Alle (2642)

Overleven met schizofrenie. Het verhaal van een adolescente, gezinsleden en behandelaars

Overleven met schizofrenie. Het verhaal van een adolescente, gezinsleden en behandelaars

  • Cyclus

€21.30

Auteur(s): Belle Scheeren, Giel Vaessen ISBN: 9789085750048 Belle Scheeren (19 jaar oud) neemt de lezer mee in haar psychotische belevingen gedurende haar puberteit en adolescentie. Ze beschrijft aangrijpend haar worstelingen tijdens haar jonge puberjaren en gedurende een lange opname in een jeugdpsychiatrisch ziekenhuis. Als geen ander vertelt ze over haar zoektocht, haar rouwproces en hoe ze gedurende de behandeling met haar handicap het leven opnieuw leert te leven. De ouders en zus van Belle schrijven indringend en ontroerend over hun eigen ervaringen, gedachten en gevoelens gedurende dit hele proces. Hulpverleners diepen aan de hand van het verhaal van Belle professioneel de behandeling van psychosen en schizofrenie uit. De persoonlijke gebeurtenissen van Belle en haar gezinsleden, afgewisseld met een deskundige maar eenvoudig verwoorde uitleg, maken het boek levendig en uniek. Adolescenten en hun gezinnen die hetzelfde doormaken als dit gezin, worden niet alleen deelgenoot van de pijn, vertwijfeling en de beleving van de betrokkenen. Ze krijgen, samen met andere geïnteresseerden, ook inzicht in het mogelijke ontstaan, het verloop en de behandeling van psychosen en schizofrenie. Dit maakt het boek ook zeer leerzaam en bruikbaar voor beroepskrachten als paramedici, werkers in de jeugdzorg, maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders, systeemtherapeuten,... Gedichten en tekeningen van Belle maken nog meer voelbaar wat in haar omging en omgaat. Nu, ruim drie jaar later, woont Belle zelfstandig in Maastricht. Belle Scheeren is een pseudoniem Giel Vaessen heeft 45 jaar ervaring in de hulpverlening en het speciaal onderwijs, waarvan het grootste gedeelte in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij was hier werkzaam als groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en systeemtherapeut. Vervolgens als zorgcoördinator in het Rec IV. Sinds 2002 geeft hij tevens praktijkgerichte cursussen over jongeren met psychosociale problematieken en hun gezinssystemen.

Aan winkelwagen toegevoegd

Mama, mijn hoofd is zo vol. Jasper, kind vol onvoorspelbaarheden

Mama, mijn hoofd is zo vol. Jasper, kind vol onvoorspelbaarheden

  • Cyclus

€20.50

Auteur(s): Fabienne Verdeyen ISBN: 9789085750055 "Mama, mijn hoofd is zo vol!" roept Jasper. Jasper lijdt aan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Hij is ten einde raad. Het lukt hem niet de dingen te doen die van hem verwacht worden, hoe hard hij ook probeert. Hoe ga je daar als ouder mee om, hoe leg je een kind uit wat er met hem aan de hand is, hoe vertaal je zijn gedrag en prestaties elk schooljaar op-nieuw aan een andere leerkracht? Je bent als ouder vaak radeloos. De energie die deze kinderen van je eisen is slopend. Dit boek is het verhaal van een moeder over de opvoeding van haar zoon Jasper. Als blijkt dat deze andere manier van denken het leerproces en het gedrag van de jongen hypothekeert, gaan de ouders op zoek naar antwoorden bij leerkrachten, artsen en therapeuten. Het is het realistische, maar hoopgevende verhaal van een lange queeste waarin de auteur niet alleen de antwoorden van de leerkrachten, hulpverleners en artsen opneemt, maar vooral haar verhaal over Jasper en haar kijk op ADHD. Ook Jasper zelf komt aan het woord. Uit dit verhaal blijkt onder meer hoe moeilijk het is om ADHD te plaatsen binnen tal van andere stoornissen die ook betrekking hebben op hyperkinesie en concentratieproblemen. Om deze reden werd in het tweede deel een overzicht opgenomen van de meest voorkomende (leer)stoornissen met hun voornaamste symptomen, die vaak ook aan Jaspers problemen werden toegeschreven. Ook bevat dit deel een overzicht van therapieën met korte beschrijving, waarvan Jasper er een groot aantal heeft gevolgd. In zekere zin kan het boek dienen als een leidraad of inspiratiebron voor elkeen die met een kind met ADHD of verwante problemen wordt geconfronteerd en door het bos de bomen niet meer ziet. Over de auteur(s): Fabianne Verdeyen studeerde regentaat Nederlands en werkt als voltijdse deskundige bij de personeelsdienst in het provinciebestuur van Limburg. In de media: Nieuwsbrief Gezondheidsbib CM Brugge

