Alle (2642)

Criminal Justice in the Prism of Human Rights - (X AIDP International Symposium for Young Penalists, Bologna, Italy, 27-28 October 2022) [RIDP Libri 5]

Criminal Justice in the Prism of Human Rights - (X AIDP International Symposium for Young Penalists, Bologna, Italy, 27-28 October 2022) [RIDP Libri 5]

  • Maklu

€65.00

Authors: Francesco Mazzacuva, Miren Odriozola Gurrutxaga, Nicola Recchia, Alessandra Santangelo ISBN: 9789046612224 Book series: RIDP Libri 5 Criminal law occupies a central role in the “prism” of human rights, given the relevant impact of trial and punishment on the personal sphere of individuals, which may be instrumentalised in the name of security claims for political purposes. It is no coincidence that during the Age of Enlightenment the main fundamental guarantees of criminal law were enshrined in human rights declarations, with an approach now widely accepted at an international level. In fact, the “dialogue” between national and supranational Courts in this domain has been a key element in contemporary times in the development of criminal law, leading not only to the implementation of fundamental guarantees – even through the redefinition of their field of application – but also to the promotion of criminalisation in order to protect certain human rights. This volume builds upon the contributions to the X AIDP Symposium for Young Penalists, which was held on 27 and 28 October 2022 at the Department of Legal Studies of the University of Bologna. During five panels moderated by experts, young academics from eleven different countries discussed the current role of human rights in criminal justice. Francesco Mazzacuva is Associate Professor in Criminal Law at the University of Parma, where he was PhD graduate in 2012 and postdoctoral research fellow from 2014 to 2016, when he was appointed ordinary magistrate, serving as a judge at the Court of Modena until 2019. He coordinated the activities of the Young Penalists of the Italian group of the AIDP since 2015 and, at the 20th World Congress of the AIDP held in Rome in November 2019, he was elected President of the Young Penalists Committee. Miren Odriozola Gurrutxaga is Lecturer in Criminal Law at the University of the Basque Country, where she obtained her PhD in Law in 2015. She is also a member of the Basque Institute of Criminology since 2015. Since the 20th World Congress of the AIDP in November 2019, she is a member of the Young Penalists Committee. Nicola Recchia is Senior Researcher in Criminal Law at the University of Trieste. In 2017 he obtained a Ph.D. in Criminal Law from the Ludwig-Maximilians University of Munich and the University of Ferrara. He has then worked as a Post-doc researcher at the University of Ferrara in 2017 and at the Goethe-University Frankfurt am Main from 2018 to 2022. Since the 20th World Congress of the AIDP in November 2019, he is member of the Young Penalists Committee. Alessandra Santangelo is Research Fellow in Criminal Law at the University of Bologna, where she obtained her Ph.D. in Legal Science in 2020. Since then, she has been working as a Post-doc researcher for national and international projects, being Technical Coordinator of a DG Justice Programme. In 2013, she obtained an LLM, with specialisation in EU Law, from King’s College London.

Aan winkelwagen toegevoegd

Het Masterbudget - Een essentiële planningstool voor de onderneming (Bijzondere reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen nr. 3)

Het Masterbudget - Een essentiële planningstool voor de onderneming (Bijzondere reeks Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen nr. 3)

