Garant (1821)

Arduin. Ondersteuningsdenken & autismespectrumstoornis. Protocol voor het opstellen van een ondersteuningsprofiel (Arduin-serie, nr. 2)

Arduin. Ondersteuningsdenken & autismespectrumstoornis. Protocol voor het opstellen van een ondersteuningsprofiel (Arduin-serie, nr. 2)

  • Garant

€14.50

Auteur(s): V. Depuydt & J. van Loon ISBN: 9789044112634 Bij Arduin, een organisatie in Zeeland voor dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, is ruime ervaring opgedaan met het ondersteuningsmodel, in werken/dagbesteding, kleinschalig wonen en supported living. Mensen leven een zo gewoon mogelijk leven, onder omstandigheden die zij zelf kiezen, maar wel met de ondersteuning die zij daarbij nodig hebben op basis van strikt individuele begeleidingsplannen. Om de noodzakelijke ondersteuning in kaart te brengen wordt steeds vaker gekozen voor het werken met ondersteuningsprofielen, wat dan wordt geïntegreerd in het individuele plan van de cliënt. In dit proces neemt de cliënt een centrale en beslissende plaats in. Deze aanpak geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking en een stoornis binnen het autistisch spectrum. Dit boek beschrijft de achtergronden, de kernpunten en het gebruik van het ondersteuningsparadigma. En het presenteert een protocol om de ondersteuningsbehoeftes in kaart te brengen. De aandacht concentreert zich op de wijze waarop de cliënt en zijn omgeving kunnen participeren. Ook de werkinstrumenten, het tijdsverloop en de verschillende verantwoordelijkheden komen aan bod. Verhalen van cliënten sluiten het geheel af. Over de auteur(s): Veerle Depuydt was als orthopedagoog op projectbasis enige tijd verbonden aan Stichting Arduin. Jos van Loon werkt bij Arduin als orthopedagoog en manager Inhoudelijke Ondersteuning.

Aan winkelwagen toegevoegd

Speciale onderwijszorg in het voortgezet onderwijs - 2 (Cahiers Speciale Onderwijszorg, nr. 3)

Speciale onderwijszorg in het voortgezet onderwijs - 2 (Cahiers Speciale Onderwijszorg, nr. 3)

  • Garant

€11.00

Auteur(s): L. Feringa, M. Frouws, R. Hazes, M. Huisman, G. Stegeman, J. van Waes, A. Westerbeek & A.J. Zwarteveen ISBN: 9789044112696 Scholen verbeteren hun leerlingenzorg voortdurend. Ze kijken hoe de leerlingenzorg functioneert, bepalen noodzakelijke verbeteringen en voeren die door. De betekenis van intervisie op scholen en de wijze waarop de opleiding tot ‘gespecialiseerd docent BVE’ vorm krijgt, zijn hier voorbeelden van. Daarnaast komt ook de inhoudelijke kant van de speciale onderwijszorg aan de orde. Het boek schetst problemen, maar brengt ook de mogelijkheden van speciale onderwijszorg in beeld. Het ondersteunt docenten bij hun zoektocht en proces van reflectie om optimaal met zorgleerlingen om te gaan. Over de auteur(s): Deze publicatie is een initiatief van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg in Tilburg en Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg in Zwolle. Reeks Cahiers Speciale Onderwijszorg: Nr. 1: Speciale onderwijszorg in het voortgezet onderwijs Nr. 2: Jongeren en grotestadsproblematiek Nr. 3: Speciale onderwijszorg in het voortgezet onderwijs 2 Nr. 4: De moeilijke klas Nr. 5: Gedrag begrijpen Nr. 6: Integrale leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs Nr. 7: Problemen in de taalontwikkeling Nr. 8: Problemen in de rekenontwikkeling Nr. 9: Het verhaal van de leraar Nr. 10: De leraar speciaal onderwijs als master Nr. 11: De leraar als coach Nr. 12: Inclusief denken en handelen in het onderwijs Nr. 13: Autisme in het voortgezet onderwijs Nr. 14: Dyslexie. Zorg van ons allemaal Nr. 15: Creativiteit en speciale onderwijszorg Nr. 16: Oppositioneel & opstandig gedrag in het voortgezet onderwijs Nr. 17: Een vangnet van zorg Nr. 18: De leraar maakt het verschil

