Garant (1811)

 Leidinggevende, wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs | Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe | 9789044130706

Leidinggevende, wie ben je? Postmoderne visie op leidinggeven in het onderwijs | Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe | 9789044130706

  • Garant

€30.90

Auteurs: Dolf van den Berg, Luc Stevens & Roland Vandenberghe ISBN: 9789044130706 In "Leidinggevende, wie ben je?" ontvouwen de auteurs een postmodern perspectief op leidinggeven. Het postmodernisme beziet de werkelijkheid als principieel chaotisch, waardoor planmatige en rationele oplossingen alleen niet langer toereikend zijn. De overmacht van logisch-rationele controlerende systemen is een probleem voor het onderwijs. Postmodernisten vragen aandacht voor het gegeven dat het individu tegenwoordig meer en meer op zichzelf is aangewezen. Zelfbevestiging en ontwikkeling van gevoelens van eigenwaarde houden verband met persoonlijke groei en welbevinden, in relatie tot de ander. Dit maakt 'herschepping' van het proces van leidinggeven hoogst noodzakelijk. Hiertoe worden in "Leidinggevende, wie ben je?" nieuwe basisprincipes ontwikkeld, resulterend in elf dimensies van excellent leiderschap. Aan de hand van onderzoeksdata, ontleend aan de Nederlandse en Vlaamse onderwijspraktijk, worden deze dimensies nader ingevuld. Hoe kun je je innerlijke kompas gebruiken? Hoe kun je de dingen doen die bij je passen? Hoe richt je je professionele leven in op een manier waar je blij van wordt? De huidige dominante politieke beheersstructuur in het onderwijs biedt nauwelijks ruimte voor het stellen van dergelijke dieperliggende, existentiële en morele vragen van deze tijd. Toch is het van groot belang er in onze scholen aandacht aan te besteden. Iedere leidinggevende, van teamleider tot en met bestuurder, zal vooral een bemiddelaar moeten zijn van de ontwikkeling van anderen, niet door wegen vrij te maken, maar door anderen in staat te stellen hun wegen vrij te maken. De leidinggevende speelt met de kern van zijn persoon-zijn een belangrijke rol. Hij is zijn eigen instrument. "Leidinggevende, wie ben je?" volgt op "Denk aan je mensen" (Van den Berg, 2007) en "Onderwijsinnovatie: geen verzegelde lippen meer" (Van den Berg, 2009). Rode draad in deze studies is de zoektocht naar onderwijs dat meer in overeenstemming is met de kenmerken van menselijke ontwikkeling. Samen vormen de studies een trilogie over onderwijs en innovatie ervan. Dolf van den Berg was hoogleraar Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en als kerndocent verbonden aan TiasNimbas Business School van de Universiteit te Tilburg. Luc Stevens is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht en founding father van het NIVOZ. Hij ontwikkelde de succesvolle NIVOZ-trajecten Pedagogisch Leiderschap en Pedagogische Tact. Sinds 2008 is hij hoogleraar aan de Open Universiteit. Roland Vandenberghe is hoogleraar emeritus van de KU Leuven. Hij was het hoofd van het Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing. Hij promoveerde in 1970 op een onderzoek over onderwijsvernieuwing in het Secundair Beroepsonderwijs. In 2010 werd hij Professor ad Honorem de la Facultad de Ciencias Humanas van de Universidad Catolica, Damaso A. Larranga in Montevideo.

Aan winkelwagen toegevoegd

Goed Bezig Check-up. Blijf aan het stuur van je werkleven staan | Veronika Wuyts | 9789044133820 |

Goed Bezig Check-up. Blijf aan het stuur van je werkleven staan | Veronika Wuyts | 9789044133820 |

