Cyclus (78)

Overleven met schizofrenie. Het verhaal van een adolescente, gezinsleden en behandelaars | Belle Scheeren & Giel Vaessen | 9789085750048

Overleven met schizofrenie. Het verhaal van een adolescente, gezinsleden en behandelaars | Belle Scheeren & Giel Vaessen | 9789085750048

  • Cyclus

€21.30

Auteur: Belle Scheeren & Giel Vaessen ISBN: 9789085750048 Belle Scheeren (19 jaar oud) neemt de lezer mee in haar psychotische belevingen gedurende haar puberteit en adolescentie. Ze beschrijft aangrijpend haar worstelingen tijdens haar jonge puberjaren en gedurende een lange opname in een jeugdpsychiatrisch ziekenhuis. Als geen ander vertelt ze over haar zoektocht, haar rouwproces en hoe ze gedurende de behandeling met haar handicap het leven opnieuw leert te leven. De ouders en zus van Belle schrijven indringend en ontroerend over hun eigen ervaringen, gedachten en gevoelens gedurende dit hele proces. Hulpverleners diepen aan de hand van het verhaal van Belle professioneel de behandeling van psychosen en schizofrenie uit. De persoonlijke gebeurtenissen van Belle en haar gezinsleden, afgewisseld met een deskundige maar eenvoudig verwoorde uitleg, maken het boek levendig en uniek. Adolescenten en hun gezinnen die hetzelfde doormaken als dit gezin, worden niet alleen deelgenoot van de pijn, vertwijfeling en de beleving van de betrokkenen. Ze krijgen, samen met andere geïnteresseerden, ook inzicht in het mogelijke ontstaan, het verloop en de behandeling van psychosen en schizofrenie. Dit maakt het boek ook zeer leerzaam en bruikbaar voor beroepskrachten als paramedici, werkers in de jeugdzorg, maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders, systeemtherapeuten,... Gedichten en tekeningen van Belle maken nog meer voelbaar wat in haar omging en omgaat. Nu, ruim drie jaar later, woont Belle zelfstandig in Maastricht. Belle Scheeren is een pseudoniem Giel Vaessen heeft 45 jaar ervaring in de hulpverlening en het speciaal onderwijs, waarvan het grootste gedeelte in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij was hier werkzaam als groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en systeemtherapeut. Vervolgens als zorgcoördinator in het Rec IV. Sinds 2002 geeft hij tevens praktijkgerichte cursussen over jongeren met psychosociale problematieken en hun gezinssystemen.

Aan winkelwagen toegevoegd

Mama, mijn hoofd is zo vol. Jasper, kind vol onvoorspelbaarheden | Fabienne Verdeyen | 9789085750055

Mama, mijn hoofd is zo vol. Jasper, kind vol onvoorspelbaarheden | Fabienne Verdeyen | 9789085750055

  • Cyclus

€20.50

Auteur: Fabienne Verdeyen ISBN: 9789085750055 "Mama, mijn hoofd is zo vol!" roept Jasper. Jasper lijdt aan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Hij is ten einde raad. Het lukt hem niet de dingen te doen die van hem verwacht worden, hoe hard hij ook probeert. Hoe ga je daar als ouder mee om, hoe leg je een kind uit wat er met hem aan de hand is, hoe vertaal je zijn gedrag en prestaties elk schooljaar op-nieuw aan een andere leerkracht? Je bent als ouder vaak radeloos. De energie die deze kinderen van je eisen is slopend. Dit boek is het verhaal van een moeder over de opvoeding van haar zoon Jasper. Als blijkt dat deze andere manier van denken het leerproces en het gedrag van de jongen hypothekeert, gaan de ouders op zoek naar antwoorden bij leerkrachten, artsen en therapeuten. Het is het realistische, maar hoopgevende verhaal van een lange queeste waarin de auteur niet alleen de antwoorden van de leerkrachten, hulpverleners en artsen opneemt, maar vooral haar verhaal over Jasper en haar kijk op ADHD. Ook Jasper zelf komt aan het woord. Uit dit verhaal blijkt onder meer hoe moeilijk het is om ADHD te plaatsen binnen tal van andere stoornissen die ook betrekking hebben op hyperkinesie en concentratieproblemen. Om deze reden werd in het tweede deel een overzicht opgenomen van de meest voorkomende (leer)stoornissen met hun voornaamste symptomen, die vaak ook aan Jaspers problemen werden toegeschreven. Ook bevat dit deel een overzicht van therapieën met korte beschrijving, waarvan Jasper er een groot aantal heeft gevolgd. In zekere zin kan het boek dienen als een leidraad of inspiratiebron voor elkeen die met een kind met ADHD of verwante problemen wordt geconfronteerd en door het bos de bomen niet meer ziet. Over de auteur(s): Fabianne Verdeyen studeerde regentaat Nederlands en werkt als voltijdse deskundige bij de personeelsdienst in het provinciebestuur van Limburg. In de media: Nieuwsbrief Gezondheidsbib CM Brugge