Aan winkelwagen toegevoegd

Zin in leren

Zin in leren

  • Garant

€7.80

Auteur(s): L. Stevens ISBN: 9789044112870 Zin in leren is iedereen eigen. We zijn erop uit, ons hele leven lang. We zoeken altijd weer uitdagingen of nieuwe ervaringen. Hiermee raken we steeds beter ingesteld op onze omgeving en passen we ons steeds gemakkelijker aan nieuwe situaties aan. Ontwikkeling heet dat. Er is echter één belangrijke voorwaarde. Zin in leren vraagt dat je de zin ervan inziet. Het moet zin voor ons hebben, anders doen we het niet. Leren in school is in wezen geen ander leren dan leren buiten school. Waarom gaat het dan vaak zo moeizaam en wordt op grote schaal ondergepresteerd? Dit boek licht toe hoe de zin van leren in school in de dubbele betekenis verloren is gegaan door het gekunstelde karakter van leren in de school en door de gekunstelde sociale verhoudingen. Onze leerlingen doen hieraan niet meer mee, getuige het algemene gebrek aan motivatie. Uitgeputte leraren zijn het resultaat. De auteur stelt een nieuwe school voor, gekenmerkt door een kanteling van aanbod naar vraag, door aandacht voor het individuele ontwikkelingspotentieel, door ommezwaai van ‘alleen’ naar ‘samen’, door openheid naar de wereld. Op de weg hiernaar toe zal vooral de leerling de school behulpzaam kunnen zijn. Hij kan haarfijn vertellen hoe het zit en hoe het anders zou kunnen. Over de auteur(s): Luc Stevens is hoogleraar-emeritus aan de Universiteit Utrecht. Deze uitgave is de uitgeschreven versie van zijn afscheidsrede.

Aan winkelwagen toegevoegd

Les debriefings psychologiques en question

Les debriefings psychologiques en question

  • Garant

€34.50

Auteur(s): E. De Soir & E. Vermeiren (Eds.) ISBN: 9789044113358 Le traumatisme psychique est aujourd''hui plus que jamais au goût du jour. On pourrait presque penser, en effet, qu''il s''agit d''un trouble nouvellement né, tant l''engouement des professionnels de divers secteurs, pour le traumatisme psychique, est important. Dans nos pays, il ne s''agit plus uniquement de se pencher sur les combattants engagés dans des conflits, mais aussi de mettre en place des approches amenées à répondre aux besoins des popumations civiles confrontées aux aléas de la vie quotidienne. Ce souci se manifeste à deux niveaux: curatif et préventif. La présentations de projets thérapeutiques et d''initiatives préventives font légions dans les publications scientifiques et dans les congrès internationaux. "Les debriefings psychologiques en question…" se situe en plein dans ce débat comme étant un ouvrage collectif rassemblant une multitude d''experts européens qui interrogent et partagent des pratiques à partir de contextes déterminés (l''armée, les sapeurs-pompiers, les intervenants humanitaires, e.a.). Dans le champ particulier d''intervention qu''est le debriefing psychologique, l''élaboration théorique des traumatismes psychiques et la contextualisation des pratiques sont des éléments qui permettront d''éviter l''uniformisation des interventions telle qu''elle a eu lieu dans le monde anglo-saxon autour du "critical incident stress debriefing". Ce livre pointe un élément fondamental: l''aide aux personnes victimes d''événements traumatogènes se nourrit de l''expérience de l''intervenant. Dans un champ d''intervention encore tellement traversé par des a prioris théoriquo-clinique de la psychotraumatologie et de ses interventions. Over de auteur(s): Erik De Soir est psychologue et psychothérapeute d'orientation familiale, conjugale et systémique. Depuis une dizaine d'années il est rattaché au Département des sciences du Comportement (Centre pour l'Etude du Stress et du Trauma) de l'Ecole Royal Militaire. Il est confronté journalièrement à la prévention et le traitement de traumatismes psychiques, à plusieurs niveaux; e.a. en tant que sapeur-pompier et ambulancier volontaire. Etienne Vermeiren est psychologue, criminologue et psychothérapeute d'orientation familiale, conjugale et systémique. Depuis plusieurs années, il travaille au Service de Psychopathologie des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Spécialisé dans le domaine du stress et du traumatisme psychique, il porte un regard particulier au processus de sons qui articule l'urgence, le post-immédiat et le long cours; mais aussi au vécu des équipes soignantes au quotidien et dans les situations d'exceptions.

