Alle (2653)

Baren (Reeks: Met hart en ziel, nr. 3) | Benedicte Vansina | 9789085750376

Baren (Reeks: Met hart en ziel, nr. 3) | Benedicte Vansina | 9789085750376

  • Cyclus

€22.60

Auteur: Benedicte Vansina ISBN: 9789085750376 Dit geboorteboek is om tien redenen uniek: 1. Het verdiept je kennis rond de natuurlijke, ongestoorde geboorte en stimuleert het zelfvertrouwen in je eigen kunnen. 2. Het onthult het geheim en de zin van barenspijn en legt uit hoe je geboortehormonen nodig zijn voor een vlotte, extatische geboorte en een instinctieve binding tussen jou en je baby. 3. Het geeft tips over hoe om te gaan met je weeën. 4. Het vergroot je besef dat je baby bewust en actief deel uitmaakt van het geboorteproces. 5. Het biedt je ongecensureerde informatie, voor- en nadelen over veel gebruikte medische interventies: wat moet zeker voor een veilige geboorte, wat moet niet echt en wat moet echt niet? 6. Het stimuleert je assertiviteit, maakt je bewust dat je heel wat keuzes kan maken. 7. Het biedt een kant-en-klaar ‘Geboorteplan’ (of liever ‘Geboortevoorkeuren’), zowel voor je arbeid, uitdrijving en de periode net na de geboorte van je baby. 8. Het benadert de geboorte holistisch: legt uit hoe het natuurlijke proces een intens lichamelijke, psychologische, instinctieve, emotionele, zelfs spirituele ervaring voor je kan zijn, welke je een unieke kans biedt om te groeien als mens. 9. Het nodigt uit om je open te stellen voor het onverwachte. 10. Dit boek is interactief: bij ieder onderdeel hoort een doe-opdracht en je kunt aan de hand van concrete vragen een dagboek bijhouden. Kortom, een persoonlijk boek dat de geboorte-ervaring kan verrijken van iedere vrouw die haar eerste of volgende baby baart. Over de auteur(s): Benedicte Vansina is zelfstandige vroedvrouw. Ze bereidde al duizenden koppels voor op de geboorte en het ouderschap. Ze verzorgde ook opleidingen voor vroedvrouwen en gastcolleges in vroedvrouwenscholen.

Aan winkelwagen toegevoegd

Moeilijk voor zichzelf en de omgeving: Kinderen met ODD/CD. Vechten voor Tom & Shirley | Yvonne Brinkerink & Helene Buis | Yvonne Brinkerink & Helene Buis | 9789085750390

Moeilijk voor zichzelf en de omgeving: Kinderen met ODD/CD. Vechten voor Tom & Shirley | Yvonne Brinkerink & Helene Buis | Yvonne Brinkerink & Helene Buis | 9789085750390