Aan winkelwagen toegevoegd

De mythe van de gelukkige kindertijd. Zoektocht naar het miskende kind in onszelf

De mythe van de gelukkige kindertijd. Zoektocht naar het miskende kind in onszelf

  • Cyclus

€23.60

Auteur(s): Gaby Stroecken, Rien Verdult ISBN: 9789085750079 Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze een goede kindertijd hebben gehad. Toch geven velen blijk van het tegenovergestelde: Ze zijn ontevreden over hun leven of voelen zich ongelukkig en depressief, zitten slecht in hun vel. Ze blijven echter halsstarrig vasthouden aan de mythe van een gelukkige kindertijd. Negatieve ervaringen uit de vroege kindertijd werken ongewild en onbewust door in het volwassen leven. Als kind gebruikten we overlevingsmechanismen om onveilige vormen van hechting te kunnen overleven. Maar alles wat ons als kind is aangedaan en alles wat is nagelaten in de vervulling van onze basisbehoeften vormt de kern van miskenning en die breekt op latere leeftijd op. ‘Het miskende kind in onszelf’ is een veelgebruikt begrip geworden. Het is een verzamelnaam voor de negatieve ervaringen in de kindertijd, die door hun onbewuste werking veel invloed uitoefenen op het functioneren als volwassenen. Dit boek is een verdere uitwerking van het oorspronkelijke begrip ’miskenning’. Het behandelt de miskenning van het kind in al zijn vormen. Fundamenteel is dat de miskenning gezien wordt vanuit de ervaring van het jonge kind. Voor het kwetsbare kind is miskenning ‘misbehandeling’. Het miskende kind dat volwassenen in zich dragen, kan zeer vroeg ontstaan zijn, zelfs vóór de geboorte. Vroege miskenningen treden op in de symbiotische fase, die loopt van de conceptie tot en met de psychologische geboorte. Latere vormen van miskenning verwijzen veeleer naar de onderdrukking van de gevoelswereld van het kind door ‘zwarte pedagogie’. Het herbeleven van verdrongen ervaringen, het doorleven van versteende pijn en op die manier verwerken van de opgelopen miskenning, is een heilzame weg naar minder emotionele en relationele problemen en naar meer geluk. Onthullende psychotherapie kan daarbij helpen. Over de auteur(s): Gaby Stroecken studeerde criminologie en psychologie; ze volgde ook een opleiding tot cliëntgericht psychotherapeute. Ze heeft haar eigen praktijk en geeft ook supervisie. Rien Verdult is ontwikkelingspsycholoog; hij volgde ook een opleiding tot cliëntgerichte psychotherapeut. Verder vervolmaakte hij zich in de prenatale en perinatale psychotherapie. Hij heeft een eigen praktijk voor psychotherapie met volwassenen en hij werkt als babytherapeut.

Aan winkelwagen toegevoegd

De honden blaften en de karavaan trok verder. Leven met het fragiele  X syndroom

De honden blaften en de karavaan trok verder. Leven met het fragiele X syndroom

  • Cyclus

€19.60

Auteur(s): Marianne J. de Groot ISBN: 9789085750062 `Ik ga een boek schrijven, ik ben vastbesloten.'' `Alsjeblieft doe mij dit niet aan.'' `Ja maar het moet er uit anders spat ik uit elkaar.'' ''Ik ben je beste vriendin, waar heb ik dit aan verdiend? Dan moet ik het lezen, al is het maar uit fatsoen. Eén kwartier bij jou op de bank zitten dat is al bijna niet te doen, laat staan een boek van jouw hand, waarin staat waar jij de hele dag tussen zit, in één ruk uitlezen! Dat houdt een paard nog niet vol!'' `En toch doe ik het, onze vriendschap kan wel iets hebben, toch? Ik beloof je te zullen boeien en te ontroeren. Ik zal je een glim-lach ontlokken, misschien zelfs een schaterbui. Ik ga schrijven, het moet. Ook mijn kinderen verdienen het om begrepen te worden evenals al die anderen die geboren zijn met het Fragiele X Syndroom.'' Marianne de Groot Aan de hand van gebeurtenissen van alle dag schrijft Marianne de Groot over haar leven met drie kinderen, waarvan er twee lijden aan het Fragiele X Syndroom. Een syndroom dat zorgt voor een verstandelijke handicap. Ze heeft zich aan haar belofte weten te houden; de verhalen zijn ontroerend en boeiend, de schrijfstijl is levendig en vertellend zonder valse emotie. Een boek vol herkenning voor hen die op welke manier dan ook, te maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking. Voor mensen die dat niet hebben een `eye opener''. Over de auteur(s):

