Maklu (755)

Controlemaatregelen en bewijsmiddelen

Controlemaatregelen en bewijsmiddelen

  • Maklu

€35.00

Auteur(s): Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612064 Dit boek geeft op praktische wijze een overzicht van de controlemaatregelen die de btw-administratie heeft om een btw-controle voor te bereiden en uit te voeren. De bewaringstermijnen inzake btw vormen hierbij een functionele grens voor de afwezigheid van onderzoekstermijnen in het btw-stelsel. In het kader van een btw-controle kan gebruik worden gemaakt van een aantal bewijsmiddelen van het gemeen recht maar ook van een aantal specifieke bewijsmiddelen die voorzien zijn in het W.BTW, zoals de deskundige schatting en de ambtelijke aanslag. Ook het proces-verbaal heeft een bijzondere rol binnen een btw-controle. Ten slotte kan de btw-controle maar productief worden verricht binnen de grenzen van de verjaringstermijnen. Hierbij wordt de toepasselijkheid van de verschillende verjaringstermijnen inzake btw toegelicht aan de hand van voorbeelden. Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij is auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur . Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent, vakgroep Accountancy, bedrijfsfinanciering en fiscaliteit waar hij het vak btw doceert. Hij is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee). Véronique De Vulder is master in de handels- en financiële wetenschappen, optie accountancy en bestuurder van Interaccounts bv. Haar activiteiten situeren zich in de totale begeleiding van KMO-vennootschappen, zowel op boekhoudkundig en fiscaal vlak als op het vlak van de interne organisatie, overdracht en waardering.

Aan winkelwagen toegevoegd

Vademecum beëdigde vertalingen Japans-Nederlands - Acht voorbeelden uit de praktijk

Vademecum beëdigde vertalingen Japans-Nederlands - Acht voorbeelden uit de praktijk

  • Maklu

€35.00

Auteur(s): Sarah Van Camp ISBN: 9789046612026 Globalisering, digitalisering en administratieve hervormingen in Japan en in België hebben het werk van een beëdigd vertaler Japans-Nederlands het afgelopen decennium ingrijpend veranderd. In dit vademecum vind je informatie over opleidingen die je moet volgen om als beëdigd vertaler te worden erkend en over instanties die je kunnen helpen bij je werk. Verder bevat dit vademecum acht vertalingen van documenten die Japanners die naar België migreren, nodig kunnen hebben wanneer ze zich hier gaan vestigen, onder andere een “Bewijs van nationaliteit”, een “Bewijs van alle persoonsgegevens” en een “Huwelijksaangifte”. Om de privacy van personen te garanderen, werd gekozen voor geanonimiseerde blanco Japanse documenten die op het internet beschikbaar zijn, met bronverwijzing. Na de acht vertalingen volgen twee alfabetisch gerangschikte woordenlijsten (Japans-Nederlands en Nederlands-Japans) van de belangrijkste lemmata uit de acht documenten. Het opzet van dit vademecum is praktisch van aard: sjablonen voor vertalingen en woordenlijsten aanbieden aan toekomstige vertalers, collega-vertalers in tijdnood, mensen die werken in de administratie van lokale overheden, of mensen die voor hun werk of privé geconfronteerd worden met Japanse documenten. Er bestaat ook een e-book versie van die geüpdatet kan worden. Over de auteur(s): Sarah Van Camp studeerde in 1991 af als japanoloog aan de KU Leuven en heeft, naast haar werk als taaldocent, sinds 1995 gewerkt als beëdigd vertaler en tolk in Antwerpen. Van haar verschenen eerder bij uitgeverij Garant: Kana (2009) en Kanji (2010): vertalingen van de snelleermethode van James W. Heisig om de drie Japanse schriften te leren en een assimil Japans in twee delen: Nihongo 1 en 2, in samenwerking met professor Akiko Tashiro van Hokkaido University

Aan winkelwagen toegevoegd

Jij bent aan zet - Beveilig je organisatie door te denken als de vijand (Reeks Counterplay nr. 1)

Jij bent aan zet - Beveilig je organisatie door te denken als de vijand (Reeks Counterplay nr. 1)