  • Maklu

€39.00

Auteur: Jacques Van Der Elst ISBN: 9789046612187 In dit werk bestuderen wij de wijze waarop de bedrijfsleiding van een onderneming haar toekomstige doelstellingen vertaalt in financiële en niet-financiële termen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de budgetteringstechniek en de Balanced Scorecard. Alle opgestelde ondernemingsbudgetten samen vormen het masterbudget. Dit masterbudget bevat de geplande bedrijfsobjectieven en de activiteiten die een onderneming daartoe moet uitvoeren. Naast de opstelling van het masterbudget wordt er ook voldoende aandacht geschonken aan de controle ervan en hoe met het gebruik van specifieke tools van het softwareprogramma Excel gevoeligheidsanalyses en budgetoptimaliseringen kunnen worden uitgevoerd. Deze publicatie is bestemd voor accountants en andere bedrijfsadviseurs, teneinde hun beleidsadviesfunctie naar hun klanten-ondernemingen toe nog succesvoller uit te oefenen. Dr. Jacques Van Der Elst is doctor in business administration (Newport University CA, State approved, 1994), master in financieel management van ondernemingen, master in accountancy, gediplomeerde in de boekhoudkundige expertise, gegradueerde in de boekhouding en gewezen IAB-accountant. Hij bekleedde meerdere financiële directiefuncties in grote ondernemingen en was gerechtsdeskundige bij diverse Rechtbanken van Koophandel. Dr. J. Van Der Elst doceerde zowel op academisch - als hogeschoolniveau vakken zoals statistiek, financiële wiskunde, financieel management, financiële analyse, beleggingsleer, bedrijfseconomie en cost accounting. Meer dan 20 jaar is de auteur ook IAB-jurylid geweest van de eindexamencommissies. Zijn vele publicaties situeren zich in de domeinen van de toegepaste wiskunde, het financieel management, de bedrijfseconomie en de accountancy.

Aan winkelwagen toegevoegd

Is detentie het verkeerde medicijn? De sleutel naar een humaner gevangeniswezen

Is detentie het verkeerde medicijn? De sleutel naar een humaner gevangeniswezen

  • Maklu

€29.00

Auteur: Leo Nardus ISBN: 9789046612231 ‘De graad van beschaving van een land kan men afleiden uit de wijze waarop men omgaat met misdaad en uit de wijze waarop men omgaat met daders’ (Churchill) Toen Leo Nardus na een keurig leven in vrijheid in de gevangenis terechtkwam, werd hij geconfronteerd met negatieve opvattingen en stigmatisering van de gedetineerde. Deze ervaring zette hem ertoe aan om een boek te schrijven dat de lezer inzicht biedt en een lans breekt voor de medemens buiten de vrije samenleving. Door niet enkel zijn persoonlijke bevindingen te vernoemen, maar ook getuigenissen van cipiers, vrijwilligers, medegedetineerden, inclusief hun familie, doet hij een poging om de lezer op een neutrale, inzichtelijke, actieve en kritische manier te betrekken bij het gevangeniswezen. Zonder té veel vingerwijzingen, maar enkel en alleen door middel van objectieve vaststellingen die eveneens een gefundeerde wetenschappelijke inhoud hebben, wil de auteur de lezer confronteren met de realiteit van detentie. Leo Nardus behandelt uiteenlopende onderwerpen zoals internering, forensische zorg, radicalisering, de rol van de advocaat, de cipier, de aalmoezenier, de chronische overbevolking, de hoge zelfmoordcijfers, de drugproblematiek, stakingen, corona binnen de gevangenis, het Scandinavische gevangenismodel, enzovoort. Op die manier wil hij een beter beeld schetsen naar de maatschappij toe opdat er meer transparantie, beter nog, een brug kan ontstaan tussen ‘de burger’ en het geheimzinnige, onbekende en té donkere gebeuren in de beschimmelde gevangeniskelders…. De auteur schenkt extra aandacht aan de gezondheidstoestand van de gedetineerde in de ruimste zin van het woord en benadrukt het belang van preventie. Opvoeding speelt namelijk een cruciale rol in het al dan niet ontwikkelen van delinquent gedrag. Niet zelden was de afwezigheid van een ‘geborgen ouderlijk nest’ in combinatie met andere factoren de aanzet tot het plegen van criminaliteit. Ten slotte suggereert hij alternatieven en geeft hij opties die kunnen bijdragen aan een humaner detentielandschap.

