Garant (1800)

Lichaamskwalen en hun verzorging: van Karel de Grote tot de Eerste kruistocht (768-1099) (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 6) | Johan R. Boelaert | 9789044134759

Lichaamskwalen en hun verzorging: van Karel de Grote tot de Eerste kruistocht (768-1099) (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 6) | Johan R. Boelaert | 9789044134759

  • Garant

€25.60

Auteur: Johan R. Boelaert ISBN: 9789044134759 Op medisch-historisch vlak is de periode tussen Karel de Grote (768) en het einde van de eerste kruistocht (1099) vaak onderbelicht. Dit werk verhelpt hieraan. De ruim 330 jaar van dit onderzoek zijn in twee verdeeld: de bloeitijd van de Karolingers (768-879) en de twee eerste eeuwen van hun afstammelingen, met name de Vlaamse graven (880-1099). In twee derden van de gekende aandoeningen van de Karolingische vorsten, laten de bronnen toe een ziektediagnose te stellen of te benaderen. Karel de Grote en zijn opvolgers gaven aan de geestelijkheid de opdracht de ziekenzorg te organiseren. De bronnen lichten ons behoorlijk in over de zorg van de zieke geestelijken, maar veel minder over die van de zieke leken. Omdat het westen toen niet meer beschikte over de voornaamste medische traktaten uit de oudheid, kon de geneeskunde weinig of niet deel uitmaken van de Karolingische renaissance. Daarna komen de aandoeningen van de Vlaamse graven en hun naasten aan bod, met onder meer de steenziekte van Arnulf I de Grote, een mogelijk leprageval in zijn omgeving, de fatale ziekte van zijn zoon Boudewijn III, alsook het levenseinde van koningin Mathildes echtgenoot. Ten slotte worden de toenmalige behandelingsvormen overlopen, inclusief de miraculeuze genezingen, soms onder de vorm van slaapgenezing of van duivelbanning. Deze bovennatuurlijke genezingen genoten toen meer belangstelling dan de natuurlijke genezingskunst.

Aan winkelwagen toegevoegd

Tijdgenoten uit de leefwereld van Andreas Vesalius (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 11) | Robrecht van Hee Maurits Biesbrouck | 9789044136432

Tijdgenoten uit de leefwereld van Andreas Vesalius (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg, nr. 11) | Robrecht van Hee Maurits Biesbrouck | 9789044136432

  • Garant

€31.50

Auteurs: Robrecht van Hee & Maurits Biesbrouck ISBN: 9789044136432 Dit cahier wordt gevormd door een aantal bijdragen, die alle betrekking hebben op de figuur van de Brusselse anatoom en chirurg Andries van Wesel of Vesalius (1514-1564). De bundel vormt daarmee een waardige opvolger van het eerder – in 2014 – uitgegeven cahier nr.4, gewijd aan de Kunst van Vesalius, dat ter gelegenheid van Vesalius’ 500-jarige geboorte werd gepubliceerd.Vele Europese wetenschappers hebben sedertdien verder onderzoek verricht met betrekking tot het leven en werk van onze befaamde landgenoot, die terecht als Vader der Anatomie wordt geduid.Deze interesse leidde tot vele nieuwe initiatieven, waaronder dit nieuwe Vesaliusboek. Het leeuwendeel is van de hand van de befaamde Vlaamse Vesalius-kenners Maurits Biesbrouck, Omer Steeno en Theo Goddeeris, samen door Theo Dirix bestempeld als ‘Cerberus’ van Vesalius. Werkten naast dit viertal ook mee aan deze bundel: Robrecht Van Hee, Francis Van Glabbeek en Jacqueline Vons, die allen internationaal zeer gewaardeerd worden. Zij zijn er samen in geslaagd om hier wederom, net als in 2014, een fraaie bundeling van onuitgegeven en boeiend nieuw materiaal over Vesalius bij mekaar te brengen. De bijdragen beschrijven het medische denken van Vesalius en zijn tijdgenoten. De artikelen werden chronologisch samengesteld, zodat de leefwereld van Andries van Wesel vanaf zijn opleiding tot aan zijn dood ten volle tot uitdrukking kon worden gebracht.Robrecht Van Hee studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Gent. Hierna bekwaamde hij zich tot chirurg in Breda en Nijmegen, waar hij promoveerde tot doctor in de Geneeskunde. Als hoogleraar Chirurgie en Medische geschiedenis aan de Universiteit van Antwerpen, was hij vooral werkzaam in de Transplantatie- en Endocriene heelkunde. Daarnaast wijdde hij zich aan medisch-historisch onderzoek, in het bijzonder van de Lage Landen in de 16de eeuw. Hij is auteur van meer dan 400 publicaties en redacteur van meerdere tijdschriften.Dr. Maurits Biesbrouck, geboren in 1946 te Roeselare, was als geneesheer diensthoofd klinischebiologie in het Stedelijk Ziekenhuis van die stad en adjunct-hoofdgeneesheer-directeur van de Dienst voor het Bloed. Hij heeft een levenslange belangstelling voor Vesalius en publiceerde recent een Nederlandse vertaling van het eerste boek van de Fabrica 1543 en een jaarlijks bijgewerkte Vesaliusbibliografie.

