Maklu (750)

De begroting van de Europese Unie. Alles wat u moet weten over de opstelling, de goedkeuring, de ontvangsten en de uitgaven van Europa | Herman Matthijs | 9789046612491

De begroting van de Europese Unie. Alles wat u moet weten over de opstelling, de goedkeuring, de ontvangsten en de uitgaven van Europa | Herman Matthijs | 9789046612491

 • Maklu

€35.00

Auteur: Herman Matthijs ISBN: 9789046612491 222 pagina's - 2024 Dit boek behandelt de begroting van de Europese Unie. De EU neemt meer en meer maatregelen die impact hebben op ons dagelijks leven en het instrument om dit allemaal te betalen is de Europese begroting. Deze publicatie is een combinatie van de administratief-juridische theorie gekoppeld aan de begrotingspraktijk. Het boek geeft een overzicht van de manier waarop de EU-begroting is opgesteld, alsook de begrotingsprocedure (voorbereiding, goedkeuring en uitvoering). Daarnaast beantwoordt deze publicatie de vraag waar het geld van Europa vandaan komt en waar het naartoe gaat met zijn uitgaven. Het boek gaat ook in op de Europese financiering van de politieke partijen en stichtingen. Tevens behandelt dit werk de financiële en beleidsrelaties met de EFTA-landen en zodoende gaat het in op de Europese Economische Ruimte. Ten slotte kijkt deze publicatie ook naar de ruimte: de rol van de EU-begroting inzake ruimtevaart en de financiering van de ESA worden ook belicht in dit boek over de Europese begroting. Prof. Dr. Herman Matthijs doceert als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceerde tientallen boeken en artikels over overheidsbegrotingen. Vele masterproeven zijn via hem gepasseerd over het thema van de overheidsbegrotingen. Sinds 2006 zetelt hij in de Hoge Raad van Financiën en daarnaast is hij lid van het Vlaams schuldcomité. In het verleden was hij ook censor bij de Nationale Bank van België. Hij is een gevraagd spreker betreffende het thema van de openbare financiën.

Aan winkelwagen toegevoegd

Situatiebewustzijn. Alert voor de dreigingen in je omgeving | Kim Covent Wesley De Smet | 9789046612460

Situatiebewustzijn. Alert voor de dreigingen in je omgeving | Kim Covent Wesley De Smet | 9789046612460

 • Maklu

€35.00

Auteur: Kim Covent & Wesley De Smet ISBN: 9789046612460 Reeks Counterplay 2 2024 - 138 pagina's In een wereld waarin elke seconde telt en elke beslissing een verschil kan maken tussen leven en dood, is het begrijpen van je omgeving van essentieel belang. Voor eerstelijnsmedewerkers uit de veiligheids- en hospitalitysector is dit een dagelijkse realiteit. Maar hoe goed begrijpen we onze omgeving echt? En nog belangrijker, hoe kunnen we onze situational awareness verbeteren om effectiever te reageren op onverwachte situaties? Dit boek wil deze vragen beantwoorden en je begeleiden naar een dieper begrip van situatiebewustzijn. We beloven niet alleen inzicht te geven in de fundamenten van situatiebewustzijn, maar ook praktische strategieën en oefeningen aan te reiken om de vaardigheden van jou en je team te verbeteren. Met spellen en denkoefeningen dagen we je uit om je observaties aan te scherpen en je reactietijd te verkleinen, zodat je beter voorbereid bent op mogelijke dreigingen in je omgeving. Of je nu een hotelreceptionist bent die verantwoordelijk is voor de veiligheid van gasten, een brandweerman die snel moet reageren op noodsituaties, of een bewakingsagent die op ronde is in een museum of een havensite, de principes van situatiebewustzijn zijn universeel toepasbaar. Met de juiste training en oefening kunnen we werken aan preventie en veiligheid in onze omgeving. Kim Covent is adviseur bij de Gentse lokale politie en heeft intussen meer dan 14 jaar ervaring in communicatie en beleid op het lokale niveau. Als internationale spreker geeft ze voordrachten en opleidingen over observatietechnieken, non-verbale communicatie en proactieve beveiliging. Ze zet in op gamification en action learning bij het spotten en begrijpen van afwijkend gedrag en de voorbereidingen van een criminele aanval. Wesley De Smet, CPP, is afdelingshoofd Facilitair beheer in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Hij is een expert in museumbeveiliging en crisismanagement en werkte eerder als consulent veiligheid & welzijn, preventieadviseur en noodplanningsambtenaar bij verschillende overheidsdiensten.