  • Cyclus

€21.60

Auteur(s): Yvonne Brinkerink & Helene Buis ISBN: 9789085750390 Hoe voed je een kind op dat niet lief kán zijn, dat altijd dwars ligt, en zijn omgeving terroriseert? Een kind met een oppositionele, opstandige (ODD) of een antisociale (CD) gedragsstoornis? Ouders, leerkrachten en andere opvoeders kunnen de aanleg van een kind niet veranderen. Ze kunnen wel leren omgaan met het destructieve gedrag van een kind. En het belangrijkste: ze kunnen een kind leren om zichzelf beter in de hand te houden en het vaardigheden bijbrengen die het helpen zijn of haar agressie te beheersen. Kinderen met een gedragsstoornis dagen ons uit om creatief en vindingrijk te blijven in de opvoeding. Maar wat doe je als je desondanks geen vooruitgang boekt? Wat doe je met kinderen waartegen de maatschappij, waartegen broertjes en zusjes, waartegen ouders zelf beschermd moeten worden omdat deze een slecht ontwikkelde of helemaal geen gewetensfunctie hebben? Een kind als Tom dat het ene moment zijn armpjes om de nek van zijn moeder slaat omdat het dankbaar is dat zij zo zielsveel van hem houdt, en kort daarop met zijn duimen haar keel dichtdrukt om te onderzoeken hoe het is om de lucht uit iemand te persen. Wat doe je met een kind dat jou heel hard nodig heeft, maar een gevaar vormt voor zijn zus? Yvonne Brinkerink kon niet kiezen voor het ene en tegen het andere kind. Toen zij geen plek vond waar haar zoon Tom behandeld zou kunnen worden, of zich in ieder geval veilig, geborgen en begrepen zou voelen, richtte ze de Stichting Vrienden van Tom op. Ze vond coaches die haar en andere ouders bijstonden met opvoedingsvraagstukken en voor één op één contact voor Tom konden zorgen. In deel 1 van dit boek vertelt Yvonne Brinkerink haar eigen verhaal. Deel 2 gaat dieper in op de achtergronden van ODD/CD. De praktijktips van de opvoedcoaches zijn bedoeld voor ouders en leerkrachten van kinderen met een oppositionele, opstandige gedragsstoornis (ODD/oppositional defiant disorder) en antisociale gedragsstoornis (CD/conductdisorder). Over de auteur(s): Yvonne Brinkerink (1967) is de moeder van Shirley (1996) en Tom (2000). Tom heeft de diagnose cd. In het jaar 2006 richtte ze de Stichting Vrienden van Tom op. Deze Stichting ondersteunt en adviseert ouders van een kind met een gedragsstoornis. Twee jaar later richtte ze de Stichting Vrienden van Shirley op. Ze wil dat ook brusjes de nodige aandacht en steun krijgen. Helene Buis (1960) studeerde geneeskunde in Leiden. Ze debuteerde in 1996 onder de naam Suzanne Buis met het boek: Geen tijd om aardig te zijn, achter de schermen van een verpleeghuis (Uitgeverij Het Spectrum.) Het boek werd in het Duits vertaald. Ze woont in Hamburg en werkt als docente gezondheidsleer.

Aan winkelwagen toegevoegd

Dat is toch zo. Unieke ervaring: beleving van autisme door film en tekst. | Deborah van Arragon & Gerda Bastiaan | 9789085750482

Dat is toch zo. Unieke ervaring: beleving van autisme door film en tekst. | Deborah van Arragon & Gerda Bastiaan | 9789085750482

  • Cyclus

€25.70

Auteurs: Deborah van Arragon & Gerda Bastiaan ISBN: 9789085750482 ‘Mag ik bij u langskomen, want eindelijk heb ik een filmpje gemaakt, waardoor ik kan laten zien hoe ik met mijn autisme naar de wereld en de mensen kijk’. Deborah, een jonge vrouw met autisme, heeft haar beleving van autisme gefilmd. Drie korte films met veel indrukken, details, andere overgangen, beelden en geluiden waar ogen en oren tekort schieten. Zoveel beeld en geluid in zo weinig seconden. De beelden roepen vragen op: beleef je de wereld echt zo snel, waarom ben je gericht op glinsterende dingen, wat doe je als je te veel prikkels ervaart, wat doe je bij zoveel angst? Deze vragen zijn aan Deborah gesteld en geven inzicht in de wereld van haar autisme. Bij de filmpjes zijn aanvullende teksten geschreven en door Deborah cartoons getekend om de beelden en tekst te verduidelijken en soms te linken aan de theorie. Waar de tekst en beelden daartoe aanleiding geven, zijn discussievragen toegevoegd. Het boek is het resultaat van een boeiende en betrokken samenwerking tussen ervaringsdeskundige en professional. De filmpjes en de tekst zijn op verschillende manieren te gebruiken: eerst en vooral voor elke kijker-lezer om te genieten, te ervaren en te beleven; voor ouders, begeleiders en hulpverleners om te ervaren, te herkennen en te begrijpen: voor mensen met een autismespectrumstoornis om eigen ervaringen te vergelijken met die van Deborah; voor professionals om met elkaar de beelden te analyseren, te bespreken en handvatten voor de praktijk te ontwikkelen. "intense onderdompeling in de wereld van iemand met autisme" Signaal, nr. 86, blz. 79 Over de auteur(s): Deborah van Arragon is een jonge vrouw van 22 jaar met autisme. Ze heeft een vakopleiding restauratie en decoratie genoten en volgt momenteel kunstacademie. Gerda Bastiaan, MaNP, werkt als autismesteunpuntfunctionaris en ambulant begeleider in het speciaal onderwijs en als verpleegkundig specialist GGZ binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Beide auteurs kennen elkaar van de basisschool.

