Maklu (761)

Interviewing manual for inspections and audits | Tom Willems |  9789046612453

Interviewing manual for inspections and audits | Tom Willems | 9789046612453

  • Maklu

€39.00

Auteur: Tom Willems ISBN: 9789046612453 2024 - 172 pagina's The Manual provides a synthesis of the author’s best knowledge as to what research recommends as best practice in conducting (investigative) interviews, transposed to inspection and audit. It builds on investigation-, intelligence- and negotiation literature, often drawing from the same insights in psychology, criminology and communication theory. Whilst the Manual was written to address recurring challenges expressed during his training of auditors and inspectors, it aims to be relevant for any professional interviewer. Rather than finding the correct, particular answer to a case example, it embraces the concept of expertise, that is: extracting by analogical reasoning, the underlying, more abstract insight(s), to be used when facing similar situations later. Tom Willems is a senior investigator of fraud and corruption. He has conducted administrative and criminal investigations for national and international authorities throughout his career, and has been a trainer on interviewing almost from the start. He is lecturer on investigative interviewing at the International Anti-corruption Academy in Austria and member of the International Investigative Interviewing Research Group. He authored a book and several articles on interviewing in fraud and corruption cases, and is currently PhD-candidate at the University of Luxembourg on the same topic.

Aan winkelwagen toegevoegd

Statistische managementtechnieken | Jacques Van Der Elst | bedrijfskunde | 9789046612255

Statistische managementtechnieken | Jacques Van Der Elst | bedrijfskunde | 9789046612255

  • Maklu

€69.95

Auteur: Jacques Van Der Elst ISBN: 9789046612255 2024 - 612 pagina's “Statistische managementtechnieken” bestudeert statistische methoden die gebruikt worden om een aantal bedrijfsvraagstukken mee op te lossen. De behandelde theorie ter zake wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Excel-software wordt toegepast om het statistisch rekenwerk zoveel als mogelijk te beperken en daardoor meer de nadruk te kunnen leggen op de interpretatie van de berekende resultaten. In een bijlage achteraan hebben we een groot aantal oefeningen met oplossingen opgenomen. Een apart boek met deze oefeningen en oplossingen kan ook worden verkregen. Het boek is bedoeld voor het hoger onderwijs in de bedrijfskunde en ook het bedrijfsleven. dr. Jacques Van Der Elst is doctor in business administration (Newport University CA, USA, State approved ,1994), master in accountancy (VLEKHO), master in financieel management van ondernemingen (VLEKHO) ,gediplomeerde in de boekhoudkundige expertise (LETHAS), gegradueerde in de boekhouding (Hogere Handelsleergangen SINT-GABRIEL-instituut) en gewezen IAB-accountant. Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties in grote ondernemingen en was als accountant gerechtsdeskundige bij diverse Rechtbanken van Koophandel. Bij dit boek hoort ook een boek met oefeningen en oplossingen: https://www.maklugarant.eu/nl/products/details/statistische-managementtechnieken-oefeningen-en-oplossingen-jacques-van-der-elst-9789046612262-319548 Jacques Van Der Elst doceerde zowel op academisch als hogeschoolniveau en gaf vakken zoals statistiek, financiële wiskunde, financieel management, financiële analyse, beleggingsleer, bedrijfseconomie en cost accounting. De auteur was ook lid van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB). Meer dan 20 jaar is hij bij het IAB jurylid geweest van de eindexamencommissies. Zijn vele publicaties situeren zich in de domeinen van de toegepaste wiskunde, het financieel management, de bedrijfseconomie en de accountancy.