Aan winkelwagen toegevoegd

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten – Le réviseur d'entreprises face au blanchiment de capitaux: actualités, enjeux et perspectives – ICCI 2024-1 | Bartholomeeusen de Bonhome Delcourt Dupont | 9789046612361

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten – Le réviseur d'entreprises face au blanchiment de capitaux: actualités, enjeux et perspectives – ICCI 2024-1 | Bartholomeeusen de Bonhome Delcourt Dupont | 9789046612361

 • Maklu

€45.00

Auteur: A. Bartholomeeusen, O. de Bonhome, M. Delcourt, T. Dupont, P. Hofströssler, A. Lecocq, K. Meskens, W. Rutsaert, P. Van Impe ISBN: 9789046612361 Al meer dan drie decennia is de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme een prioriteit voor overheden en beroepsbeoefenaars. De auteurs onderzoeken de contexten waarin producten en diensten in verschillende sectoren zouden kunnen worden misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Het onderzoekt ook in detail de rol van bedrijfsrevisoren in het preventief antiwitwasdispositief, met name hun verplichting om vermoedens van witwassen te melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Het werpt tevens een licht op de uitdagingen waarmee bedrijfsrevisoren in deze context worden geconfronteerd. Gevalsstudies belichten de verschillende technieken die door witwassers worden gebruikt in sectoren die als risicovoller voor het beroep worden beschouwd. Andere regelgevingen, met betrekking tot het register van uiteindelijke begunstigden en de bescherming van klokkenluiders, worden ook uitvoerig besproken, wat een volledig overzicht biedt van de instrumenten die beschikbaar zijn in deze strijd. Het boek benadrukt daarenboven het toenemende belang van internationale samenwerking in de strijd tegen het witwassen van geld, evenals de implicaties van de herziening van de regels van de Europese Unie inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het is een waardevol instrument voor iedereen die betrokken is bij de strijd tegen het witwassen van geld, alsmede voor degenen die geïnteresseerd zijn in de rol van bedrijfsrevisoren en de bijbehorende regelgeving. Depuis plus de trois décennies, la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est devenue une priorité pour les autorités et les professionnels. Les auteurs explorent les contextes dans lesquels les produits et services de divers secteurs pourraient être exploités à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il examine également en détail le rôle des réviseurs d’entreprises dans le dispositif préventif anti-blanchiment, notamment leur obligation de signaler les soupçons de blanchiment à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Il éclaire également les lecteurs sur les défis rencontrés par les réviseurs d’entreprises dans ce contexte. Des études de cas mettent en lumière les différentes techniques utilisées par les blanchisseurs dans des secteurs considérés comme plus risqués pour la profession. D’autres réglementations, concernant le registre des bénéficiaires effectifs et la protection des lanceurs d’alerte, sont également examinées en détail, offrant un aperçu complet des outils disponibles dans cette lutte. L’ouvrage souligne également l’importance croissante de la coopération internationale dans la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Aan winkelwagen toegevoegd

Btw-eetjes deel 26 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | 9789046612484

Btw-eetjes deel 26 | Stefan Ruysschaert Véronique De Vulder | 9789046612484

 • Maklu

€45.00

Auteur: Véronique De Vulder, Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612484 2024 - 320 pagina's Dit boek vormt intussen reeds het zesentwintigste in de reeks succesrijke handboeken Btw-eetjes. Het is geen klassiek btw-handboek. Dit zesentwintigste deel bevat opnieuw een aantal in de praktijk voorkomende btw-problemen waarop het antwoord niet onmiddellijk te vinden is in een klassiek btw-handboek. Het gaat om praktische vragen waarmee elke accountant of advocaat in zijn/haar fiscale praktijk vroeg of laat geconfronteerd wordt. Het gaat daarbij soms om schijnbaar eenvoudige vragen maar waar men toch vaak het antwoord schuldig blijkt te zijn of twijfelt. Deze btw-eetjes werden zoals in de vorige delen op een bondige en aantrekkelijke wijze weergegeven waardoor men snel vindt wat men zoekt. Het antwoord op de vraag wordt telkens bondig en klaar geformuleerd zonder aan inhoudelijke kwaliteit en volledigheid in te boeten. Stefan Ruysschaert is econoom (UGent) en actuaris (VUB) en werkt als adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur. Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is ook gastdocent aan de Hogeschool Gent en de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van kmo-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Aan winkelwagen toegevoegd