  • Maklu

€35.00

Auteur(s): Kim Covent en Wesley De Smet ISBN: 9789046612118 Counterplay is een proactief securityconcept dat je bestaande beveiliging aanvult en je op een andere manier laat kijken naar je veiligheidsuitdagingen. Counterplay kiest resoluut voor het criminele perspectief. Kijken door de ogen van de vijand om jezelf beter te beschermen. Niet door potentiële vijanden op te sporen of aan te vallen, maar door zoveel mogelijk aanvalsstrategieën proactief onderuit te halen. Je denkt vooruit in het schaakspel met de vijand. Met tal van praktische voorbeelden en nuttige tips, vertaalt Counterplay zich in haalbare methodes op maat van elke organisatie. De mens staat centraal, want hoe je het ook draait of keert: menselijk handelen is cruciaal in elk veiligheidsbeleid. Mensen kunnen je zwakste schakel zijn, maar met de juiste begeleiding en handvaten worden ze je sterkste troef. Counterplay is bedoeld voor iedereen die wil werken aan veiligheid op de job. Voor security professionals die nieuwe veiligheidsinzichten willen toevoegen aan hun organisatie. Voor medewerkers van hulpdiensten, veiligheidspersoneel van musea en andere instituten, maar ook voor hospitality- en onthaalteams van organisaties en events. Je leert proactief observeren, kritisch naar je eigen (beveiligings)middelen kijken en effectieve barrières opwerpen op een toegankelijke manier. Over de auteur(s): Kim Covent is adviseur bij de Gentse lokale politie en heeft intussen meer dan 14 jaar ervaring in communicatie en beleid op het lokale niveau. Als internationale spreker geeft ze voordrachten en opleidingen over observatietechnieken, non-verbale communicatie en proactieve beveiliging. Ze zet in op gamification en action learning bij het spotten en begrijpen van afwijkend gedrag en de voorbereidingen van een criminele aanval. Wesley De Smet , CPP, is afdelingshoofd Facilitair beheer in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Hij is een expert in museumbeveiliging en crisismanagement en werkte eerder als consulent veiligheid & welzijn, preventieadviseur en noodplanningsambtenaar bij verschillende overheidsdiensten. Hij spreekt op nationale en internationale fora en zetelt in het bestuur van ASIS International Benelux Chapter.

Aan winkelwagen toegevoegd

Afstandsverkopen. Een praktische handleiding voor e-commerce in B2C (2e herziene uitgave)

Afstandsverkopen. Een praktische handleiding voor e-commerce in B2C (2e herziene uitgave)

  • Maklu

€29.00

Auteur(s): Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046611951 Dit boek bevat drie delen die de e-commerce met particuliere klanten toelichten. Aan de hand van voorbeelden en een visuele benadering wordt de complexe materie uitgelegd, waardoor de lezer inzicht verwerft in deze nieuwe btw-regeling. Deel 1 behandelt de afstandsverkopen met invoer of de zogenaamde extracommunautaire afstandsverkopen. Vooral in dit deel vormen de schema’s een verduidelijking van deze zeer complexe regeling. De werking van de IOSS-regeling wordt helder uiteengezet. Deel 2 handelt over de nieuwe regeling van de intracommunautaire afstandsverkopen. Ook de regeling van de micro-ondernemingen komt hierbij aan bod. Het al dan niet gebruiken van het OSS-stelsel wordt toegelicht aan de hand van talrijke voorbeelden. In deel 3 komen de grensoverschrijdende B2C-regels aan bod en hun integratie binnen het OSS-stelsel. Ten slotte komen telkens ook de factureringsregels aan bod. Welk land is bevoegd aangaande de factureringsregels en moet er al dan niet een factuur worden uitgereikt? Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur . Hij is professor aan de faculteit Economie van de UGent en gastdocent aan de HOGENT en de Fiscale Hogeschool (Odisee).

Aan winkelwagen toegevoegd

Werkelijk gebruik versus algemeen verhoudingsgetal (3e herziene uitgave)

Werkelijk gebruik versus algemeen verhoudingsgetal (3e herziene uitgave)