Aan winkelwagen toegevoegd

Absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie - Een statistische analyse | L’absentéisme à la police intégrée belge - Une analyse statistique | Celien De Stercke Jelle Janssens | 9789046611968

Absenteïsme bij de Belgische geïntegreerde politie - Een statistische analyse | L’absentéisme à la police intégrée belge - Une analyse statistique | Celien De Stercke Jelle Janssens | 9789046611968

  • Maklu

€39.00

Auteurs: Celien De Stercke & Jelle Janssens ISBN: 9789046611968 2024 - 190 pagina's Ziekteverzuim leidt tot een effectief capaciteitsverlies bij de Belgische politie van 3.600 leden per jaar. Ondanks de enorme inspanningen om jaarlijks ongeveer 1.600 politiemensen aan te werven, schatten de politievakbonden een algemeen tekort van 5.000 personen. In dit cijfer is het ziekteverzuim niet meegerekend. Het is dus belangrijk om aandacht te schenken aan human resources binnen de Belgische politie, met inbegrip van het absenteïsme. Hoewel deze conclusie al werd benadrukt door politici en (politie)organisaties, werd absenteïsme tot op heden niet onderzocht binnen de Belgische geïntegreerde politie. Dit boek overbrugt dit hiaat door een empirisch kwantitatief antwoord te bieden op de volgende vragen: “hoe manifesteert afwezigheid zich binnen de Belgische geïntegreerde politie en welke factoren beïnvloeden het fenomeen?”. Van industriële wetenschappen tot criminologie, Celien De Stercke (UGent) had altijd al een grote belangstelling voor data en statistiek. Dankzij de samenwerking met de Medische Dienst van de Federale Politie kreeg ze de kans haar kwantitatieve vaardigheden in de verf te zetten. Momenteel doctoreert Celien op het kruispunt van haar technische en sociale achtergrond, zijnde cyberfenomenen op de grens tussen criminaliteit en oorlog, en hoe deze aan te pakken. Jelle Janssens is professor criminologie aan de UGent en verricht onderzoek naar het bredere veiligheidsbeleid, georganiseerde criminaliteit en politie. Les absences maladie entraînent une perte de capacité effective de la police belge de 3 600 membres par an. Malgré les efforts considérables déployés pour recruter environ 1 600 policiers par an, les syndicats de police estiment qu’il manque 5 000 personnes. Ce chiffre ne tient pas compte des congés de maladie. Il est donc important de prêter attention aux ressources humaines au sein de la police belge, y compris à l’absentéisme. Bien que cette conclusion ait déjà été soulignée par les politiciens et les organisations (policières), l’absentéisme n’a pas été étudié au sein de la police intégrée belge jusqu’à présent. Cet ouvrage comble cette lacune en apportant une réponse quantitative empirique aux questions suivantes: “Comment l’absentéisme se manifeste-t-il au sein de la police intégrée belge et quels sont les facteurs qui influencent ce phénomène?”. Des études industrielles à la criminologie, Celien De Stercke (l’Université de Gand) a toujours eu un intérêt marqué pour les chiffres et les statistiques. Sa collaboration avec le service médical de la police fédérale lui a donné l’occasion de mettre en valeur ses compétences quantitatives. Actuellement, Celien travaille à l’intersection de sa formation technique et sociale, à savoir les cyberphénomènes à la frontière entre le crime et la guerre, et la réponse à y apporter. Jelle Janssens est professeur de criminologie à l’Université de Gand et conduit des recherches sur la gouver

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 2 (Jaargang 45) | Student sekswerkers Vrouwen binnen de synthetische drugs -markt | 0201162182492

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 2 (Jaargang 45) | Student sekswerkers Vrouwen binnen de synthetische drugs -markt | 0201162182492

