Maklu (749)

Handboek facturering van diensten in nationale en internationale context (Hardcover)

Handboek facturering van diensten in nationale en internationale context (Hardcover)

  • Maklu

€85.00

Auteur(s): S. Ruysschaert & L. Heylens ISBN: 9789046600771 De problematiek van de diensten behoort tot de klassiekers inzake BTW. Waar is de dienst gelokaliseerd en wie is de schuldenaar van de BTW? Op het eerste gezicht een eenvoudige vraag. Het antwoord geven, veronderstelt echter een grondige kennis van de BTW-wetgeving. Dit handboek geeft op een gestructureerde wijze een overzicht van de factureringsregels in een nationale maar ook in een internationale context. De centrale vraag is steeds: hoe dient een bepaalde dienst gefactureerd te worden in functie van de aard van de partijen, de soort dienst en de vestiging van de partijen. Achteraan in het boek vindt de lezer een unieke reeks overzichtstabellen. Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de Federale Overheidsdienst Financiën als eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur. Hij is docent BTW en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is redactielid van o.m. Fiscalnet, het Tijdschrift voor Verkoop Vastgoed en het Tijdschrift Huur. Hij is tevens gastprofessor aan de Hogeschool Gent. Luc Heylens is belastingconsulent en director bij Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services NV. Hij is een gewaardeerd en enthousiasmerend spreker op seminaries en studiedagen inzake BTW. De facturering van diensten in een internationale context en de doorfactureringsproblematiek zijn al jaren zijn specialiteit. Van beide auteurs verscheen eerder bij Maklu o.m. het standaardwerk Handboek doorfacturering en Handboek internationale handelingen – BTW en douaneaspecten. Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is werkzaam bij de Federale Overheidsdienst Financiën als eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur. Hij is docent BTW en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is tevens redactielid van o.m. Fiscalnet, het Tijdschrift voor Verkoop Vastgoed en de BBB-nieuwsbrief Flash. Ook is hij gastprofessor aan de Hogeschool Gent. Luc Heylens is belastingconsulent en director bij Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services NV. Hij is een gewaardeerd en enthousiasmerend spreker op seminaries en studiedagen inzake BTW. De facturering van diensten in een internationale context en de doorfactureringsproblematiek zijn al jaren zijn specialiteit. Van beide auteurs verscheen eerder bij Maklu o.m. het standaardwerk Handboek doorfacturering en Handboek internationale handelingen – BTW en douaneaspecten.

Aan winkelwagen toegevoegd

Recht in beweging. 14de VRG-Alumnidag 2007 (Reeks VRG Alumni Leuven)

Recht in beweging. 14de VRG-Alumnidag 2007 (Reeks VRG Alumni Leuven)

  • Maklu

€39.50

Auteur(s): VRG Alumni (Ed.) ISBN: 9789046601099 Uit het woord vooraf: "Recht in beweging", zo luidt de titel van dit boek. En zo is dat. Het recht is immers een geheel van normen, die de maatschappelijke ontwikkelingen "in goede banen" dienen te leiden. Nog nooit kende onze samenleving dergelijke explosieve ontwikkelingen, die gepaard gaan met de globalisatie van onze informatiemaatschappij enerzijds en de nieuwe technologieën anderzijds. Het recht is een schaduwloper, die de ontwikkelingen op de voet volgt, eventueel een voorloper wanneer het aankomende gebeurtenissen mee gestalte geeft. Alles wordt trouwens in vraag gesteld. "Recht in beweging" is dan ook het uithangbord van onze jaarlijkse Alumnidagen. Nu de 14e op rij. Op onze Alumnidag staan de recente ontwikkelingen op het stuk van recht steevast op de agenda. Onze Alumni en in groeiende mate ook juristen, die aan andere universiteiten gevormd werden, kunnen er kiezen tussen door de band niet minder dan 29 voordrachten, die door de collega''s van de faculteit of door doorwinterde praktizijnen of beleidsmensen gegeven worden. Spijtig genoeg dient men een keuze te maken en kan men slechts een tweetal van die voordrachten volgen. Vandaar de vraag van de Alumni om toch ook te kunnen beschikken over de basisinformatie betreffende al de topics die behandeld worden. Dit boek bevat de tekst van de lezingen, die op 9 maart 2007 door niet minder dan 600 juristen beluisterd en besproken werden. Meteen een bundel van onschatbare waarde. De laatste stand van zaken en nog meer dan dat. Over de auteur(s):

