Garant (1810)

Eén vrouw, vele gezichten

Eén vrouw, vele gezichten

  • Garant

€21.50

Auteur(s): Christian Van Kerckhove & Els Heyvaert (Red.) ISBN: 9789044139167 Pas in 1948 mochten Belgische vrouwen gaan stemmen. Een jaar later publiceerde de Franse filosofe Simone de Beauvoir haar meesterwerk De Tweede Sekse. Ze kwam op voor de totale gelijkwaardigheid van man en vrouw. Het boek was de aanzet voor de tweede Feministische Golf, die uitgroeide tot internationale vrouwenbewegingen die streden tegen vrouwenonderdrukking, rolpatronen, stereotiepe vrouwenbeelden, opgelegde schoonheidsidealen, voor gelijk loon voor gelijk werk, seksuele bevrijding en ‘baas in eigen buik’ (recht op abortus). Na een korte stilte (+/- 1990-2010) waarbij men er gemakshalve van uitging dat vrouwen niet langer werden onderdrukt en feminisme overbodig was, bleek – helaas – maar al te duidelijk dat dit niet zo was. In deze lijn situeert zich dit boek. Eén vrouw, vele gezichten is geen eenzijdig feministisch pamflet maar een multipele insteek van vrouwenbeelden. Reeds in Genesis (Oud Testament) werd vrouwen een identiteit aangemeten en een keurslijf opgedrongen dat hun niet toebehoort. Een rijke greep uit de literatuur toont hoe vrouwen zelf daartegen in opstand kwamen en hun eigen plaats opeisten. Een fotokatern laat ons zien dat dé vrouw niet bestaat, wel vele vrouwen. Tegen deze achtergrond vertellen heel diverse vrouwen hoe zij naar vrouwen kijken of zich vrouw voelen. Over de auteur(s): Els Heyvaert (1960) is leerkracht, beeldend kunstenaar en illustrator. Els was reeds op haar 17de lid van de feministische beweging Dolle Mina Gent. Christian Van Kerckhove (1957) is filosoof met een bijzondere interesse voor de wijsgerige antropologie. Beiden zijn wereldreizigers. Over hun wereldomzeiling met hun zeiljacht Agapètos schreven ze Het geluk leeft aan boord. Het ongeluk zeilt mee. (Lanasta, 2012). Over hun reizen over land publiceerden ze het boek Van de wereld. Filosofische reisimpressies van gebruiken, rituelen en sjamanisme. (Garant, 2016). In 2021 verscheen hun boek Samenleven met de dood. Hoezo? (Garant).

Aan winkelwagen toegevoegd

Een open relatie, niet voor watjes, Over (on)veiligheid in de liefde

Een open relatie, niet voor watjes, Over (on)veiligheid in de liefde

  • Garant

€22.00

Auteur(s): Rhea Darens ISBN: 9789044139198 Een open relatie, zou jij dat kunnen? De vrijheid om nieuwe liefdes te ontdekken kent tenslotte ook een onveilige kant. Jaloezie, onzekerheid en ruzie, is waar de meeste open relaties mee te maken krijgen. In dit boek worden deze emoties niet als de oorzaak van problemen beschouwd maar als een natuurlijk gegeven en vertrekpunt voor de groei naar een veilige verbondenheid tussen partners. De belangrijkste vaardigheid die partners moeten aanleren is niet loslaten maar hechten. Veilige hechting binnen de primaire relatie is de sleutel naar een vrije en comfortabele secundaire relatie. De vele praktijkvoorbeelden geven inzicht in de verschillende fasen, rollen en valkuilen binnen de open relatie en hoe je daarmee omgaat. Al ligt de focus op open relaties, ook bij monogame relaties kunnen gevoelens als jaloezie of onzekerheid de kop op steken, zoals bij een te leuke collega, buur of ex-partner. Dit boek bekijkt alles vanuit een zeer specifiek perspectief, maar de emotie raakt aan de basis van alle vormen van menselijke intimiteit. Een open relatie, niet voor watjes is het eerste boek over open relaties en Emotionally Focused Therapy en is een onmisbare gids voor stellen en relatietherapeuten. Over de auteur(s): Rhea Darens is sinds 1987 samen met haar partner en sinds 2011 hebben ze een open relatie. Samen hebben ze drie kinderen. Ze is een EFTrelatietherapeut voor stellen in monogame en non-monogame relaties. openrelatie.nu

Aan winkelwagen toegevoegd

Diversiteit in een cultureel-religieuze context. Een hermeneutisch onderzoek naar christelijke pluraliteit

Diversiteit in een cultureel-religieuze context. Een hermeneutisch onderzoek naar christelijke pluraliteit