  • Maklu

€25.00

Auteurs: Antony Pemberton, Joyce Roeland, Pia Struyf, Sophia De Seranno, Charlotte Colman, Beatrijs Vanhooydonck & Pierre Van Renterghem, Ann De Buck, Lieven Pauwels, Ils Milis, Hilde Guffens, Laurence Nibelle, Thomas Maeseele, Patricia Vanderbauwhede, Ellen Lemahieu, Babette Truyers, Aurore Vanliefde, Sofie De Bus, Roel Reubens, Jan Naert, Ann De Buck, Lieven Pauwels & Maarten Colette ISBN: 0201162182492 Maart 2024 - 107 pagina's PANOPTICON 45 (2) Editoriaal/Editorial De vertaling van de victimologie: twee talen weten meer dan één? 139 Antony Pemberton Artikel/Article Beste rector, ze bestaan. Een internationale scoping review naar student sekswerkers 146 Joyce Roeland & Pia Struyf ‘Ik heb mijn mannetje moeten staan’: Een verkennende studie naar de betrokkenheid van vrouwen binnen de synthetische drugsmarkt in België 166 Sophia De Seranno & Charlotte Colman Rubriekteksten/Editorial Notes Opsporing en politie / Police and Investigation • De nieuwe DNA-wet: een grote stap voorwaarts voor het DNA-onderzoek in Belgische strafdossiers 182 Beatrijs Vanhooydonck & Pierre Van Renterghem Criminografie en Methodologie / Crime & Criminal Justice Statistics & Methodology • Pro-sociale preferenties gemeten aan de hand van games en gevalideerde meetschalen. Maakt de keuze van het meetinstrument een verschil 196 Ann De Buck & Lieven Pauwels Penologie en Victimologie / Penology and Victimology • Van gedetineerde naar bewoner. Van ‘cipier’ naar detentiebegeleider. Nieuwe kansen in het detentiehuis 206 Ils Milis, Hilde Guffens & Laurence Nibelle Forensisch Welzijnswerk & Forensische Geestelijke Gezondheidszorg / Forensic Social Work & Forensic Mental Health • Dakloosheid: van beheersen naar oplossen? De casus Gent 214 Thomas Maeseele, Patricia Vanderbauwhede & Ellen Lemahieu • De rol van de forensisch zorgpsychiater in genderbevestigende zorg bij gedetineerde transgender personen 218 Babette Truyers & Aurore Vanliefde Rondetafel/Round-table De relatie recht en pedagogie: een rondetafel discussie 225 Sofie De Bus, Roel Reubens & Jan Naert Boekbesprekingen/Book review Determined: a science of life without free will 236 Ann De Buck & Lieven Pauwels V13 243 Maarten Colette

Aan winkelwagen toegevoegd

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 1 (Jaargang 45) | Themanummer Internering | Liesbeth Naessens Sara Goossens Eric Maes Ciska Wittouck Marjolein De Pau Tom Vander Beken Bart Claes | 0201162182485

Panopticon - Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - 2024 nr. 1 (Jaargang 45) | Themanummer Internering | Liesbeth Naessens Sara Goossens Eric Maes Ciska Wittouck Marjolein De Pau Tom Vander Beken Bart Claes | 0201162182485