Interviewing manual for inspections and audits | Tom Willems | 9789046612453

Interviewing manual for inspections and audits | Tom Willems | 9789046612453

 • Maklu

€39.00

Auteur: Tom Willems ISBN: 9789046612453 2024 - 172 pagina's The Manual provides a synthesis of the author’s best knowledge as to what research recommends as best practice in conducting (investigative) interviews, transposed to inspection and audit. It builds on investigation-, intelligence- and negotiation literature, often drawing from the same insights in psychology, criminology and communication theory. Whilst the Manual was written to address recurring challenges expressed during his training of auditors and inspectors, it aims to be relevant for any professional interviewer. Rather than finding the correct, particular answer to a case example, it embraces the concept of expertise, that is: extracting by analogical reasoning, the underlying, more abstract insight(s), to be used when facing similar situations later. Tom Willems is a senior investigator of fraud and corruption. He has conducted administrative and criminal investigations for national and international authorities throughout his career, and has been a trainer on interviewing almost from the start. He is lecturer on investigative interviewing at the International Anti-corruption Academy in Austria and member of the International Investigative Interviewing Research Group. He authored a book and several articles on interviewing in fraud and corruption cases, and is currently PhD-candidate at the University of Luxembourg on the same topic.

Aan winkelwagen toegevoegd

Statistische managementtechnieken | Jacques Van Der Elst | bedrijfskunde | 9789046612255

Statistische managementtechnieken | Jacques Van Der Elst | bedrijfskunde | 9789046612255

 • Maklu

€69.95

Auteur: Jacques Van Der Elst ISBN: 9789046612255 2024 - 612 pagina's “Statistische managementtechnieken” bestudeert statistische methoden die gebruikt worden om een aantal bedrijfsvraagstukken mee op te lossen. De behandelde theorie ter zake wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Excel-software wordt toegepast om het statistisch rekenwerk zoveel als mogelijk te beperken en daardoor meer de nadruk te kunnen leggen op de interpretatie van de berekende resultaten. In een bijlage achteraan hebben we een groot aantal oefeningen met oplossingen opgenomen. Een apart boek met deze oefeningen en oplossingen kan ook worden verkregen. Het boek is bedoeld voor het hoger onderwijs in de bedrijfskunde en ook het bedrijfsleven. dr. Jacques Van Der Elst is doctor in business administration (Newport University CA, USA, State approved ,1994), master in accountancy (VLEKHO), master in financieel management van ondernemingen (VLEKHO) ,gediplomeerde in de boekhoudkundige expertise (LETHAS), gegradueerde in de boekhouding (Hogere Handelsleergangen SINT-GABRIEL-instituut) en gewezen IAB-accountant. Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties in grote ondernemingen en was als accountant gerechtsdeskundige bij diverse Rechtbanken van Koophandel. Bij dit boek hoort ook een boek met oefeningen en oplossingen: https://www.maklugarant.eu/nl/products/details/statistische-managementtechnieken-oefeningen-en-oplossingen-jacques-van-der-elst-9789046612262-319548 Jacques Van Der Elst doceerde zowel op academisch als hogeschoolniveau en gaf vakken zoals statistiek, financiële wiskunde, financieel management, financiële analyse, beleggingsleer, bedrijfseconomie en cost accounting. De auteur was ook lid van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB). Meer dan 20 jaar is hij bij het IAB jurylid geweest van de eindexamencommissies. Zijn vele publicaties situeren zich in de domeinen van de toegepaste wiskunde, het financieel management, de bedrijfseconomie en de accountancy.