  • Maklu

€35.00

Auteur(s): Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046611937 Gemengde en gedeeltelijke btw-belastingplichtigen moeten slechts voor een gedeelte van hun handelingen btw aanrekenen. Correlatief is hun recht op aftrek dan ook maar gedeeltelijk. Wat zijn gemengde activiteiten? Wat zijn echter gemengde kosten? Dienen kosten toegewezen te worden aan een omzet of eerder aan de directe prijs van geleverde goederen of gepresteerde diensten? In dit boek bespreken we de aftreksystemen voor gemengde en gedeeltelijke btw-belastingplichtigen. Hoe werkt de regel van het werkelijk gebruik? Hoe berekent men het algemeen verhoudingsgetal? Dit gebeurt aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden en effectieve rekenvoorbeelden. Wanneer is het werkelijk gebruik voordeliger dan het algemeen verhoudingsgetal? Vanaf 1 januari 2023 geldt er een nieuwe procedure bij de toepassing van de aftrek volgens de regel van het werkelijk gebruik. Dit boek vormt dan ook dé praktische gids voor het berekenen van het recht op aftrek van vzw’s, openbare besturen en andere gemengde of gedeeltelijke btw-belastingplichtigen. Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is Adviseur bij de FOD Financiën. Hij is docent btw en auteur van talrijke bijdragen op fiscaal vlak in toonaangevende tijdschriften en boeken. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur . Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee).

Aan winkelwagen toegevoegd

Kopen, verhuren, verbouwen & btw, 2e herziene uitgave

Kopen, verhuren, verbouwen & btw, 2e herziene uitgave

  • Maklu

€45.00

Auteur(s): Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046611944 Dit boek bevat alle relevante informatie inzake vastgoed en btw voor wie koopt, bouwt, verbouwt of verhuurt met toepassing van de btw. Het bouwen en verbouwen worden aan de hand van een aantal vaak in de praktijk voorkomende vragen beantwoord. Zo wordt uitgelegd wanneer er sprake is van een nieuwbouw en wanneer van een verbouwing. Er wordt geanalyseerd wanneer 6 % kan toegepast worden en wanneer het 21 % is. Er wordt ook bepaald wanneer er “btw verlegd” moet toegepast worden en wanneer niet. En wat de gevolgen zijn van het onterecht factureren mét btw terwijl er gefactureerd diende te worden met “btw verlegd”. En wat als werken gefactureerd worden waarvan sommige werk in onroerende staat uitmaken en andere niet? Hoe zit het met de tuinaanleg? En wat als werk in onroerende staat in onderaanneming gebeurt? Het boek geeft naast de administratieve standpunten ook een overzicht van de relevante rechtspraak in concrete gevallen. Dat maakt het tot ultiem werkinstrument voor fiscaal juristen, advocaten en notarissen. Bovendien worden de toepasselijke regelingen ruim geïllustreerd met voorbeelden, waardoor het ook voor de leek zeer toegankelijk is. Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur . Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee). Kenmerkend voor zijn boeken en artikelen is de heldere analyse van de btw-vraagstukken.

Aan winkelwagen toegevoegd

Grondbeginselen van de btw - Deel 1 (5de, herziene uitgave)

Grondbeginselen van de btw - Deel 1 (5de, herziene uitgave)

  • Maklu

€42.95

Auteur(s): Stefan Ruysschaert ISBN: 9789046612002 De btw is een belasting die belastbare feiten belast. In dit boek worden de begrippen “belastbaar feit” en “opeisbaarheid van de belasting” vanuit een praktisch oogpunt benaderd. De begrippen tijdstip van een handeling, belastbaar feit en opeisbaarheid vormen de ruggengraat van het btw-stelsel. Ook de uitreiking van de factuur als voornaamste btw-document is gekoppeld aan deze twee begrippen. De lezer begrijpt na het lezen van dit boek de relatie tussen opeisbaarheid van de btw en de factureringsverplichting bij de leverancier of dienstverrichter enerzijds en het ontstaan en de uitoefening van het recht op aftrek bij de medecontractant anderzijds. Ook de problematiek van de voorschotten (aanbetalingen) en de link met de opeisbaarheid komt uitgebreid aan bod. Verder wordt de problematiek van onbetaalde facturen geanalyseerd en wordt ingegaan op het gevolg van spontane regularisaties inzake btw. Ten slotte bevat het boek ook de OSS- en de IOSS-regeling. Deze complexe regelingen worden uitgelegd vanuit praktische voorbeelden. Over de auteur(s): Stefan Ruysschaert is adviseur bij de FOD Financiën. Hij is o.a. redactielid van Taxwin en het Tijdschrift Huur . Hij doceert het vak btw aan de faculteit Economische Wetenschappen van de UGent en is gastdocent aan de Fiscale Hogeschool (Odisee). Kenmerkend voor zijn boeken en artikelen is de heldere analyse van de btw-vraagstukken.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.