  • Maklu

€25.00

Auteur: Marjolein De Pau, Ciska Wittouck, Tom Vander Beken, Wout De Ruyck, Bram Geusens, Manon Heyndrickx, Leen Cappon, Stéphanie Du Bois, Peter Dierinck, Leen De Roo, Alex Seys, Maite Van Berlamont, Kyra Verpraet, Femke Hanssens, Liesbeth Naessens, Sara Goossens, Lou Vanbeselaere, Joost Van Haelst, Elise Blondeel & Maarten Colette ISBN: 0201162182485 2024 - 138 pagina's Themanummer Internering Editoriaal/Editorial Internering: Aude Audenda 1 Marjolein De Pau, Ciska Wittouck & Tom Vander Beken Artikel/Article Psychodiagnostiek in het forensisch psychiatrische deskundigenonderzoek versus in forensisch psychiatrische zorginstellingen: Een casestudy in de medium-security unit van Zelzate 5 Wout De Ruyck, Bram Geusens, Manon Heyndrickx & Leen Cappon Een menswaardige begegening van personen met internering 27 Ciska Wittouck, Kurt Audenaert & Tom Vander Beken Tussen wal en schip: samen ruimte creëren. Kwartiermakend hulpverlenen in de praktijk 48 Stéphanie Du Bois, Peter Dierinck & Leen De Roo Motivatie als toegangsdrempel bij opgelegde hulpverlening. Enkele bedenkingen op basis van het werken met cliënten met een verstandelijke beperking 62 Alex Seys Het realiseren van een breed forensisch (psychiatrisch) zorgcircuit: Wat leren Nederland en Noorwegen ons? 80 Leen Cappon, Maite Van Berlamont, Kyra Verpraet & Femke Hanssens Rondetafel/Round-table Internering: Een spiegel voorgehouden door ervaringsdeskundigen en praktijkwerkers 102 Ciska Wittouck, Liesbeth Naessens & Sara Goossens Rubriekteksten/Editorial Notes Internationaal en Europees Strafrecht en Mensenrechten / International and European Criminal Law, and Human Rights Law • Rechtspraakoverzicht van het Europees Hof van Justitie met betrekking tot het Europees onderzoeksbevel 2020-2023 114 Lou Vanbeselaere Jeugdrecht en Jeugdhulp / Juvenile Justice and Youth Care • Geïnterneerde kinderbeschermingssystemen in Europa 128 Joost Van Haelst • Voorstelling jaarverslag 2023 131 Elise Blondeel Boekbesprekingen/Book review De duivel in elk van ons 135 Maarten Colette

Aan winkelwagen toegevoegd

Vol-au-vent Van de pastei met ragout naar la bouchée à la reine | Stefan Ruysschaert koken | 9789046612415

Vol-au-vent Van de pastei met ragout naar la bouchée à la reine | Stefan Ruysschaert koken | 9789046612415

  • Maklu

€23.00

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612415 2024 - 88 pagina's Kip, gehaktballetjes, champignons, roux en room. Eenvoudig of met enkele toegevoegde luxe-ingrediënten (zwezeriken, truff el, garnalen, cantharellen). En met frietjes of puree… Vol-au-vent is het bladerdeeg. De miniversie als hapje is de bouchée à la reine. De vulling voor deze vidé is de kippenragout. “Vidé, vol-au-vent of koninginnenhapje (bouchée à la reine): iedereen weet hoe deze klassieker op het bord verschijnt. Laat je echter niet verrassen, want de bereiding ervan vraagt wat tijd en moeite. Een versgebakken kuipje van bladerdeeg, verse kip, gehaktballetjes en paddenstoelen in een romige saus en de luchtige hollandaisesaus. Wie dit bedacht, verdient een standbeeld”. Beter dan Jeroen Meus kon ik het niet verwoorden… Het boek bevat de recepten van bekende chefs en ook enkele vegan alternatieven voor vol-au-vent. Het gaat van een snelle vol-au-vent tot een luxe-versie met zwezeriken, cantharellen, garnalen en truffel. En zelfs een vol-au-vent met escargots. Stefan Ruysschaert is beroepshalve met fiscaliteit bezig maar leerde de basisvaardigheden van het koken bij Spermalie in Brugge. Een gepassioneerde kok is een ambachtsman die de liefde voor het product omzet in heerlijke gerechten. Koken is een permanent leerproces en ons adagium is dan ook “quidquid discis tibi discis”.