  • Garant

€23.90

Auteur: Veronika Wuyts ISBN: 9789044133820 2016 - 177 pagina's De Goed Bezig Checkup is eigenlijk een eenvoudig concept: net zoals met de jaarlijkse tandarts en autocontroles, waarom niet ook de tijd nemen om jaarlijks zijn werkleven te checken? Wat doe ik? Waarom doe ik dat? Welke keuze maak ik? Hoe blijf ik tevreden? De reflectieoefeningen worden begeleid aan de hand van 3 stappen en met behulp van 8 wegwijzers. Eerst wordt een inventaris opgemaakt van de voorbije periode. Goed bezig? In de tweede stap wordt stilgestaan bij hoe we het (ook wel) zouden willen, waar we meer rekening willen mee houden en waarom. Dat gieten we in een belofte aan onszelf. Tenslotte beleven we in de derde stap wat we ons hebben voorgenomen. Anderen betrekken bij ons succes en on track blijven zijn dan nog meer aan de orde. Als bonus werden de wegwijzers herwerkt voor leidinggevenden zodat ze hun medewerkers kunnen inspireren en ondersteunen in hun jaarlijkse Goed Bezig Checkup. Dit boek is bedoeld voor mensen die vooruit willen in hun werkleven. Die niet als “slachtoffer” hun volgende stap willen laten afhangen van anderen maar weten dat zij de belangrijkste actor zijn in hun eigen verhaal. Die bereid zijn wat vroeger voor hen werkte maar nu niet meer zo succesvol is, te vervangen door nieuwe ideeën en hun “gouden kooi” durven te challengen. Die op die manier hun bijdrage willen leveren aan en voor een groter geheel. "Veronika ken ik al jaren als een topcoach. Ze heeft nu ook een uitstekend boek geschreven. De Goed Bezig Check-up biedt een inspirerende en praktische handleiding voor eenieder die bewust(er) wil stilstaan bij zijn/haar leven." Meredith Van Overloop, CEO van Triangis. "Ben ik wel goed bezig ? Om eerlijk te zijn: het is een vraag die ik me zelden expliciet stel. Zolang je graag doet wat je doet, en het gevoel hebt dat je op geregelde tijdstippen nog verrast wordt door je werk in het bijzonder en het leven in het algemeen, stel de vraag zich minder acuut. Rondom mij zie ik helaas teveel mensen die zich niet meer in fase voelen met hun werk aan de ene kant, en met een evenwichtig leven aan de andere kant. Ze hebben of ambities die ze niet kunnen of durven realiseren, of ze vinden de energie niet meer om wat hen verwacht wordt te doen, en er nog plezier aan te beleven ook. Veronika Wuyts reikt vragen en opstapjes aan omdat evenwicht terug te vinden. Bij momenten confronterend, bij momenten logisch klinkend. De finale boodschap is: neem je leven zélf in handen, voor een ander het voor jou doet. Ik maak altijd graag de vergelijking met iemand die in water of sneeuw aan het schuiven is. Wie zich dan schrap zet, riskeert iets te breken, wie soepel meegaat, komt misschien op onvermoede plekken. Een inspirerende gids zoals dit boek, helpt bij die zoektocht." Jan Hautekiet.

Aan winkelwagen toegevoegd

Slim onderpresteren aanpakken - Basisschooleditie Werkboek | Ophélie Desmet & Tania Gevaert | 9789044137217

Slim onderpresteren aanpakken - Basisschooleditie Werkboek | Ophélie Desmet & Tania Gevaert | 9789044137217

  • Garant

€17.40

Auteurs: Ophélie Desmet & Tania Gevaert ISBN: 9789044137217 2019 - 99 pagina's Slim onderpresteren aanpakken kan vanaf nu ook in de basisschool. Onderpresteren begint vaak al erg vroeg. Leerlingen gaan uitdagingen uit de weg en/of ze gedragen zich heel faalangstig. De auteurs hebben voor deze basisschooleditie een pakket ontwikkeld met oefeningen die de leerkracht of begeleider binnen en buiten de school kan inzetten. De Superhelden, Anna Angstige, Ulrike Uitsteller, Erik Eigenzinnige, Peter Perfectionist en Olivia Oogappel nemen leerkracht/begeleider en leerling mee in hun leefwereld. Ze vertellen over de moeite die ze hebben bij het leren én ze reiken heel wat tips aan. De Superhelden nodigen de leerling uit om zijn eigen verhaal te maken. Stap voor stap groeit de leerling in het slimmer aanpakken. Dit lespakket geeft de leerkracht/begeleider ruimte om eigen keuzes te maken in de oefeningen. Je kunt ermee werken in kleine groepjes (tot 8 deelnemers) en individueel. Het boek geeft ook de juiste omkadering en achtergrondinformatie en biedt zo handvatten om direct met de werkvormen aan de slag te gaan. Auteurs en ontwikkelaars drs. Ophélie Desmet en psychotherapeut Tania Gevaert zijn niet aan hun proefstuk toe. Eerder brachten zij 'Slim onderpresteren aanpakken' uit voor 14+ en hun begeleiders. In deze basisschooleditie werd gekozen voor een lespakket op maat van leerling en leerkracht. Ze werkten daarvoor samen met illustrator Seamoose. Eerste indrukken van lezers: "Die Superhelden! Ze nemen je écht mee." "Op maat van de leerkracht, kant-en-klaar." "Een mooi vervolg op de 14+ versie, aangepast aan de doelgroep." Ophélie Desmet is doctoraatskandidaat en onderzoeksassistent aan Purdue University (VS). Ze focust in haar onderzoek op onderpresteren en interventies om onderpresteren aan te pakken. Ophélie studeerde eerder aan KULeuven (master Opleidings- en onderwijskunde) en liep een jaar stage aan het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (Radboud Universiteit, Nijmegen). Ophélie won al twee competitieve nationale prijzen in Amerika met haar onderzoek. Ze wordt gefinancierd door Purdue University (Dean's Doctoral) en heeft een onderzoeksbeurs van de American Psychological Foundation. Sinds kort kwam daar nog een 5-jarige funding bij van de Amerikaanse Federale Overheid. Ze zet haar onderzoek hiermee verder. Tania Gevaert studeerde aan Howest, KULeuven en Radboud Universiteit. Ze is psychotherapeut (Korzybski Instituut en AIHP), auteur en trainer. Tania heeft zich gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en onderpresteren, ze is zaakvoerder van Samen Slimmer Groeien. Samen stichtten ze de vzw Steunpunt Onderpresteren en schreven ze twee boeken over dit thema: - Slim onderpresteren aanpakken (Gevaert & Desmet, 2014; uitg. Garant) - Slim onderpresteren aanpakken - Basisschooleditie (Desmet & Gevaert, 2019; uitg. Garant) Beide boeken helpen leerkrachten/begeleiders en hun leerling op weg naar beter presteren.