Aan winkelwagen toegevoegd

Pedagogische tact - Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling

Pedagogische tact - Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling

  • Garant

€23.00

Auteurs:Luc Stevens, Geert Bors, Annonay Andersson, Esther de Boer, Beate Letschert, Rianne van der Raadt & Kris Verbeeck ISBN: 9789044139433 Er zijn veel redenen waarom het lang niet altijd lukt het beste uit een leerling te halen. Te vaak worden leerlingen gereduceerd en gelabeld tot een nummer, een toetsscore of een ‘puberbrein dat niet kan plannen’. Dat zijn vrijwel altijd oversimplificaties die authentiek contact in de weg staan. Het hart van goed onderwijs wordt namelijk gevormd door de interactie tussen leraar en leerling. Dat terrein wordt in dit inspirerende boek zorgvuldig verkend, overtuigend gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen. Daarom is dit een belangrijk boek, met een positieve boodschap. Prof. Rob Martens is hoogleraar bij de faculteit Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. Gelukkig beseffen bijna alle docenten, uit liefde voor hun vak en hun betrokkenheid bij hun leerlingen, dat opvoeden en begeleiden van leerlingen de kern is van hun dagelijks functioneren. Als tegenwicht aan het beleid van de overheid hebben onze docenten inspiratie nodig, een bevestiging en verdieping dat hun natuurlijke pedagogische grondhouding de enig juiste is. Die inspiratie biedt dit boek Pedagogische tact, een must voor alle schooldirecties en docenten in het Nederlandse onderwijs. Zeker nu! Wim P. Littooij is voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging voor CVO (Christelijk Voortgezet Onderwijs) in Rotterdam en omgeving. In een fractie van een seconde de goede pedagogische interventie doen, gericht op het welbevinden en de ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen. Pedagogische tact gaat over ‘bewuste intuïtie’ in onderwijs en opvoeding. Docenten en management hebben Pedagogische Tact, als ontwikkelingstraject gevolgd. Studenten worden volwassen en als onmisbare partner in het onderwijs benaderd. Dit boek biedt een schat aan wijsheid voor elke – aankomende – leraar! Robert Viëtor is voormalig directeur van de faculteit Educatie van Hogeschool Leiden, nu directeur van de Iona Stichting. Ik ben er gaandeweg mijn docentschap achtergekomen hoe belangrijk de relatie tussen leraar en leerling is in het leerproces. Het boek Pedagogische tact duidt dit proces op een prachtige manier. Door authentieke praktijkvoorbeelden te koppelen aan inspirerende theorieën heb je een krachtig instrument in handen om jezelf als leraar te verbeteren. Lesgeven is voor mij steeds meer ‘samen leren’ geworden en Pedagogische Tact is een gids om die reis voort te zetten.

Aan winkelwagen toegevoegd

Het huis onder de regenboog - Regenboog-verhalen met duiding en tips

Het huis onder de regenboog - Regenboog-verhalen met duiding en tips

  • Garant

€22.50

Auteur: Diënne Flohr-Kamphuis ISBN: 9789044139372 Het huis onder de regenboog verhaalt over 43 uiteenlopende situaties die op de een of andere manier allemaal te maken hebben met (gender) identiteit/seksualiteit. Over de eerste seksuele gevoelens, de vreugde en verwarring. Over het zich anders voelen, de ontkenning en eenzaamheid. Over vruchtbaarheid en transgender-zijn, de verwarring en schaamte. Over uitgaan, het plezier en de gevaren. Over de gevolgen voor thuis, school en werk. Over religie, de schuldgevoelens en vergeving. Over eindelijk jezelf kunnen zijn, de trots en de Gay Pride. Vrijwel alle aspecten van identiteit onder het brede spectrum van de regenboog komen aan bod. Een peuter die helemaal als zichzelf haar vierde verjaardag mag vieren, een puber waarvan de vader homoseksueel blijkt te zijn, de eerste binder, pesten en alleen in een verzorgingshuis; het is zomaar een greep uit de 43 verhalen. Bijzonder is voorts dat ieder verhaal in regenboogkleuren geïllustreerd is en bovendien voorzien is van uitleg/tips. Ook geeft dit boek een overzicht op (medisch) transgendergebied. Hierbij zijn ook keuzewijzers opgenomen t.a.v. bijvoorbeeld hormonen. Het huis onder de regenboog eindigt met een beknopt Vademecum op LHBTIQ+-gebied: van uitgaan tot zorg, van logopedie tot kleding. Dit bijzondere boek is voor iedereen bestemd die op de een of andere wijze te maken heeft met vragen op het brede gebied van (gender)identiteit/seksualiteit. Het boek is tevens te gebruiken als coachingsinstrument tijdens begeleidingsgesprekken, thuis, op school en in praktijken. Diënne Flohr-Kamphuis, queercoach en beeldend kunstenares, richtte samen met haar man Eric de stichting ‘Het huis onder de regenboog’ in Helmond op. De stichting wil de inclusiviteit in de samenleving bevorderen en wil een thuis zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Hier zetelt ook Diënnes eigen onderwijsbureau ‘De slimme juf’, en schildert en schrijft ze in een groot atelier. Ze studeerde aan onder andere de Gerrit Rietveld Academie, VLVU (economie) en Fontys-OSO (leraar speciaal onderwijs en master SEN).