  • Garant

€30.00

Auteur(s): Pieter R. Boersema ISBN: 9789044139105 Diversiteit is een vaak genoemd onderwerp en daarmee kent het ver - schillende invalshoeken. Dit boek gaat over culturele diversiteit in verbinding met het ‘westers’ christendom. Het onderwerp betreft het belang om te zien dat religie sterk verbonden is met een variatie aan sociaal-culturele contexten. Dit is een meerwaarde voor de samenleving waar de kerk(en) door de eeuwen heen op verschillende manieren geanticipeerd hebben. Vandaag is het van belang om deze sociaal-religieuze diversiteit opnieuw te bestuderen en te leren vanuit de rijke historie van de Bijbelse geschiedenis en de kerkgeschiedenis tot aan de 21ste eeuw. Het gaat hierbij om een onderzoek hoe gebruikte modellen van hermeneutiek (uitlegkunde) door de eeuwen heen diversiteit heeft gevormd maar ook heeft onderdrukt. Dit boek is het laatste deel van een trilogie. Het eerste boek behandelt het onderwerp Culturele normen en religieuze waarden en het tweede boek gaat over Het Woord in beeld en taal . Alle drie boeken behandelen een ander gezichtspunt zodat ze afzonderlijk goed te lezen zijn. Over de auteur(s): Pieter R. Boersema is hoogleraar godsdienstwetenschappen en missiologie. Zijn wetenschappelijke en praktische interesse kruist steeds de onderwerpen van samenleving, cultuur en religie. Hij studeerde aan de ‘Rijks Hogere School voor Tropische Landbouw’, Deventer (1976); de University of Reading, School of Education, England (1985); de Vrije Universiteit Amsterdam, Culturele Antropologie van Religie (1996) en promoveerde op de Katholieke Universiteit Leuven in de Sociale en Culturele Antropologie (2004). Van 1976-1998 leefde en werkte hij als ontwikkelingsdeskundige in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Europa. Vanaf 1998 tot heden is hij verbonden aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Aan winkelwagen toegevoegd

Hemel en aarde in de ‘wiskunde’

Hemel en aarde in de ‘wiskunde’

  • Garant

€27.00

Auteur(s): Dirk Huylebrouck ISBN: 9789044139099 Dit boek verzamelt een aantal zeer toegankelijke teksten onder de gemeenschappelijke noemer ‘wiskunde’, al is het geen keiharde mathematica. Tien ervan zijn ‘down-to-earth’, en gaan van Columbus’ meridiaan op aarde tot de algoritmes van Facebook of Bitcoin. Tien andere verwijzen naar de hemel, zij het die van het hindoeïsme, de islam, de New Age of de Katholieke Kerk. Ze kunnen afzonderlijk gelezen worden, want ze zijn gebaseerd op artikels die verschenen in het wetenschapsblad EOS. De onderwerpen zijn ongetwijfeld origineel, op het uitdagende af. Hun geografische, culturele en tijdsgebonden diversiteit is verrassend. Soms is er een ‘second opinion’, zoals van filosoof Jean Paul Van Bendegem, politicoloog Carl Devos, technologie-expert Kenneth Dée of codebreker Jarl Van Eycke. ‘Is er meer tussen hemel en aarde, zoals Hamlet vermoedde, dat door de mens niet te grijpen valt? In dit boek is het dubbel antwoord ja, er is meer, maar neen, het valt wel te vatten want het is de wiskunde die het allemaal bij elkaar weet te houden. Een mooier eerbetoon is niet denkbaar.’ — Em. Prof. Dr. Jean Paul Van Bendegem, VUB Over de auteur(s): Dirk Huylebrouck gaf gedurende twaalf jaar les in Congo en Burundi, onderbroken door opdrachten in Portugal en aan Maryland University Europe. Daarna doceerde hij aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven. Hij redigeerde de column ‘The Mathematical Tourist’ (1997-2017) en schreef een wekelijkse rubriek voor Het Laatste Nieuws (2017-2020). Dit is zijn negende boek, de opvolger van Lugubere ‘Wiskunde’ (Garant, 2021).

Aan winkelwagen toegevoegd

Geen pANiek. Snel op weg met anderstalige nieuwkomers (3e gewijzigde druk)

Geen pANiek. Snel op weg met anderstalige nieuwkomers (3e gewijzigde druk)

  • Garant

€24.95

Auteur(s): Lieve Lenaerts & Yasmine Wauthier ISBN: 9789044139303 Anderstalige nieuwkomers ... vandaag zijn ze amper nog weg te denken uit scholen. Het hoe en waarom van hun begeleiding veroorzaakt soms paniek: hoe begin ik eraan; hoe overwin ik de taal- en cultuurkloof; waar kan ik geschikt materiaal vinden; waarop let ik bij de selectie van methodieken? Dit boek wil een wegwijzer zijn voor leerkrachten, coördinatoren en directies die een ondersteuning wensen in hun begeleiding van anderstalige nieuwkomers. Op diverse thematische vragen wordt een bondig antwoord geformuleerd. Daarbij krijgt de lezer vele praktische tips mee om op een kwaliteitsvolle wijze hetzij aan de slag te gaan, hetzij verder te gaan met anderstalige nieuwkomers. Tot slot wil het boek vooral een inspiratiebron zijn voor anderen door de vele voorbeelden van ervaren, enthousiaste krachten op het veld. Over de auteur(s): Lieve Lenaerts , teamtrekker diversiteit van DoorElkaar Hivset Campus, een expertisecentrum van interculturaliteit en anderstaligheid. Ze was daarvoor ruim tien jaar lang verbonden aan de okan-afdeling Hivset, als coördinator en als leerkracht en geeft momenteel vele vormingen extern en intern inzake diversiteit en meertaligheid. Yasmine Wauthier studeerde af als leerkracht lager onderwijs en psycholoog in de sociale en ontwikkelingspsychologie. Ze werkte als documentalist bij docAtlas in Turnhout en Antwerpen, didactisch ondersteuner bij de AP Hogeschool Antwerpen en als beleidsmedewerker bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Nu werkt ze bij de AP Hogeschool Antwerpen binnen onderwijskwaliteit en als educatief onderzoeker.