Aan winkelwagen toegevoegd

 Leidinggevende, wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs | Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe | 9789044130706

Leidinggevende, wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs | Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe | 9789044130706

  • Garant

€30.90

Auteurs: Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe ISBN: 9789044130706 In "Leidinggevende, wie ben je?" ontvouwen de auteurs een postmodern perspectief op leidinggeven. Het postmodernisme beziet de werkelijkheid als principieel chaotisch, waardoor planmatige en rationele oplossingen alleen niet langer toereikend zijn. De overmacht van logisch-rationele controlerende systemen is een probleem voor het onderwijs. Postmodernisten vragen aandacht voor het gegeven dat het individu tegenwoordig meer en meer op zichzelf is aangewezen. Zelfbevestiging en ontwikkeling van gevoelens van eigenwaarde houden verband met persoonlijke groei en welbevinden, in relatie tot de ander. Dit maakt 'herschepping' van het proces van leidinggeven hoogst noodzakelijk. Hiertoe worden in "Leidinggevende, wie ben je?" nieuwe basisprincipes ontwikkeld, resulterend in elf dimensies van excellent leiderschap. Aan de hand van onderzoeksdata, ontleend aan de Nederlandse en Vlaamse onderwijspraktijk, worden deze dimensies nader ingevuld. Hoe kun je je innerlijke kompas gebruiken? Hoe kun je de dingen doen die bij je passen? Hoe richt je je professionele leven in op een manier waar je blij van wordt? De huidige dominante politieke beheersstructuur in het onderwijs biedt nauwelijks ruimte voor het stellen van dergelijke dieperliggende, existentiële en morele vragen van deze tijd. Toch is het van groot belang er in onze scholen aandacht aan te besteden. Iedere leidinggevende, van teamleider tot en met bestuurder, zal vooral een bemiddelaar moeten zijn van de ontwikkeling van anderen, niet door wegen vrij te maken, maar door anderen in staat te stellen hun wegen vrij te maken. De leidinggevende speelt met de kern van zijn persoon-zijn een belangrijke rol. Hij is zijn eigen instrument. "Leidinggevende, wie ben je?" volgt op "Denk aan je mensen" (Van den Berg, 2007) en "Onderwijsinnovatie: geen verzegelde lippen meer" (Van den Berg, 2009). Rode draad in deze studies is de zoektocht naar onderwijs dat meer in overeenstemming is met de kenmerken van menselijke ontwikkeling. Samen vormen de studies een trilogie over onderwijs en innovatie ervan. Dolf van den Berg was hoogleraar Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en als kerndocent verbonden aan TiasNimbas Business School van de Universiteit te Tilburg. Luc Stevens is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht en founding father van het NIVOZ. Hij ontwikkelde de succesvolle NIVOZ-trajecten Pedagogisch Leiderschap en Pedagogische Tact. Sinds 2008 is hij hoogleraar aan de Open Universiteit. Roland Vandenberghe is hoogleraar emeritus van de KU Leuven. Hij was het hoofd van het Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing. Hij promoveerde in 1970 op een onderzoek over onderwijsvernieuwing in het Secundair Beroepsonderwijs. In 2010 werd hij Professor ad Honorem de la Facultad de Ciencias Humanas van de Universidad Catolica, Damaso A. Larranga in Montevideo.

Aan winkelwagen toegevoegd

Goed Bezig Check-up. Blijf aan het stuur van je werkleven staan | Veronika Wuyts | 9789044133820 |

Goed Bezig Check-up. Blijf aan het stuur van je werkleven staan | Veronika Wuyts | 9789044133820 |