Aan winkelwagen toegevoegd

Absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie - Een statistische analyse | L’absentéisme à la police intégrée belge - Une analyse statistique | Celien De Stercke Jelle Janssens | 9789046611968

Absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie - Een statistische analyse | L’absentéisme à la police intégrée belge - Une analyse statistique | Celien De Stercke Jelle Janssens | 9789046611968

 • Maklu

€39.00

Auteurs: Celien De Stercke & Jelle Janssens ISBN: 9789046611968 2024 - 190 pagina's Ziekteverzuim leidt tot een effectief capaciteitsverlies bij de Belgische politie van 3.600 leden per jaar. Ondanks de enorme inspanningen om jaarlijks ongeveer 1.600 politiemensen aan te werven, schatten de politievakbonden een algemeen tekort van 5.000 personen. In dit cijfer is het ziekteverzuim niet meegerekend. Het is dus belangrijk om aandacht te schenken aan human resources binnen de Belgische politie, met inbegrip van het absenteïsme. Hoewel deze conclusie al werd benadrukt door politici en (politie)organisaties, werd absenteïsme tot op heden niet onderzocht binnen de Belgische geïntegreerde politie. Dit boek overbrugt dit hiaat door een empirisch kwantitatief antwoord te bieden op de volgende vragen: “hoe manifesteert afwezigheid zich binnen de Belgische geïntegreerde politie en welke factoren beïnvloeden het fenomeen?”. Van industriële wetenschappen tot criminologie, Celien De Stercke (UGent) had altijd al een grote belangstelling voor data en statistiek. Dankzij de samenwerking met de Medische Dienst van de Federale Politie kreeg ze de kans haar kwantitatieve vaardigheden in de verf te zetten. Momenteel doctoreert Celien op het kruispunt van haar technische en sociale achtergrond, zijnde cyberfenomenen op de grens tussen criminaliteit en oorlog, en hoe deze aan te pakken. Jelle Janssens is professor criminologie aan de UGent en verricht onderzoek naar het bredere veiligheidsbeleid, georganiseerde criminaliteit en politie. Les absences maladie entraînent une perte de capacité effective de la police belge de 3 600 membres par an. Malgré les efforts considérables déployés pour recruter environ 1 600 policiers par an, les syndicats de police estiment qu’il manque 5 000 personnes. Ce chiffre ne tient pas compte des congés de maladie. Il est donc important de prêter attention aux ressources humaines au sein de la police belge, y compris à l’absentéisme. Bien que cette conclusion ait déjà été soulignée par les politiciens et les organisations (policières), l’absentéisme n’a pas été étudié au sein de la police intégrée belge jusqu’à présent. Cet ouvrage comble cette lacune en apportant une réponse quantitative empirique aux questions suivantes: “Comment l’absentéisme se manifeste-t-il au sein de la police intégrée belge et quels sont les facteurs qui influencent ce phénomène?”. Des études industrielles à la criminologie, Celien De Stercke (l’Université de Gand) a toujours eu un intérêt marqué pour les chiffres et les statistiques. Sa collaboration avec le service médical de la police fédérale lui a donné l’occasion de mettre en valeur ses compétences quantitatives. Actuellement, Celien travaille à l’intersection de sa formation technique et sociale, à savoir les cyberphénomènes à la frontière entre le crime et la guerre, et la réponse à y apporter. Jelle Janssens est professeur de criminologie à l’Université de Gand et conduit des recherches sur la gouver

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 2 (Jaargang 45) | Student sekswerkers Vrouwen binnen de synthetische drugs -markt | 0201162182492

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 2 (Jaargang 45) | Student sekswerkers Vrouwen binnen de synthetische drugs -markt | 0201162182492