Aan winkelwagen toegevoegd

Iedereen veilig

Iedereen veilig

  • Cyclus

€13.90

Auteur(s): Ludwig Vandenhove ISBN: 9789085750086 Snelheidsduivels in de winkelstraat, inbraken in woningen, afvalrommel in de wijk, overlast op straat, lawaai… Voor een groot deel is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit boek gaat over veiligheid in de gemeente, zowel stad als dorp. Veiligheid voor iedereen. En veiligheid in de ruimste betekenis. Veiligheidszorg moet dan ook sociaal zijn. Niet iedereen heeft met dezelfde veiligheidsproblemen te maken. Sommige mensen zijn kwetsbaarder, wegens hun afkomst, hun opleiding, hun arbeidsomstandigheden, de buurt waarin ze wonen, hun leeftijd enz. Om iedereen gelijk te behandelen, moet de veiligheidszorg aangepast verdeeld worden, rekening houdend met de kwetsbaarheid van de betrokkenen. Een sociaal veiligheidsbeleid heeft de bedoeling iedereen te helpen. Te beginnen bij preventie en eindigend bij slachtoff erhulp. Zo ontstaat er een veiligheidsketen waarin iedereen betrokken is. Het boek is ontstaan vanuit samenspraak, tegenspraak en discussie met insiders, specialisten, buitenstaanders en vooral ook met zovele mensen-in-de-straat bij toevallige of gewilde ontmoetingen die hun mening gaven over ‘veiligheid’. Het geeft vele, meteen herkenbare voorbeelden. Iedereen veilig gaat over iedereen en is bestemd voor iedereen. Maar zeker voor iedereen die een aparte verantwoordelijkheid draagt: burgemeesters, gemeenteraadsleden, gemeentediensten, politie, justitie, wijkverenigingen enz. Over de auteur(s): Ludwig Vandenhove is burgemeester van Sint-Truiden, sp.a-senator en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden. Ten slotte is hij specialist in veiligheidsaangelegenheden.

Aan winkelwagen toegevoegd

Vrije val tot in het hart van de psychose

Vrije val tot in het hart van de psychose

  • Cyclus

€19.90

Auteur(s): Bianca Fransen ISBN: 9789085750109 Iemand met een psychose kan zich ontzettend verlaten voelen. Ook hulpverleners, familieleden, partners en vrienden kunnen frustratie en zelfs – in het geval van intiem betrokkenen - eenzaamheid ervaren, omdat degene met de psychotische klachten opeens onbereikbaar is. Het is alsof de kloof tussen de psychotische ervaring en de realiteit te groot is om met empathie, welwillendheid en geduld te overbruggen. Toch is dit precies wat Vrije val doet. Gezonde mensen worden in dit boek meegesleurd in de gedachte- en gevoelswereld van een psychotische jonge vrouw. De lezer wordt opgenomen in de totale belevingswereld van Angela, een vrouw met een bipolaire aanleg. Op het moment dat zij na een stressvolle periode eerst manisch wordt en dan decompenseert, bevindt de lezer zich als het ware ´onder haar huid´. Het wordt een beklemmende, rauwe, soms melancholische reis in haar wereld. Toch mag dit waarheidsgetrouwe verslag van een psychose ook zeker met een gepaste afstand en oog voor humorvolle details gelezen worden. Zoals de hoofdpersoon zelf vindt: “van op een afstandje is alles grappig.” De auteur schreef na lang wikken en wegen geen autobiografie. “Ik had de vrijheid om mensen te schofferen, hun kant van het verhaal te negeren en de realiteit te ontkennen hard nodig. Paradoxaal genoeg won mijn relaas aan helderheid, scherpte en eerlijkheid toen ik alle mensen van wie ik houd, het boek uitschreef. Maar het verhaal mag uiteindelijk volledig fictief zijn, ik ben Angela en haar psychose is tot in ieder intiem, gênant moment de mijne.” Over de auteur(s): Bianca Fransen werd in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen met duidelijk psychotische klachten. Ze ging door een 6 weken durende psychose. Nu werkt ze, volledig hersteld, weer als web- en bladredacteur bij een brancheorganisatie.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.