Aan winkelwagen toegevoegd

Energie- en klimaatbeleid ontluisterd - Democratische omwenteling tegen neoliberale doorbraak

Energie- en klimaatbeleid ontluisterd - Democratische omwenteling tegen neoliberale doorbraak

  • Garant

€22.00

Auteur(s): Aviel Verbruggen ISBN: 9789044139358 Wie worstelt niet met de onzekerheid over de toekomst? Blijft de minderheid van rijken het klimaat en vitale ecosystemen onherstelbaar vernietigen? Of is met de natuur en met de medemens vreedzaam samenleven toch mogelijk? Wie moet wat doen, en hoe? Dit boek geeft antwoorden vanuit een energiepolitiek-economisch gezichtspunt. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, literatuur en ervaringen, maar is toch toegankelijk geschreven voor al wie zich afvraagt waar de wereld staat en naartoe kan/moet gaan. Het boek ontleedt en ontluistert het bestaande energie- en klimaatbeleid. Nieuwe, ongehoorde en ongeschreven visies komen aan bod. Ze verbreken de officieel vertelde illusies en leiden naar nodige omwentelingen. Het boek beschrijft en toetst de haalbaarheid van de omwentelingen. Terwijl het vandaag nog dominante neoliberalisme mensen inprent dat er geen alternatief bestaat, is de fysieke realiteit dat enkel alternatieve oplossingen nog mogelijk zijn. De nieuwe oplossingen zijn bovendien beschikbaar en betaalbaar. Over de auteur(s): Aviel Verbruggen is emeritus professor aan de Universiteit Antwerpen, gespecialiseerd in energie- en milieueconomie, energietechnologie en -beleid. Hij was een pionier in het energie- en klimaatdebat sinds de jaren 1970. Op de strategisch essentiële keuzes, zoals over atoomkern-energie, hernieuwbare energie en energiebehoud en -efficiëntie, was hij vooruit op zijn tijd. Hij was projectleider van de Vlaamse milieurapporten (1993-1998) en verantwoordelijk voor het ontwerp, de structuur, de inhoud en de publicatie van de eerste rapporten (Garant). Hij was Lid van het IPCC (1998-2014), met een uitzonderlijk actieve bijdrage aan het Speciaal Rapport ‘Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation’ (2011). De website van de auteur

Aan winkelwagen toegevoegd

Rondom Cornelis Verhoeven - Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk

Rondom Cornelis Verhoeven - Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk

  • Garant

€19.00

Auteur(s): Joop Berding ISBN: 9789044138740 De Nederlandse filosoof Cornelis Verhoeven (1928-2001) hield zich intensief bezig met de klassieke filosofie. Hij was ook jarenlang leraar op een school voor voortgezet onderwijs en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Bovendien was hij een begenadigd schrijver van prikkelende essays. Daaronder zijn er vele die gaan over het onderwijs. De waardigheid van het vak van leraar ging hem zeer ter harte. De centrale thema’s in zijn werk zijn verwondering en dankbaarheid, ontvankelijkheid en geduld, rust en stilte. Deze bieden een tegenwicht tegen oprukkende verschijnselen als het activisme, de rusteloosheid en de nadruk op snelle resultaten in het onderwijs. Cornelis Verhoeven neemt afstand van de maakbaarheidsideologie en pleit voor het niet-planbare en niet-berekenbare dat de kern van onderwijs uitmaakt: een leraar en leerlingen die zich samen buigen over de zaken uit de wereld. Joop Berding presenteert in dit boek de onderwijsfilosofie van Cornelis Verhoeven. Bovendien gaat hij in gesprekken met onderwijsmensen na wat deze visie voor het onderwijs en de leraren van vandaag te betekenen heeft. Een verrassend actuele en stimulerende bijdrage aan het doorgaande gesprek over wat onderwijs is en kan zijn. Kijk hier voor twee korte recensies in het vakblad Van12tot18 Een uitgebreide recensie van het boek op Nieuwwij.nl Een interview met de auteur in Trouw Een recensie van het boek in Pedagogiek Joop Berding in Tjipcast Over de auteur(s): Joop Berding is pedagoog en opvoedingsfilosoof. Hij werkte vele jaren in en rond het onderwijs, onder andere als onderwijzer, beleidsmedewerker, praktijkonderzoeker, hogeschooldocent en auteur. Eerder publiceerde hij boeken en artikelen over denkers als Korczak, Dewey en Arendt en over thema’s als geduld en spel. De website van de auteur

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.