Aan winkelwagen toegevoegd

Stilte en onrust | Etienne Kuypers | 9789085750529

Stilte en onrust | Etienne Kuypers | 9789085750529

  • Cyclus

€43.00

Auteur: Etienne Kuypers ISBN: 9789085750529 De alledaagse leefwereld. Dingen die we zien en horen. De hedendaagse mens wordt opgeslokt door de consumptiecultuur van de markteconomie en verkeert haast permanent in een virtuele werkelijkheid. Individualisme. De liefdesrelatie als meest basale vorm van gemeenschap is hierdoor op de helling gekomen. Welke therapeutische perspectieven kunnen we verbinden aan de gestelde diagnose? We zijn aangewezen op een mentaliteitsverandering, die wordt bepaald door het ‘morele kapitaal’ waarmee een gemeenschap kan voortbestaan. De auteur opereert binnen de traditie die Montaigne en Kierkegaard introduceren en waaiert voortdurend uit door geregeld zijn rol als dienende gastheer voor die van zoekende filosoof te verruilen. Hij laat tijdslijnen door elkaar lopen. Toch is sprake van intrinsieke ordening: ideeënimprovisaties worden weerspiegeld in een afwisseling tussen levende herinneringen en abstracte argumenten. Zo krijgt de alledaagsheid een filosofische lading. Kleine verhalen en anekdotes zijn nodig om grote verhalen een persoonlijk karakter te geven. Aldus ontstaat een collage, waarin niets is gelogen, maar alles is verzonnen. Een waargebeurde, fictieve levensgeschiedenis op grond van herinneringen, een portret waarin verslag wordt gedaan van een gedreven zoektocht naar zinvolheid. De lezer is genoodzaakt zich te laten meevoeren over hoofd- en zijwegen, bemodderde bospaden, drassige velden, gevaarlijke bochten, grillige slingerpaden, solide bruggen en wankele bruggetjes. Over de auteur: Etienne L.G.E. Kuypers studeerde wijsbegeerte, wijsgerige en historische pedagogiek en theologie in Utrecht, Leuven en Heerlen/Nijmegen. Hij promoveerde bij prof. mag. dr. Edward Schillebeeckx en prof. dr. Ton Beekman, doceerde wijsbegeerte, pedagogiek en psychologie aan verscheidene instituten en was onderzoeksprojectleider aan een schoolbegeleidingsdienst. Inmiddels is hij sinds vele jaren werkzaam als vrij publicist en zelfstandig onderzoeker

Aan winkelwagen toegevoegd

Overleven met schizofrenie. Het verhaal van een adolescente, gezinsleden en behandelaars | Belle Scheeren & Giel Vaessen | 9789085750048

Overleven met schizofrenie. Het verhaal van een adolescente, gezinsleden en behandelaars | Belle Scheeren & Giel Vaessen | 9789085750048

  • Cyclus

€21.30

Auteur: Belle Scheeren & Giel Vaessen ISBN: 9789085750048 Belle Scheeren (19 jaar oud) neemt de lezer mee in haar psychotische belevingen gedurende haar puberteit en adolescentie. Ze beschrijft aangrijpend haar worstelingen tijdens haar jonge puberjaren en gedurende een lange opname in een jeugdpsychiatrisch ziekenhuis. Als geen ander vertelt ze over haar zoektocht, haar rouwproces en hoe ze gedurende de behandeling met haar handicap het leven opnieuw leert te leven. De ouders en zus van Belle schrijven indringend en ontroerend over hun eigen ervaringen, gedachten en gevoelens gedurende dit hele proces. Hulpverleners diepen aan de hand van het verhaal van Belle professioneel de behandeling van psychosen en schizofrenie uit. De persoonlijke gebeurtenissen van Belle en haar gezinsleden, afgewisseld met een deskundige maar eenvoudig verwoorde uitleg, maken het boek levendig en uniek. Adolescenten en hun gezinnen die hetzelfde doormaken als dit gezin, worden niet alleen deelgenoot van de pijn, vertwijfeling en de beleving van de betrokkenen. Ze krijgen, samen met andere geïnteresseerden, ook inzicht in het mogelijke ontstaan, het verloop en de behandeling van psychosen en schizofrenie. Dit maakt het boek ook zeer leerzaam en bruikbaar voor beroepskrachten als paramedici, werkers in de jeugdzorg, maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders, systeemtherapeuten,... Gedichten en tekeningen van Belle maken nog meer voelbaar wat in haar omging en omgaat. Nu, ruim drie jaar later, woont Belle zelfstandig in Maastricht. Belle Scheeren is een pseudoniem Giel Vaessen heeft 45 jaar ervaring in de hulpverlening en het speciaal onderwijs, waarvan het grootste gedeelte in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij was hier werkzaam als groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en systeemtherapeut. Vervolgens als zorgcoördinator in het Rec IV. Sinds 2002 geeft hij tevens praktijkgerichte cursussen over jongeren met psychosociale problematieken en hun gezinssystemen.