Aan winkelwagen toegevoegd

Bouletten - Eenvoudige gastronomie | Stefan Ruysschaert koken | 9789046612422

Bouletten - Eenvoudige gastronomie | Stefan Ruysschaert koken | 9789046612422

  • Maklu

€24.00

Auteur: Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612422 2024 - 198 pagina's Dit boek gaat over ballen, gehaktballen. Bouletten voor de lieebbers. Een gerecht dat de culturen overstijgt. De oorsprong van de boulet in België, Nederland en Duitsland moet gezocht worden bij de frikadel: een ronde, compacte, gekruide gehaktbal. In de meeste streken van België bedoelt men met frikadel inderdaad een gehaktbal, hoewel de meesten boulet zeggen. In Nederland is de frikadel of gehaktbal niet erg bekend. De frikadel, dus zonder “n”, is ouder en van oudsher een soort gehaktbal, maar werd vaak ook plat gedrukt tot een soort hamburger. De frikadel wordt vooral in België, Duitsland, Zweden en Denemarken gegeten. In België worden gehaktballen meestal geserveerd met tomatensaus. Ballekes in tomatensaus is een zeer populair gerecht. Gehaktballen zijn overal ter wereld populair, want ze zitten vol smaak, zijn makkelijk te eten en combineren goed met ander eten. Ze hebben uiteenlopende namen, o.a.: - Kofta (Balkan, Levant, Zuid-Azië) - Soutzoukakia (Griekenland) - Albondigas (Spanje, Spaanstalige landen) - Faggots (Engeland) - Polpette (Italië) - Frikadeller (Denemarken) - Köttbullar (Zweden) - Königsberger Klopse, Fleischklößchen, Hackbällchen, Frikadelle (Duitsland) - Pulpety (Polen) - … Dit boek gaat over bouletten als eenvoudig maar heerlijk culinair fenomeen. Stefan Ruysschaert is beroepshalve met fiscaliteit bezig, maar schreef zich intussen in bij een koksschool, meer bepaald bij Spermalie in Brugge. Elke les leert hij bij, maar zijn motto is dan ook “quidquid discis tibi discis”. Koksscholen maken culinair erfgoed toegankelijk. Koken is een eeuwenoud ambacht dat mensen samenbrengt.

Aan winkelwagen toegevoegd

Handboek Strafvordering - 5de volledig herziene uitgave | Raf Verstraeten | 9789046603970

Handboek Strafvordering - 5de volledig herziene uitgave | Raf Verstraeten | 9789046603970

  • Maklu

€295.00

Auteur: Raf Verstraeten ISBN: 9789046603970 2012 - 1372 pagina's Het Handboek Strafvordering is geschreven als een handleiding bij en wegwijzer door een strafproces zoals het zich in België ontwikkelt. Het bespreekt in deel I de instelling en de uitoefening van de strafvordering en de diverse gronden van schorsing en verval. Ook wordt zeer ruime aandacht besteed aan de burgerlijke vordering uit een misdrijf en de positie van de burgerlijke partij in het strafproces. Het werk is vervolgens opgebouwd zoals het strafproces zich naar aanleiding van het intreden van een strafbaar feit ontspint. In deel II wordt, vertrekkende vanuit de beschrijving van het politiewezen en de bevoegdheden van de politie, ingegaan op de beginselen van en de actiemogelijkheden in respectievelijk het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. Bij dit gerechtelijk onderzoek wordt zeer uitvoerig stilgestaan bij de voorlopige hechtenis en de bijzonder complex geworden regeling inzake de rol en het functioneren van de onderzoeksgerechten. In deel III – de procedure voor het vonnisgerecht – komen achtereenvolgens aan bod: de bevoegdheid, de waarborgen van partijen, de bewijsregeling, de aanhangigmaking, de rechtspleging ter zitting, de uitspraak en de rechtsmiddelen. Vermits het strafprocesrecht in hoge mate via rechtspraak vorm krijgt, werd daarbij ook de relevante rechtspraak van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de rechten van de mens verwerkt. Belangrijke jurisprudentiële ontwikkelingen inzake bijvoorbeeld het bewijsrecht, de bijzondere opsporingsmethoden, de redelijke termijn of het non bis in idem-beginsel worden uitvoerig beschreven. De talrijke kruisverwijzingen en het uitvoerig zaakregister maken het boek bijzonder toegankelijk. Prof. Dr. Raf Verstraeten (Leuven, 1960) is buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven waar hij strafrecht en strafprocesrecht, alsook het economisch, fiscaal en sociaal strafrecht doceert. Daarnaast is hij advocaat bij de balie te Brussel.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.