Aan winkelwagen toegevoegd

Ik ben een vreemdeling geweest - Evangelische gemeenten en migratie

Ik ben een vreemdeling geweest - Evangelische gemeenten en migratie

  • Garant

€15.00

Auteur: Gottlieb Blokland ISBN: 9789044139419 Migratie is niet alleen een politiek vraagstuk, het is ook een fenomeen dat in kerken veel besproken wordt. En evangelische kerken vormen hierop geen uitzondering. Hoe moeten we denken over al de verschillende meningen die we horen: Loopt onze maatschappij gevaar? Moet het asielrecht beperkt worden? Of beschermen we onze maatschappij juist met consequent respect voor de mensenrechten? Hoe moeten kerken hiermee omgaan? Welke plaats kunnen zij aan ‘vreemdelingen’ geven? Dit boekje is bedoeld als ondersteuning bij de bezinning op deze vragen. Het geeft in korte hoofdstukken een overzicht van de wetgeving, het ethische en sociologische debat en ook de theologische discussie binnen de protestantse en evangelische kerken. Met de titel wordt verwezen naar een hoofdstuk uit het Mattheüsevangelie dat laat zien hoe wezenlijk het is op dit punt de christelijke levensvisie niet op te geven. Gottlieb Blokland is voorganger van de protestants-evangelische Bethelkerk in Schaarbeek en voorzitter van de vzw Open Deur. Daarnaast is hij werkzaam als inspecteur-adviseur voor het protestants-evangelisch godsdienstonderwijs. Hij studeerde aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (nu Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies) in Brussel en promoveerde aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Aan winkelwagen toegevoegd

Interne audits volgens ISO 19011:2018 als verbeterinstrument voor gezond en veilig werken, kwaliteit en milieu

Interne audits volgens ISO 19011:2018 als verbeterinstrument voor gezond en veilig werken, kwaliteit en milieu