  • Garant

€23.90

Auteur: Veronika Wuyts ISBN: 9789044133820 2016 - 177 pagina's De Goed Bezig Checkup is eigenlijk een eenvoudig concept: net zoals met de jaarlijkse tandarts en autocontroles, waarom niet ook de tijd nemen om jaarlijks zijn werkleven te checken? Wat doe ik? Waarom doe ik dat? Welke keuze maak ik? Hoe blijf ik tevreden? De reflectieoefeningen worden begeleid aan de hand van 3 stappen en met behulp van 8 wegwijzers. Eerst wordt een inventaris opgemaakt van de voorbije periode. Goed bezig? In de tweede stap wordt stilgestaan bij hoe we het (ook wel) zouden willen, waar we meer rekening willen mee houden en waarom. Dat gieten we in een belofte aan onszelf. Tenslotte beleven we in de derde stap wat we ons hebben voorgenomen. Anderen betrekken bij ons succes en on track blijven zijn dan nog meer aan de orde. Als bonus werden de wegwijzers herwerkt voor leidinggevenden zodat ze hun medewerkers kunnen inspireren en ondersteunen in hun jaarlijkse Goed Bezig Checkup. Dit boek is bedoeld voor mensen die vooruit willen in hun werkleven. Die niet als “slachtoffer” hun volgende stap willen laten afhangen van anderen maar weten dat zij de belangrijkste actor zijn in hun eigen verhaal. Die bereid zijn wat vroeger voor hen werkte maar nu niet meer zo succesvol is, te vervangen door nieuwe ideeën en hun “gouden kooi” durven te challengen. Die op die manier hun bijdrage willen leveren aan en voor een groter geheel. "Veronika ken ik al jaren als een topcoach. Ze heeft nu ook een uitstekend boek geschreven. De Goed Bezig Check-up biedt een inspirerende en praktische handleiding voor eenieder die bewust(er) wil stilstaan bij zijn/haar leven." Meredith Van Overloop, CEO van Triangis. "Ben ik wel goed bezig ? Om eerlijk te zijn: het is een vraag die ik me zelden expliciet stel. Zolang je graag doet wat je doet, en het gevoel hebt dat je op geregelde tijdstippen nog verrast wordt door je werk in het bijzonder en het leven in het algemeen, stel de vraag zich minder acuut. Rondom mij zie ik helaas teveel mensen die zich niet meer in fase voelen met hun werk aan de ene kant, en met een evenwichtig leven aan de andere kant. Ze hebben of ambities die ze niet kunnen of durven realiseren, of ze vinden de energie niet meer om wat hen verwacht wordt te doen, en er nog plezier aan te beleven ook. Veronika Wuyts reikt vragen en opstapjes aan omdat evenwicht terug te vinden. Bij momenten confronterend, bij momenten logisch klinkend. De finale boodschap is: neem je leven zélf in handen, voor een ander het voor jou doet. Ik maak altijd graag de vergelijking met iemand die in water of sneeuw aan het schuiven is. Wie zich dan schrap zet, riskeert iets te breken, wie soepel meegaat, komt misschien op onvermoede plekken. Een inspirerende gids zoals dit boek, helpt bij die zoektocht." Jan Hautekiet.

Aan winkelwagen toegevoegd

Slim onderpresteren aanpakken - Basisschooleditie Werkboek | Ophélie Desmet & Tania Gevaert | 9789044137217

Slim onderpresteren aanpakken - Basisschooleditie Werkboek | Ophélie Desmet & Tania Gevaert | 9789044137217

  • Garant

€17.40

Auteurs: Ophélie Desmet & Tania Gevaert ISBN: 9789044137217 2019 - 99 pagina's Slim onderpresteren aanpakken kan vanaf nu ook in de basisschool. Onderpresteren begint vaak al erg vroeg. Leerlingen gaan uitdagingen uit de weg en/of ze gedragen zich heel faalangstig. De auteurs hebben voor deze basisschooleditie een pakket ontwikkeld met oefeningen die de leerkracht of begeleider binnen en buiten de school kan inzetten. De Superhelden, Anna Angstige, Ulrike Uitsteller, Erik Eigenzinnige, Peter Perfectionist en Olivia Oogappel nemen leerkracht/begeleider en leerling mee in hun leefwereld. Ze vertellen over de moeite die ze hebben bij het leren én ze reiken heel wat tips aan. De Superhelden nodigen de leerling uit om zijn eigen verhaal te maken. Stap voor stap groeit de leerling in het slimmer aanpakken. Dit lespakket geeft de leerkracht/begeleider ruimte om eigen keuzes te maken in de oefeningen. Je kunt ermee werken in kleine groepjes (tot 8 deelnemers) en individueel. Het boek geeft ook de juiste omkadering en achtergrondinformatie en biedt zo handvatten om direct met de werkvormen aan de slag te gaan. Auteurs en ontwikkelaars drs. Ophélie Desmet en psychotherapeut Tania Gevaert zijn niet aan hun proefstuk toe. Eerder brachten zij 'Slim onderpresteren aanpakken' uit voor 14+ en hun begeleiders. In deze basisschooleditie werd gekozen voor een lespakket op maat van leerling en leerkracht. Ze werkten daarvoor samen met illustrator Seamoose. Eerste indrukken van lezers: "Die Superhelden! Ze nemen je écht mee." "Op maat van de leerkracht, kant-en-klaar." "Een mooi vervolg op de 14+ versie, aangepast aan de doelgroep." Ophélie Desmet is doctoraatskandidaat en onderzoeksassistent aan Purdue University (VS). Ze focust in haar onderzoek op onderpresteren en interventies om onderpresteren aan te pakken. Ophélie studeerde eerder aan KULeuven (master Opleidings- en onderwijskunde) en liep een jaar stage aan het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (Radboud Universiteit, Nijmegen). Ophélie won al twee competitieve nationale prijzen in Amerika met haar onderzoek. Ze wordt gefinancierd door Purdue University (Dean's Doctoral) en heeft een onderzoeksbeurs van de American Psychological Foundation. Sinds kort kwam daar nog een 5-jarige funding bij van de Amerikaanse Federale Overheid. Ze zet haar onderzoek hiermee verder. Tania Gevaert studeerde aan Howest, KULeuven en Radboud Universiteit. Ze is psychotherapeut (Korzybski Instituut en AIHP), auteur en trainer. Tania heeft zich gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en onderpresteren, ze is zaakvoerder van Samen Slimmer Groeien. Samen stichtten ze de vzw Steunpunt Onderpresteren en schreven ze twee boeken over dit thema: - Slim onderpresteren aanpakken (Gevaert & Desmet, 2014; uitg. Garant) - Slim onderpresteren aanpakken - Basisschooleditie (Desmet & Gevaert, 2019; uitg. Garant) Beide boeken helpen leerkrachten/begeleiders en hun leerling op weg naar beter presteren.