Aan winkelwagen toegevoegd

Mama, mijn hoofd is zo vol. Jasper, kind vol onvoorspelbaarheden | Fabienne Verdeyen | 9789085750055

Mama, mijn hoofd is zo vol. Jasper, kind vol onvoorspelbaarheden | Fabienne Verdeyen | 9789085750055

  • Cyclus

€20.50

Auteur: Fabienne Verdeyen ISBN: 9789085750055 "Mama, mijn hoofd is zo vol!" roept Jasper. Jasper lijdt aan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Hij is ten einde raad. Het lukt hem niet de dingen te doen die van hem verwacht worden, hoe hard hij ook probeert. Hoe ga je daar als ouder mee om, hoe leg je een kind uit wat er met hem aan de hand is, hoe vertaal je zijn gedrag en prestaties elk schooljaar op-nieuw aan een andere leerkracht? Je bent als ouder vaak radeloos. De energie die deze kinderen van je eisen is slopend. Dit boek is het verhaal van een moeder over de opvoeding van haar zoon Jasper. Als blijkt dat deze andere manier van denken het leerproces en het gedrag van de jongen hypothekeert, gaan de ouders op zoek naar antwoorden bij leerkrachten, artsen en therapeuten. Het is het realistische, maar hoopgevende verhaal van een lange queeste waarin de auteur niet alleen de antwoorden van de leerkrachten, hulpverleners en artsen opneemt, maar vooral haar verhaal over Jasper en haar kijk op ADHD. Ook Jasper zelf komt aan het woord. Uit dit verhaal blijkt onder meer hoe moeilijk het is om ADHD te plaatsen binnen tal van andere stoornissen die ook betrekking hebben op hyperkinesie en concentratieproblemen. Om deze reden werd in het tweede deel een overzicht opgenomen van de meest voorkomende (leer)stoornissen met hun voornaamste symptomen, die vaak ook aan Jaspers problemen werden toegeschreven. Ook bevat dit deel een overzicht van therapieën met korte beschrijving, waarvan Jasper er een groot aantal heeft gevolgd. In zekere zin kan het boek dienen als een leidraad of inspiratiebron voor elkeen die met een kind met ADHD of verwante problemen wordt geconfronteerd en door het bos de bomen niet meer ziet. Over de auteur(s): Fabianne Verdeyen studeerde regentaat Nederlands en werkt als voltijdse deskundige bij de personeelsdienst in het provinciebestuur van Limburg. In de media: Nieuwsbrief Gezondheidsbib CM Brugge

Aan winkelwagen toegevoegd

De mythe van de gelukkige kindertijd. Zoektocht naar het miskende kind in onszelf | Gaby Stroecken, Rien Verdult | 9789085750079

De mythe van de gelukkige kindertijd. Zoektocht naar het miskende kind in onszelf | Gaby Stroecken, Rien Verdult | 9789085750079