Aan winkelwagen toegevoegd

Je verleden voorbij - Je leven opnieuw in handen met de zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapie | Francine Shapiro | EMDR | 9789044130317

Je verleden voorbij - Je leven opnieuw in handen met de zelfhulptechnieken uit de EMDR-therapie | Francine Shapiro | EMDR | 9789044130317

  • Garant

€31.90

Auteur: Francine Shapiro ISBN: 9789044130317 Echte mensen, echte levensverhalen en echte emotionele genezing van trauma's en kwetsuren uit het verleden. Dr. Francine Shapiro beschrijft een resem technieken die mensen in staat stellen om zichzelf emotioneel in balans te brengen, gebaseerd op de EMDR-therapie, die in het werk van duizenden therapeuten al succesvol is gebleken. De ware verhalen tonen hoe stresserende, pijnlijke of traumatische ervaringen ons leven beïnvloeden en ons potentieel beperken - maar ook hoe ze veranderd en opgelost kunnen worden. Een ontdekking voor iedereen. Deze zeer toegankelijke gebruikersgids is geschreven door de ontdekker van een wetenschappelijk gefundeerde vorm van psychotherapie, die wereldwijd door miljoenen mensen wordt gebruikt. Of we nu kleine tegenslagen of ernstige trauma's hebben meegemaakt, we worden allemaal beïnvloed door herinneringen en ervaringen die we ons misschien niet herinneren of die we niet volledig begrijpen. Je verleden voorbij biedt een aantal praktische technieken om de geheimen van ons menszijn te ontraadselen en zal lezers die hun eigen leven in handen willen nemen extra motivatie geven. Francine Shapiro, de grondlegster van EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, legt in heldere termen de achterliggende wetenschappe lijke verklaringen uit en beschrijft simpele oefeningen die lezers thuis kunnen doen om hun automatische reactiepatronen te leren kennen en om echte, diepgaande veranderingen te bekomen. "De ontdekking door Francine Shapiro van EMDR is een van de belangrijkste doorbraken in de geschiedenis van de psychotherapie." -Norman Doidge, MD, auteur van The Brain That Changes Itself "Je Verleden Voorbij is een krachtig boek dat mensen in staat zal stellen zichzelf te begrijpen en -belangrijker nog- hen een toolbox geeft om zich snel gelukkiger en effectiever te kunnen voelen." -Daniel G. Amen, MD, auteur van Change your brain, change your life "De dingen die ik in een EMDR-sessie leerde, zijn me altijd bijgebleven en hebben mijn bewustzijn verreikt. Het is een krachtig proces. Ik kan het aanbevelen." -Uit The Noonday Demon door Andrew Solomon "Een ware schat aan wetenschappelijk gefundeerde technieken, gebaseerd op EMDR, om zelf ons leven te veranderen en vooruit te gaan." -John C. Norcross, PhD, ABPP, distinguished university fellow aan de universiteit van Scranton en uitgever van de Journal of Clinical Psychology: In Session "Wat betreft het klinisch deel van mijn leven, geen enkele andere denker heeft meer indruk op mij gemaakt dan Francine Shapiro." -Uit Je brein als medicijn door David Servan-Schreiber, MD "Lees dit boek samen met iemand waarvan je houdt ... en begin met jezelf!" -Daniel J. Siegel, MD, Professor in de psychiatrie aan de UCLA School of Medicine en auteur van The Developing Brain en Mindsight Dr. Francine Shapiro is directrice van het EMDR-Instituut en oprichtster van de non-profit EMDR-organisatie - Humanitarian Assistance Programs.