  • Maklu

€39.00

Auteur(s): 9789046611715 ISBN: 9789046611715 Interne audits hier, interne audits daar... altijd maar meer audits, maar leveren ze wel iets op? Zijn we goed bezig bij het intern auditeren, dat is de vraag die ik me graag stel. Maar bij het stellen van deze vraag, moet je in je organisatie ook mogelijkheden hebben om interne audits anders en beter uit te voeren. Deze mogelijkheden wil ik graag in dit boek met u delen. Mogelijkheden om het intern auditproces te verbeteren, bespreek ik door vooral aandacht te geven aan de interne kwaliteits-, veiligheids- en milieuaudits. Maar ook andere interne audits op het gebied van bv. informatieveiligheid, voedselveiligheid of risicomanagement kunnen anders worden georganiseerd in uw organisatie. Met ‘anders interne audits organiseren’ bedoel ik zo organiseren dat deze interne audits meer meerwaarde geven. De tips die ik in dit boek hierbij geef, zijn zeer praktisch en gebaseerd op mijn jarenlange ervaring in het auditvak. Een meer wetenschappelijke benadering van het auditproces publiceer ik graag in een gespecialiseerd tijdschrift zoals het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap. Audits uitvoeren met meerwaarde, kan door minder aandacht te besteden aan formele processen. Auditprogramma’s, auditplannen, maar ook de dikke interne auditverslagen die niemand leest, geven geen meerwaarde en vragen enkel energie aan de auditoren. Enkel vaststellen en noteren van intern auditbewijs is saai. Al deze energievreters (EV) demotiveren en zorgen ervoor dat auditoren het vak verlaten. Dat opgeheven vingertje van de interne auditor-politieagent en die confrontatie met de geauditeerde, kunnen we beter vervangen door een vertrouwen, openheid en transparantie tussen auditor en geauditeerde. En door het interne auditproces anders in te richten. Met meer aandacht voor risico’s en kansen. Of door meer gebruik te maken van de competenties van de auditoren. Deze auditoren beschikken veelal over een grote ervaring, zodat hun adviezen en de opvolging van deze adviezen door de interne auditoren nuttig zullen zijn voor uw organisatie. Vele van deze principes voor interne audits met meerwaarde gelden ook voor externe certificatieaudits. Maar bepaalde zaken die ik voorstel, zoals het geven van adviezen, zijn bij een externe certificatieaudit niet mogelijk. Ook zijn deze externe audits (te) sterk gebonden aan formele en bureaucratische processen waar op zich niemand iets aan heeft. Exemplarisch voorbeeld hiervan zijn die dikke auditverslagen van uw certificatie-instelling. Probeer dergelijke auditbureaucratie alvast bij interne audits te vermijden! De interne auditor wordt dus best een consultant en een veranderkundige, en dat geeft de interne auditfunctie meerwaarde en geeft energie aan uw organisatie. De interne auditfunctie wordt een energiegever (EG) in plaats van een energievreter. Niet het auditverslag en het steeds meer noteren van auditbewijs waar niemand in geïnteresseerd is, moet centraal staan, wel he

Aan winkelwagen toegevoegd

Safety-II - Deel 2: Een modern veiligheidsmanagement voor het nieuwe werken

Safety-II - Deel 2: Een modern veiligheidsmanagement voor het nieuwe werken

  • Maklu

€39.00

auteur: Jan Dillen ISBN: 9789046612033 Bij het communiceren over Safety-II loopt het dikwijls mis. Laat dit nu juist tegengesteld zijn aan waar Safety-II voor staat. Want Safety-II kijkt naar wat goed gaat en minder naar wat fout loopt. Hiervoor zijn er vele redenen. Preventieadviseurs en veiligheidskundigen gaan er nog steeds van uit dat veiligheid wordt gemaakt. Veiligheid wordt, in de traditionele en ‘bureaucratische’ veiligheid, gemaakt door het opmaken van veiligheidsprocedures en de controle op de naleving: als de veiligheidsprocedure niet wordt nageleefd, is het onveilig; wordt ze wel nageleefd, dan is het veilig. Niets is minder waar: in werkelijkheid worden veiligheidsprocedures minder nageleefd dan gedacht en is een zwart-witbenadering veilig-onveilig niet mogelijk. Veiligheid is in vele gevallen grijs. Niet alles is te plannen en niet alles is beheersbaar. En dat is juist waar Safety-II voor staat: het kunnen omgaan met niet-voorziene situaties en risico’s. Naast onvoorziene situaties zijn er ook de constante veranderingen in iedere organisatie: er is nog maar net iets veranderd, of men wijzigt het opnieuw. Flexibiliteit en adaptiviteit zijn dus nodig om om te kunnen gaan met steeds veranderende risico’s. Flexibiliteit en adaptiviteit bij de taakuitoefening komen dan in de plaats van starre veiligheidsprocedures. Er is niet ‘één risico’ zoals er ook niet één kijk op risico’s is, laat staan dat er één manier om iets veilig uit te voeren bestaat. Iedereen kijkt op zijn subjectieve manier naar de risico’s en er bestaan verschillende manieren om een taak op een veilige manier uit te voeren. Soms is het zelfs zo dat het uitvoeren van een taak volgens de veiligheidsprocedure onveilig is en dat het dus veiliger is om de veiligheidsprocedure niet na te leven. Het spreekt voor zich dat er wel een grote deskundigheid nodig is om met de diverse nieuwe risico’s om te kunnen gaan. Deze deskundigheid vinden we in Safety-II terug in een sterke operationele gerichtheid. Eveneens is het zo dat er afspraken moeten worden gemaakt, al dan niet in een procedure. Maar het mentale model van ‘werken volgens de procedure geeft veiligheid’, daar moeten we volgens een Safety-II-benadering echt van weg. Dit boek is aanvullend op het vorige boek “Safety-II – Een Copernicaanse revolutie in de veiligheidskunde”. Alle besproken onderwerpen in dit boek zijn nieuw, zoals de bespreking van de risicoanalyse volgens de Safety-II-benadering, de interne audits met aandacht voor flexibiliteit en adaptiviteit en de gap tussen WaD en WaI, de oorsprong van Safety-II maar ook de operationalisering van Safety-II in uw organisatie.

