoals het kan of moet. Noodzakelijk en urgent. — Beno Schraepen & William Boeva Over de auteur(s): Brent Basyn proefde van de opleiding sociaal-cultureel werk. Als ambassadeur voor verschillende verenigingen zet hij de rechten van personen met een beperking mee op de kaart. Sofie De Schryver studeerde moraalwetenschappen aan de UGent. Klimaat, duurzaamheid en ecologie staan hoog op haar agenda. Lucas Van Hijfte is student sociaal-cultureel werk. Als ervaringsdeskundige breekt hij een lans voor toegankelijkheid en gaat hij taboes niet uit de weg.

Aan winkelwagen toegevoegd

Als je nest niet veilig is - Intrafamiliaal geweld door de ogen van het kind

Als je nest niet veilig is - Intrafamiliaal geweld door de ogen van het kind

  • Garant

€17.00

Auteur(s): Ann Audenaert ISBN: 9789044139297 Kleine Ann groeide in een onveilig nest op. Haar ouders waren veel te jong toen ze kleine Ann kregen, konden niet met elkaar omgaan en kleine Ann was te vaak getuige van het lichamelijk geweld dat haar vader op haar moeder pleegde. Wat doet dit met een kind en welk effect heeft dit alles op het verdere leven van dit kind? Het effect van intrafamiliaal geweld op een kind is verwoestend en bepaalt het verdere levenstraject waar veel risico’s op de loer liggen. Gelukkig kreeg grote Ann haar leven uiteindelijk goed op de rails; ze studeerde rechten, werd juriste en kon haar kinderen wel een veilig nest geven. Toch laat haar verleden haar nooit meer los. In dit boek geeft grote Ann, de auteur, aan de hand van herinneringen weer in welke context ze opgroeide en moest overleven. Sommige buitenstaanders wisten wat er in het gezin gebeurde, maar besloten de andere kant op de kijken. Door dit boek te schrijven wil ze de ogen openen van slachtoffers, plegers, hulpverleners, justitie, maar ook van vrienden, familieleden of buren van deze kinderen. Door sneller, efficiënter en bewuster in te grijpen, kan bij veel van deze kinderen de vicieuze cirkel doorbroken worden, zodat ook zij recht op leven krijgen in plaats van de plicht op overleven. Kijk niet meer weg, voor de kinderen. Over de auteur(s): Ann Audenaert is juriste van opleiding, heeft jaren les gegeven in het secundair onderwijs en werkt als begeleider inspraakorganen van het hoger onderwijs. Van kleins af aan wilde ze een boek schrijven over intrafamiliaal geweld en zo iets betekenen voor de slachtoffers ervan. Ze is al vele jaren vrijwilliger bij de Beweging tegen geweld – vzw Zijn, en zet daar haar ervaringen in om mensen en professionelen te sensibiliseren.

Aan winkelwagen toegevoegd

Wupke. De wereld op zijn kop

Wupke. De wereld op zijn kop

  • Garant

€22.00

Auteur(s): Hilde Vergult ISBN: 9789044138986 Wupke is een vrolijk uiltje met veel vriendjes. Maar wanneer zijn papa wordt opgenomen in het ziekenhuis, staat zijn wereld op zijn kop. Hij begrijpt het allemaal niet en denkt dat het zijn schuld is, dat hij iets verkeerd gedaan heeft. Wanneer een ouder of familielid in een psychiatrisch ziekenhuis wordt opgenomen is het niet eenvoudig om aan een kind uit te leggen wat er aan de hand is. Vooral bij heel jonge kinderen is er een drempel. Met dit prentenboek heeft de auteur getracht om via illustraties een antwoord te geven op alle mogelijke vragen die kinderen zich in deze complexe situatie zouden kunnen stellen. Elk familieverhaal is uniek en geeft de mogelijkheid om samen met het kind de antwoorden op zijn vragen te zoeken en die te vertalen naar zijn eigen leefwereld. De tekeningen zijn bewust neutraal gemaakt, zodat het over eender wie uit het gezin of de familie kan gaan. Het verhaal is in eerste instantie bedoeld om te gebruiken in een familiesituatie met een drugsproblematiek of een psychose, maar het kan ook in andere, moeilijke situaties die om een opname vragen, gebruikt worden. Maar ook zonder enige familieproblematiek is het gewoon een leuk voorleesboek! Over de auteur(s): Hilde Vergult heeft een diploma als Bachelor in de verpleegkunde. Ze is referentieverpleegkunde KOPP en familiewerking, en werkt al meer dan 20 jaar als psychiatrisch verpleegkundige op acute diensten. Ze ontwierp Wupke als knuffel om de band tussen het kind en het familielid te versterken/behouden, wanneer het familielid in opname is. Hilde is nu werkzaam op een afdeling voor volwassen bij wie ambulante hulp in de thuiscontext ontoereikend is. Karen Van Nuffel coacht jongeren met diverse ‘rugzakjes’ binnen onderwijs. Ze gebruikt haar achtergrond als sociaal agoge om een ingrijpend verhaal te ondersteunen met bevattelijke beelden voor de allerkleinsten.