 • Maklu

€25.00

Auteurs: Antony Pemberton, Joyce Roeland, Pia Struyf, Sophia De Seranno, Charlotte Colman, Beatrijs Vanhooydonck & Pierre Van Renterghem, Ann De Buck, Lieven Pauwels, Ils Milis, Hilde Guffens, Laurence Nibelle, Thomas Maeseele, Patricia Vanderbauwhede, Ellen Lemahieu, Babette Truyers, Aurore Vanliefde, Sofie De Bus, Roel Reubens, Jan Naert, Ann De Buck, Lieven Pauwels & Maarten Colette ISBN: 0201162182492 Maart 2024 - 107 pagina's PANOPTICON 45 (2) Editoriaal/Editorial De vertaling van de victimologie: twee talen weten meer dan één? 139 Antony Pemberton Artikel/Article Beste rector, ze bestaan. Een internationale scoping review naar student sekswerkers 146 Joyce Roeland & Pia Struyf ‘Ik heb mijn mannetje moeten staan’: Een verkennende studie naar de betrokkenheid van vrouwen binnen de synthetische drugsmarkt in België 166 Sophia De Seranno & Charlotte Colman Rubriekteksten/Editorial Notes Opsporing en politie / Police and Investigation • De nieuwe DNA-wet: een grote stap voorwaarts voor het DNA-onderzoek in Belgische strafdossiers 182 Beatrijs Vanhooydonck & Pierre Van Renterghem Criminografie en Methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology • Pro-sociale preferenties gemeten aan de hand van games en gevalideerde meetschalen. Maakt de keuze van het meetinstrument een verschil 196 Ann De Buck & Lieven Pauwels Penologie en Victimologie / Penology and Victimology • Van gedetineerde naar bewoner. Van ‘cipier’ naar detentiebegeleider. Nieuwe kansen in het detentiehuis 206 Ils Milis, Hilde Guffens & Laurence Nibelle Forensisch Welzijnswerk & Forensische Geestelijke Gezondheidszorg / Forensic Social Work & Forensic Mental Health • Dakloosheid: van beheersen naar oplossen? De casus Gent 214 Thomas Maeseele, Patricia Vanderbauwhede & Ellen Lemahieu • De rol van de forensisch zorgpsychiater in genderbevestigende zorg bij gedetineerde transgender personen 218 Babette Truyers & Aurore Vanliefde Rondetafel/Round-table De relatie recht en pedagogie: een rondetafel discussie 225 Sofie De Bus, Roel Reubens & Jan Naert Boekbesprekingen/Book review Determined: a science of life without free will 236 Ann De Buck & Lieven Pauwels V13 243 Maarten Colette

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 1 (Jaargang 45) | Themanummer Internering | Liesbeth Naessens Sara Goossens Eric Maes Ciska Wittouck Marjolein De Pau Tom Vander Beken Bart Claes | 0201162182485

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 1 (Jaargang 45) | Themanummer Internering | Liesbeth Naessens Sara Goossens Eric Maes Ciska Wittouck Marjolein De Pau Tom Vander Beken Bart Claes | 0201162182485

 • Maklu

€25.00

Auteur: Marjolein De Pau, Ciska Wittouck, Tom Vander Beken, Wout De Ruyck, Bram Geusens, Manon Heyndrickx, Leen Cappon, Stéphanie Du Bois, Peter Dierinck, Leen De Roo, Alex Seys, Maite Van Berlamont, Kyra Verpraet, Femke Hanssens, Liesbeth Naessens, Sara Goossens, Lou Vanbeselaere, Joost Van Haelst, Elise Blondeel & Maarten Colette ISBN: 0201162182485 2024 - 138 pagina's Themanummer Internering Editoriaal/Editorial Internering: Aude Audenda 1 Marjolein De Pau, Ciska Wittouck & Tom Vander Beken Artikel/Article Psychodiagnostiek in het forensisch psychiatrische deskundigenonderzoek versus in forensisch psychiatrische zorginstellingen: Een casestudy in de medium-security unit van Zelzate 5 Wout De Ruyck, Bram Geusens, Manon Heyndrickx & Leen Cappon Een menswaardige begegening van personen met internering 27 Ciska Wittouck, Kurt Audenaert & Tom Vander Beken Tussen wal en schip: samen ruimte creëren. Kwartiermakend hulpverlenen in de praktijk 48 Stéphanie Du Bois, Peter Dierinck & Leen De Roo Motivatie als toegangsdrempel bij opgelegde hulpverlening. Enkele bedenkingen op basis van het werken met cliënten met een verstandelijke beperking 62 Alex Seys Het realiseren van een breed forensisch (psychiatrisch) zorgcircuit: Wat leren Nederland en Noorwegen ons? 80 Leen Cappon, Maite Van Berlamont, Kyra Verpraet & Femke Hanssens Rondetafel/Round-table Internering: Een spiegel voorgehouden door ervaringsdeskundigen en praktijkwerkers 102 Ciska Wittouck, Liesbeth Naessens & Sara Goossens Rubriekteksten/Editorial Notes Internationaal en Europees Strafrecht en Mensenrechten / International and European Criminal Law, and Human Rights Law • Rechtspraakoverzicht van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot het Europees onderzoeksbevel 2020-2023 114 Lou Vanbeselaere Jeugdrecht en Jeugdhulp / Juvenile Justice and Youth Care • Geïnterneerde kinderbeschermingssystemen in Europa 128 Joost Van Haelst • Voorstelling jaarverslag 2023 131 Elise Blondeel Boekbesprekingen/Book review De duivel in elk van ons 135 Maarten Colette

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.