Aan winkelwagen toegevoegd

Teboekstelling en registratie van schepen

Teboekstelling en registratie van schepen

  • Maklu

€60.00

Auteur(s): Guido De Latte ISBN: 9789046601105 Na de succesrijke herinvlagging van de Belgische vloot is er een toegenomen behoefte aan informatie over de teboekstelling en registratie van schepen. Er komen immers heel wat vragen bij kijken. Welke zijn de voorwaarden en modaliteiten voor de teboekstelling van een binnenschip of voor de registratie van een zeeschip in België? Welke documenten en formulieren moet een eigenaar of exploitant van een schip opmaken? Wat zijn de gevolgen van teboekstelling of registratie? Wat is de taak en de verantwoordelijkheid van de scheepshypotheekbewaarder? Hoe is de teboekstelling en registratie van schepen internationaal en Europees geregeld? Hoe gebeurt één en ander in de buurlanden? Hoe kan de weten regelgeving in België worden verbeterd? Deze en vele andere vragen krijgen een antwoord in het voorliggende boek. Het is een waardevolle gids voor alle beroepsmensen die zich dagelijks met transacties rond schepen en scheepvaart bezighouden: reders, bankiers, advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, makelaars,...; Erratum blz. 207: 9,04 EUR moet zijn: 29,04 EUR (zoals overal elders in de voorbeelden). blz. 205 : onder punt 2°bis: het tarief is geen 1.000.000 EUR maar 1.000,00 EUR Download hier een printvriendelijke versie. Over de auteur(s): Guido De Latte is sinds 1994 scheepshypotheekbewaarder te Antwerpen en als geen ander geplaatst om vanuit zijn dagelijkse praktijk deze materie te behandelen. Eerder verscheen van zijn hand het boek Zakelijke rechten en hypotheken op schepen.s

Aan winkelwagen toegevoegd

Grensoverschrijdend drugstoerisme. Nieuwe uitdagingen voor de Euregio's (IRCP-reeks)

Grensoverschrijdend drugstoerisme. Nieuwe uitdagingen voor de Euregio's (IRCP-reeks)

  • Maklu

€25.00

Auteur(s): B. De Ruyver & T. Surmont (Red.) ISBN: 9789046601198 Grensoverschrijdende drugsfenomenen vertonen meer dan ooit een ongekende dynamiek. De grens die loopt door de Euregio Scheldemond en door de Euregio Zuid-West Vlaanderen – Henegouwen – Nord-Pas-de-Calais, werkt hierbij sterk faciliterend, zowel voor de aanbod- als de vraagzijde. Deze drugsfenomenen hebben gevolgen voor drie landen (België, Nederland en Frankrijk) en de twee vermelde Euregio’s. De rijke samenwerkingstraditie in de beide Euregio’s biedt echter perspectieven tot onderlinge dwarsverbindingen op verschillende vlakken: beleidsmatig, bestuurlijk, preventief, hulpverlening, justitieel en politioneel. Twee fenomenen behoren in het bijzonder tot dit grensoverschrijdend drugstoerisme. Enerzijds is er het drugstoerisme vanuit België en Frankrijk, dat verbonden is aan de Nederlandse coffeeshops. Anderzijds is er het relatief recente fenomeen van de illegale drugspanden. Dit laatste fenomeen heeft zich sinds het begin van deze eeuw vanuit Nederland naar een aantal Belgische grootsteden verplaatst. Om de samenwerking en de beleidsafstemming rond het grensoverschrijdend drugstoerisme te optimaliseren, organiseerden de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland, op 26 mei 2006 een symposium, in samenwerking met IRCP (Institute for International Research on Criminal Policy), de Oost-Vlaamse Politieacademie en VZW Drugbeleid 2000. Op basis van empirisch onderzoek over coffeeshoptoeristen en drugspanden, en met vier paneldiscussies werden de mogelijkheden en strategieën op vlak van het bestuur, beleid, politie, justitie en preventie/hulpverlening behandeld. Dit boek vormt de neerslag van het symposium. De inhoud blijft brandend actueel voor beleidsmakers, politiemensen, justitiemensen, preventiewerkers en hulpverleners die in hun praktijk te maken krijgen met het fenomeen van grensoverschrijdend drugstoerisme. Over de auteur(s):

Aan winkelwagen toegevoegd

Strafbare dwang. Over het bestanddeel 'dwingen' en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder art. 284 Sr

Strafbare dwang. Over het bestanddeel 'dwingen' en strafbaarstellingen van dwang, in het bijzonder art. 284 Sr

  • Maklu

€48.00

Auteur(s): K. Lindenberg ISBN: 9789046601280 Een beduidend aantal Nederlandse strafbaarstellingen is opgetrokken rond het werkwoord ‘dwingen’, ook wel dwangdelicten genoemd. Te denken valt aan bepaalde misdrijven tegen overheidsorganen, aan vormen van mensenhandel, aan afpersing en afdreiging, maar ook aan aanranding en verkrachting. De vraag wat het bestanddeel ‘dwingen’ precies inhoudt is daarmee zowel juridisch als maatschappelijk van grote betekenis. In deze wetenschappelijke studie wordt het bestanddeel ‘dwingen’ grondig geanalyseerd. Verschillende deelproblemen passeren de revue, zoals de onvrijwilligheid en het bewustzijn van de gedwongene, het opzet van de dwinger en de onvermijdbaarheid van de gevolgen. Daarnaast richt het onderzoek zich op de inhoud en strekking van de algemene dwangbepaling art. 284 Sr, waarbij de ook elders voorkomende dwangmiddelen ‘geweld’, ‘bedreiging’ en de ‘andere feitelijkheid’ uitvoerig worden belicht. Door de congruente structuur van de dwangdelicten worden vele daarvan bij de analyse betrokken (in het bijzonder verkrachting en aanranding) en gelden conclusies dikwijls voor de gehele delictscategorie. Dit boek besteedt aandacht aan het positiefrechtelijk kader en de knelpunten daarin. Daardoor is het interessant voor de rechtspraktijk, de wetgever en de wetenschap. Over de auteur(s): Kai Lindenberg is strafrechtjurist en als universitair docent verbonden aan de sectie Algemene Rechtswetenschap bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.Gedurende het onderzoek was hij werkzaam bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van dezelfde faculteit.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.