Aan winkelwagen toegevoegd

Uitdagende peuters en kleuters uitdagen - on)gewenst gedrag bij een ontwikkelingsvoorsprong

Uitdagende peuters en kleuters uitdagen - on)gewenst gedrag bij een ontwikkelingsvoorsprong

  • Garant

€30.00

Auteur(s): Marijne Sammels & Willeke Rol ISBN: 9789044139365 Peuters en kleuters die voorlopen in hun ontwikkeling ten opzichte van leeftijdsgenoten kunnen tegelijkertijd ingewikkeld en/of ongewenst gedrag laten zien. Het feit dat deze twee aspecten met elkaar verband houden is lang niet voor iedereen even duidelijk. Ondersteuning of correcties die bij de meeste kinderen goed werken, blijken bij deze kinderen weinig effect te hebben of zelfs tegengesteld te werken. Uitgangspunt van het boek Uitdagende peuters en kleuters uitdagen is om kennis en inzicht te geven in het gedrag en de behoeften van pientere peuters en kleuters. Daarnaast biedt het praktische handvatten voor een passende begeleiding van deze kinderen in de groep. In het boek wordt uitgelegd wat een ontwikkelingsvoorsprong is en hoe deze te herkennen. Er wordt beschreven hoe en waarom de ontwikkeling bij uitdagende peuters en kleuters anders verloopt dan bij andere kinderen. Hierbij wordt er een koppeling gelegd tussen diverse theorieën en de praktijk. Voorkomen is beter dan genezen. De auteurs geven een leidraad om preventief te kunnen handelen door een uitgebreide intake, een uitdagende omgeving en het stellen van doelen. Voor pientere peuters en kleuters met hardnekkig en ongewenst gedrag biedt het boek een praktische aanpak met ‘De Pientere Blik’. Uiteenlopende gedragingen komen aan bod. Dit alles wordt verduidelijkt aan de hand van praktische voorbeelden. Uitdagende peuters en kleuters uitdagen is een boek dat aansluit bij de praktijk en bedoeld is voor alle professionals die voor peuters en kleuters werken en voor ouders van pientere kinderen. Over de auteur(s): Marijne Sammels en Willeke Rol hebben beiden vele jaren ervaring in het begeleiden van pientere peuters en kleuters en het opleiden van professionals die met deze kinderen werken. Met dit boek willen ze hun kennis en ervaring delen met het werkveld, zodat het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong nog beter (h)erkend en begeleid kan worden.

Aan winkelwagen toegevoegd

Aut of the box - Creatieve toolbox voor & door mensen met & zonder autisme (10 kaarten)

Aut of the box - Creatieve toolbox voor & door mensen met & zonder autisme (10 kaarten)

  • Garant

€40.00

Auteur(s): Martine Mussies & Jolijn de Wolf ISBN: 9789044139266 Deze toolbox is niet alleen leuk, maar ook zinvol. Creatief bezig zijn kan helpen om in contact te komen met jezelf en uitdrukking te geven aan gevoelens die moeilijk in woorden te vangen zijn. Het laat je als het ware ‘opruimen in je hoofd’: je gedachten ordenen en de wereld om je heen overzichtelijker maken. Met een creatieve opdracht bezig zijn kan rust brengen in je drukke (innerlijke) wereld, bijvoorbeeld als je overprikkeld bent of dreigt te geraken. Bij onderprikkeling kan het juist een laagdrempelige stimulans zijn om invulling te geven aan je tijd. Deze creatieve toolbox bestaat uit een handleiding en kaartenset met creatieve opdrachten en nodigt uit tot zelfexpressie, zelfreflectie en psycho-educatie. De kaarten zijn in eerste instantie ontwikkeld voor mensen met autisme, maar kunnen iedereen inspireren om creatief bezig te zijn. Het kan veel voldoening geven om iets zelf te maken en dat stimuleert mentaal welbevinden. De opdrachten kunnen individueel of in groepsverband, met of zonder begeleiding uitgevoerd worden. De opdrachten zijn ook zelfstandig uit te voeren – met eenvoudige materialen – en autismevriendelijk omschreven. Over de auteur(s): Naast onderzoeker is Martine Mussies ervaringsdeskundige op het gebied van autisme. Zij publiceert regelmatig in woord en beeld over autisme (onder meer in de boeken Lifehacks voor meiden met autisme en Lifehacks voor vrouwen met autisme). Daarnaast ontwikkelt ze steeds nieuwe creatieve & muzikale projecten. Als beeldend kunstenaar heeft Jolijn de Wolf zich gespecialiseerd in het verbeelden van emoties en innerlijke processen. Daarnaast volgde zij de opleiding tot autisme-expert bij Autisme Centraal. Momenteel is zij werkzaam als levensloopbegeleider van mensen met autisme (onder andere via Stichting Vanuit Autisme Bekeken). Tijdens haar werk als autismedeskundige merkte zij dat er zowel bij de doelgroep als de begeleiding een grote behoefte is aan praktisch gereedschap dat op creatieve wijze bijdraagt aan zelfontwikkeling.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.