Aan winkelwagen toegevoegd

Je verleden voorbij - Je leven opnieuw in handen met de zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapie | Francine Shapiro | psychotherapie | 9789044130317

Je verleden voorbij - Je leven opnieuw in handen met de zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapie | Francine Shapiro | psychotherapie | 9789044130317

  • Garant

€31.90

Auteur: Francine Shapiro ISBN: 9789044130317 Echte mensen, echte levensverhalen en echte emotionele genezing van trauma's en kwetsuren uit het verleden. Dr. Francine Shapiro beschrijft een resem technieken die mensen in staat stellen om zichzelf emotioneel in balans te brengen, gebaseerd op de EMDR-therapie, die in het werk van duizenden therapeuten al succesvol is gebleken. De ware verhalen tonen hoe stresserende, pijnlijke of traumatische ervaringen ons leven beïnvloeden en ons potentieel beperken - maar ook hoe ze veranderd en opgelost kunnen worden. Een ontdekking voor iedereen. Deze zeer toegankelijke gebruikersgids is geschreven door de ontdekker van een wetenschappelijk gefundeerde vorm van psychotherapie, die wereldwijd door miljoenen mensen wordt gebruikt. Of we nu kleine tegenslagen of ernstige trauma's hebben meegemaakt, we worden allemaal beïnvloed door herinneringen en ervaringen die we ons misschien niet herinneren of die we niet volledig begrijpen. Je verleden voorbij biedt een aantal praktische technieken om de geheimen van ons menszijn te ontraadselen en zal lezers die hun eigen leven in handen willen nemen extra motivatie geven. Francine Shapiro, de grondlegster van EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, legt in heldere termen de achterliggende wetenschappe lijke verklaringen uit en beschrijft simpele oefeningen die lezers thuis kunnen doen om hun automatische reactiepatronen te leren kennen en om echte, diepgaande veranderingen te bekomen. "De ontdekking door Francine Shapiro van EMDR is een van de belangrijkste doorbraken in de geschiedenis van de psychotherapie." -Norman Doidge, MD, auteur van The Brain That Changes Itself "Je Verleden Voorbij is een krachtig boek dat mensen in staat zal stellen zichzelf te begrijpen en -belangrijker nog- hen een toolbox geeft om zich snel gelukkiger en effectiever te kunnen voelen." -Daniel G. Amen, MD, auteur van Change your brain, change your life "De dingen die ik in een EMDR-sessie leerde, zijn me altijd bijgebleven en hebben mijn bewustzijn verreikt. Het is een krachtig proces. Ik kan het aanbevelen." -Uit The Noonday Demon door Andrew Solomon "Een ware schat aan wetenschappelijk gefundeerde technieken, gebaseerd op EMDR, om zelf ons leven te veranderen en vooruit te gaan." -John C. Norcross, PhD, ABPP, distinguished university fellow aan de universiteit van Scranton en uitgever van de Journal of Clinical Psychology: In Session "Wat betreft het klinisch deel van mijn leven, geen enkele andere denker heeft meer indruk op mij gemaakt dan Francine Shapiro." -Uit Je brein als medicijn door David Servan-Schreiber, MD "Lees dit boek samen met iemand waarvan je houdt ... en begin met jezelf!" -Daniel J. Siegel, MD, Professor in de psychiatrie aan de UCLA School of Medicine en auteur van The Developing Brain en Mindsight Dr. Francine Shapiro is directrice van het EMDR-Instituut en oprichtster van de non-profit EMDR-organisatie - Humanitarian Assistance Programs.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.