  • Cyclus

€23.60

Auteurs: Gaby Stroecken, Rien Verdult ISBN: 9789085750079 Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze een goede kindertijd hebben gehad. Toch geven velen blijk van het tegenovergestelde: Ze zijn ontevreden over hun leven of voelen zich ongelukkig en depressief, zitten slecht in hun vel. Ze blijven echter halsstarrig vasthouden aan de mythe van een gelukkige kindertijd. Negatieve ervaringen uit de vroege kindertijd werken ongewild en onbewust door in het volwassen leven. Als kind gebruikten we overlevingsmechanismen om onveilige vormen van hechting te kunnen overleven. Maar alles wat ons als kind is aangedaan en alles wat is nagelaten in de vervulling van onze basisbehoeften vormt de kern van miskenning en die breekt op latere leeftijd op. ‘Het miskende kind in onszelf’ is een veelgebruikt begrip geworden. Het is een verzamelnaam voor de negatieve ervaringen in de kindertijd, die door hun onbewuste werking veel invloed uitoefenen op het functioneren als volwassenen. Dit boek is een verdere uitwerking van het oorspronkelijke begrip ’miskenning’. Het behandelt de miskenning van het kind in al zijn vormen. Fundamenteel is dat de miskenning gezien wordt vanuit de ervaring van het jonge kind. Voor het kwetsbare kind is miskenning ‘misbehandeling’. Het miskende kind dat volwassenen in zich dragen, kan zeer vroeg ontstaan zijn, zelfs vóór de geboorte. Vroege miskenningen treden op in de symbiotische fase, die loopt van de conceptie tot en met de psychologische geboorte. Latere vormen van miskenning verwijzen veeleer naar de onderdrukking van de gevoelswereld van het kind door ‘zwarte pedagogie’. Het herbeleven van verdrongen ervaringen, het doorleven van versteende pijn en op die manier verwerken van de opgelopen miskenning, is een heilzame weg naar minder emotionele en relationele problemen en naar meer geluk. Onthullende psychotherapie kan daarbij helpen. Over de auteur(s): Gaby Stroecken studeerde criminologie en psychologie; ze volgde ook een opleiding tot cliëntgericht psychotherapeute. Ze heeft haar eigen praktijk en geeft ook supervisie. Rien Verdult is ontwikkelingspsycholoog; hij volgde ook een opleiding tot cliëntgerichte psychotherapeut. Verder vervolmaakte hij zich in de prenatale en perinatale psychotherapie. Hij heeft een eigen praktijk voor psychotherapie met volwassenen en hij werkt als babytherapeut.

Aan winkelwagen toegevoegd

Psychiaters te koop | Walter Vandereycken &  Ron van Deth | 9789085750130

Psychiaters te koop | Walter Vandereycken & Ron van Deth | 9789085750130

  • Cyclus

€29.90

Auteurs: Walter Vandereycken & Ron van Deth ISBN: 9789085750130 Lusteloosheid en pessimisme zijn depressie geworden, een druktemaker is voortaan een ADHD’er, verlegenheid heet inmiddels sociale fobie. En voor elk van deze ziekten is er wel een pilletje. Niet alleen erover praten, maar vooral gewoon slikken. Maar nooit van tevoren waren er zoveel depressies, werden zoveel antidepressiva geslikt, nooit eerder zoveel zelfmoorden. Toeval of bestaan er toch verbanden? De farmaceutische industrie stelt zich die vraag niet, want de winsten zijn meer dan behoorlijk, vooral op de markt van de psychische problemen. Maar dit kan alleen dankzij de medewerking van artsen. Ze worden betaald om onderzoek te doen, dat meestal gunstig uitvalt voor de betaler. Hoogleraren krijgen flinke sommen om de blijde boodschap te verspreiden. Huisartsen en psychiaters worden met merkwaardige cadeaus overtuigd van de superieure werkzaamheid van de nieuwe pillen. Het verbod op publieksreclame voor medicijnen wordt creatief omzeild. Patiëntenverenigingen geven voorlichting over medicatie, toevallig van het sponsorende bedrijf. De grenzen van het fatsoen zijn ver overschreden. Waar beginnen de puur commerciële belangen van bedrijven en waar eindigen de wetenschappelijke verantwoordelijkheid en het ethisch handelen van artsen, ziekenhuizen en universiteiten? Over de auteur(s): Walter Vandereycken is hoogleraar psychiatrie aan de KU Leuven en verbonden aan de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen in Tienen. Hij is hoofdredacteur van PsychoPraxis en auteur van talrijke boeken over psychiatrie, psychotherapie en eetstoornissen. Ron van Deth, psycholoog, is eindredacteur van PsychoPraxis en verbonden aan onder meer het Europees Instituut voor Educatie/De Baak in Driebergen. Samen met Walter Vandereycken schreef hij In therapie en Wegw!jze psychische problemen.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.