Aan winkelwagen toegevoegd

Safety-II. Een Copernicaanse revolutie in de veiligheidskunde

Safety-II. Een Copernicaanse revolutie in de veiligheidskunde

  • Maklu

€39.00

Auteur: Jan Dillen ISBN: 9789046611906 De veiligheidskunde heeft een plateau bereikt. De arbeidsongevallenstatistieken verbeteren nauwelijks, ondanks een de-industrialisatie en een enorme export van arbeidsongevallen naar het buitenland. De traditionele veiligheid heeft dus afgedaan en een andere aanpak is nodig. Deze andere aanpak staat haaks op de bureaucratische veiligheid van steeds meer papierwerk, steeds meer veiligheidsprocedures en -instructies die niemand leest, steeds meer controlerondjes lopen om de naleving na te gaan, steeds meer risicobeoordelingen, enz. Deze traditionele veiligheid – Safety-I – werkt ook demotiverend op de werknemers, die hierdoor afkerig staan tegenover de preventieadviseur: een cynische houding van “hij is daar weer met een of ander nieuw ding” is het gevolg van deze klassieke veiligheidsaanpak. Deze houding wordt versterkt door straffende arbeidsongevallenonderzoeken waar onmiddellijk gekeken wordt naar de menselijke fout, i.c. de niet-naleving van een veiligheidsprocedure of -instructie. Deze oude benadering, gebaseerd op controle, veiligheidsprocedures, arbeidsongevallenonderzoeken of risicobeoordelingen, noemen we dus Safety-I of traditionele, bureaucratische veiligheid. Neen, de nieuwe benadering zal meer motiverend zijn voor de operationele werknemers. Geen onhaalbare zero-doelstellingen. Geen starheid maar flexibiliteit om zich permanent te kunnen aanpassen aan onvoorziene zaken, beperkingen en nieuwe risico’s. Ook de toepassing van veiligheidsprocedures en -instructies, de one way of executing wordt losgelaten. Procedures en instructies worden richtlijnen en geven het kader aan waarbinnen kan gewerkt worden. Maar binnen dit kader hebben de operationele werknemers de nodige vrijheid. Deze nieuwe benadering is een Safety-II-benadering. Safety-II gaat dus meer uit van een voortdurende verandering en een permanente aanpassing van handelen in complexe organisaties met vaak goede en soms ongewenste uitkomsten. Leren, onzekerheid en – indien nodig – “naast de regels werken” zijn in Safety-II nodig bij onvoorziene situaties. Leren van incidenten zat al in Safety-I, maar lijkt nog centraler te staan in Safety-II. Het gaat dan niet om het leren van het negatieve, maar wel van positieve gebeurtenissen. Het gaat immers meestal goed; en hoe dat komt, dat gaan we in Safety-II meer onderzoeken: niet kijken naar waarom iets misgaat, maar kijken naar goed verlopende processen, wat meer energie geeft dan de negatieve aanpak van Safety-I. Kijken naar wat goed gaat, geeft focus op de best practices. De Safety-II-preventieadviseur kijkt dus naar wat goed gaat: hij zoekt de best practices op het gebied van gezond en veilig werken. Deze best practices zullen dan worden uitgewisseld met de operationele werknemers. In dit boek probeer ik deze best practice van Safety-II op een praktische manier toe te lichten aan de hand van arbeidsongevallen. Hoe kunnen we naar deze ongevallen kijken vanuit een Safety-II-bril?

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.