Aan winkelwagen toegevoegd

Geschiedenis van de geboorteregeling en familieplanning (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg Nr. 18) | Annemie Leemans & Cornelis van Tilburg | 9789044139525

Geschiedenis van de geboorteregeling en familieplanning (Cahiers GGG - Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg Nr. 18) | Annemie Leemans & Cornelis van Tilburg | 9789044139525

  • Garant

€30.00

Auteurs: Annemie Leemans & Cornelis van Tilburg ISBN: 9789044139525 2024 - 161 pagina's Vandaag is er sprake van medicalisering en zelfs overmedicalisering van de geboortezorg; wat houdt dit juist in? En hoe ging het er in het verleden aan toe? Ging men in andere tijden naar het ziekenhuis voor dezelfde redenen als vandaag? Wat is eigenlijk de positie en het belang van ziekenhuizen bij zwangerschap en geboorte? Welke kennis en praktijken vinden we terug rond de geboorte van kinderen? Wat wist de vroedvrouw? En vanaf wanneer in de geschiedenis had de vrouw overlevingskansen bij een keizersnede? Welke technieken bestaan en bestonden er inzake anticonceptiemethoden, en vanaf wanneer begon men deze te gebruiken? En hoe zit het met de abortuscijfers in België en in de wereld? En wat met borstvoeding in het verleden? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in dit cahier. Zeven verschillende auteurs buigen zich hier over interessante vragen aangaande de geschiedenis van de geboorteregeling en gezinsplanning. Annemie Leemans is kunstcriticus en professor Beeldende kunst aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens haar doctoraat in vroegmoderne praktische kennis bestudeerde ze medische receptboeken. Eén van de centrale kunstenaars in haar werk is Leonardo da Vinci, wiens anatomische tekeningen wereldbekend zijn. Ze is redactiecoördinator van de cahierreeks Geschiedenis van de Geneeskunde en de Gezondheidszorg. Cornelis van Tilburg is classicus aan de Universiteit Leiden, waar hij werkzaam is als onderzoeker bij Griekse en Latijnse Talen en Culturen. Naast zijn onderzoek naar verkeerscirculatie en stadshygiëne in de Grieks-Romeinse wereld is hij eindredacteur van de cahierreeks Geschiedenis van de Geneeskunde en de Gezondheidszorg.

Aan winkelwagen toegevoegd

Sociologen over onderwijs - Inzichten, praktijken en kritieken | Bram Eidhof, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen | 9789044134490

Sociologen over onderwijs - Inzichten, praktijken en kritieken | Bram Eidhof, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen | 9789044134490

  • Garant

€38.00

Auteurs: Bram Eidhof, Mieke Van Houtte & Marc Vermeulen ISBN: 9789044134490 2016 - 391 pagina's Dit boek biedt sociologische beschouwingen over het onderwijs. Een dertigtal gerenommeerde onderwijswetenschappers presenteert een breed scala aan inzichten en maakt duidelijk dat een sociologische kijk op onderwijs een vruchtbare en onmisbare aanvulling vormt op allerlei andere perspectieven. Daarmee is het boek een aanrader voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van de student die wat verder gevorderd is , tot onderwijsprofessionals die zich willen verdiepen in de maatschappelijke betekenis van hun werk. Ook wie beroepshalve bezig is met de inrichting van onderwijs (directeur, bestuurder, beleidsbeïnvloeder, ambtenaar, politicus) doet er goed aan dit boek te lezen. De inzichten blijken opvallend goed bruikbaar in de analyse van de complexiteit waar het moderne onderwijsstelsel zich voor gesteld ziet. Zowel de situatie in Nederland als in Vlaanderen wordt daarbij in beeld gebracht. Bram Eidhof werkt als onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden in Den Haag. Hij promoveerde op een proefschrift over burgerschapsonderwijs, waarin zowel de normatieve aspecten van burgerschapsonderwijs worden behandeld als effectieve onderwijsfactoren en mechanismes worden geïdentificeerd. Mieke Van Houtte is hoogleraar aan de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent en hoofd van de onderzoeksgroep CuDOS – Cultural Diversity: Opportunities & Socialization. Haar onderzoek concentreert zich op schooleffecten en gelijke kansen. Marc Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie aan Tilburg University. Binnen het onderwijs richt hij zich op toegepast onderzoek op het gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met omliggende sociale en economische systemen, onder meer: lerarentekort, maatschappelijke opbrengsten van onderwijs en bestuurlijk inrichten.

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.