Aan winkelwagen toegevoegd

La convención sobre los derechos del niño. Trasfondo, motivos, estrategias, temas principales

La convención sobre los derechos del niño. Trasfondo, motivos, estrategias, temas principales

  • Garant

€20.00

Auteur(s): E. Verhellen ISBN: 9789044112672 La adopción y entrada en vigor de la Convención de los Derechos del Nino representa un hito importante en la historia. La Convención es el resultado de muchos anos de arduos esfuerzos para mejorar la situación del nino en la sociedad. También es el punto de partida para el desarrollo de una nueva actitud hacia los ninos. Obviamente, lograr que los derechos de los ninos formen parte del derecho positivo no da por concluido el asunto. De hecho, no existe una clara conexión entre la normativa social y legal (es decir, entre la ley y las ciencias de la educación). Las ciencias de la educación, que nos ensenan cómo tratar a los ninos, tienen mucho que ver con los derechos humanos y con los de los ninos. Por ello, la relación entre la educación y el proyecto de los derechos humanos, especialmente el proyecto de los derechos de los ninos, es el tema central de este libro. El autor presenta una visión clara de los derechos de los ninos y de su trasfondo. Por lo tanto, este libro es idóneo para fines educativos y para aquéllos que pretendan ver más allá "de las normas". Over de auteur(s): Eugeen Verhellen es catedrático de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Gante en Bélgica. Asimismo, es director del Children's Rights Centre (Centro sobre los Derechos de los Ninos y Ninas), en la Universidad de Gante.

Aan winkelwagen toegevoegd

Het Aspergersyndroom. Autisme in het regulier en speciaal onderwijs. Praktische gids voor leerkrachten en begeleiders (Fontys-OSO-Reeks, nr. 4)

Het Aspergersyndroom. Autisme in het regulier en speciaal onderwijs. Praktische gids voor leerkrachten en begeleiders (Fontys-OSO-Reeks, nr. 4)

  • Garant

€11.40

Auteur(s): T. Peeters & G. Quak (Red.) ISBN: 9789044112818 De inhoud van dit boek sluit nauw aan bij de opleidingsfilosofie van het Opleidingscentrum Autisme en Fontys OSO. Die luidt als volgt: De meeste probleemgedragingen en emotionele problemen moeten worden gezien als symptomen. We moeten proberen om het autistische denken te begrijpen en de wereld waar te nemen en te ervaren zoals mensen met autisme dat doen. Op die manier proberen we inzicht te krijgen in de oorzaken van hun moeilijkheden. De opleidingen die we uitwerken voor professionals en voor ouders, zijn gebaseerd op deze theorie van begrijpen en preventie. Dit wordt meestal de ijsbergtheorie genoemd. Het boek illustreert deze ijsbergtheorie vanuit typische symptomen uit de feitelijke toppen van de ijsberg: sociale interactie, communicatie, gebrek aan flexibiliteit in het denken, sensoriële en motorische moeilijkheden, emotionele moeilijkheden, werkvaardigheden en werkgedrag. Daarom volgen korte oefeningen in autistisch denken als een poging om de oorzaken, en meteen de betekenis van deze symptomen, te begrijpen. Zich verplaatsen in de denk- en belevingswereld van iemand met autisme en ‘van binnenuit’ proberen te handelen kan helpen bij het voorkomen van problemen. Dit klinkt eenvoudig, maar het is dat niet. Het is nu eenmaal niet gemakkelijk om in die ‘andere wereld’ binnen te stappen. Toch hebben kinderen met autisme leerkrachten en begeleiders nodig met een sterk inlevingsvermogen. Over de auteur(s): Deze publicatie is een onder redactie van Theo Peeters (Opleidingscentrum Autisme, Antwerpen) en Gery Quak (Fontys OSO, Tilburg) naar het Nederlands bewerkte versie van ‘Asperger syndrome - Practical strategies for the classroom’, een uitgave van The National Autistic Society (Leicester).

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.