Aan winkelwagen toegevoegd

Psychiaters te koop | Walter Vandereycken &  Ron van Deth | 9789085750130

Psychiaters te koop | Walter Vandereycken & Ron van Deth | 9789085750130

  • Cyclus

€29.90

Auteurs: Walter Vandereycken & Ron van Deth ISBN: 9789085750130 Lusteloosheid en pessimisme zijn depressie geworden, een druktemaker is voortaan een ADHD’er, verlegenheid heet inmiddels sociale fobie. En voor elk van deze ziekten is er wel een pilletje. Niet alleen erover praten, maar vooral gewoon slikken. Maar nooit van tevoren waren er zoveel depressies, werden zoveel antidepressiva geslikt, nooit eerder zoveel zelfmoorden. Toeval of bestaan er toch verbanden? De farmaceutische industrie stelt zich die vraag niet, want de winsten zijn meer dan behoorlijk, vooral op de markt van de psychische problemen. Maar dit kan alleen dankzij de medewerking van artsen. Ze worden betaald om onderzoek te doen, dat meestal gunstig uitvalt voor de betaler. Hoogleraren krijgen flinke sommen om de blijde boodschap te verspreiden. Huisartsen en psychiaters worden met merkwaardige cadeaus overtuigd van de superieure werkzaamheid van de nieuwe pillen. Het verbod op publieksreclame voor medicijnen wordt creatief omzeild. Patiëntenverenigingen geven voorlichting over medicatie, toevallig van het sponsorende bedrijf. De grenzen van het fatsoen zijn ver overschreden. Waar beginnen de puur commerciële belangen van bedrijven en waar eindigen de wetenschappelijke verantwoordelijkheid en het ethisch handelen van artsen, ziekenhuizen en universiteiten? Over de auteur(s): Walter Vandereycken is hoogleraar psychiatrie aan de KU Leuven en verbonden aan de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen in Tienen. Hij is hoofdredacteur van PsychoPraxis en auteur van talrijke boeken over psychiatrie, psychotherapie en eetstoornissen. Ron van Deth, psycholoog, is eindredacteur van PsychoPraxis en verbonden aan onder meer het Europees Instituut voor Educatie/De Baak in Driebergen. Samen met Walter Vandereycken schreef hij In therapie en Wegw!jze psychische problemen.

Aan winkelwagen toegevoegd

Polariteits- en informatiegeneeskunde | Annik Mollen | 9789085750154

Polariteits- en informatiegeneeskunde | Annik Mollen | 9789085750154

  • Cyclus

€17.90

Auteur: Annik Mollen ISBN: 9789085750154 Het menselijk lichaam is, zoals alle leven op aarde, onderhevig aan de wetten van de natuur of de fysica. De spanning tussen een positief en een negatief geladen pool is daarbij een basisbeginsel, een structuur waarrond alle leven is opgebouwd. Polariteits- of informatiegeneeskunde bekijkt het lichaam vanuit deze invalshoek en geeft zo een opmerkelijke nieuwe invulling van begrippen als `gezond zijn'', `ziekte'' en therapeutische behandelingen. Inzichten uit zowel de westerse als de traditionele oosterse geneeskunde vinden er een synthese. Iemand is gezond wanneer de cellen van alle organen goed functioneren. Indien de celstofwisseling een bepaald ritme aanhoudt, `weten'' cellen welke functies ze moeten vervullen. In dit opzicht leunt deze geneeskunde aan bij de genetica. Is dit ritme verstoord, dan treden ziekteverschijnselen op. Deze verstoring kan veroorzaakt worden door bepaalde scheikundige stoffen, want die zijn ook te beschrijven in termen van hun karakteristieke fysische eigen-schappen, zoals elektrische lading, elektromagnetische lading en calorische waarde. Hier slaat polariteitsgeneeskunde de brug naar de traditionele oosterse geneeskunde, want ook de Japanse begrippen yin en yang refereren naar deze fysische eigenschappen.`Yange'' stoffen hebben een positief elektrisch karakter en zijn in staat de celstofwisseling te vertragen. Hierdoor ontstaan stagnatie en opstapeling van afvalstoffen. `Yinne'' stoffen vertonen een negatief elektrisch karakter en bewerkstelligen net het tegenovergestelde. Ze wijzigen het celmilieu zodanig dat een toename van het celtransport en de celspanning optreedt. Deze dualiteit vormt de basis van het verschijnsel `polariteit'' en de toepassingen in de polariteitsgeneeskunde. Welke implicaties hebben deze inzichten voor de medische praktijk? De auteur beschrijft veel voorkomende aandoeningen als kanker, diabetes, chronisch vermoeidheidsyndroom enz. als polariteitstoornissen en legt uit hoe ze biofysisch behandeld kunnen worden. Ook de belangrijkste toepassingen van de informatiegeneeskunde komen concreet aan bod. Voeding, medicatie, voedingssupplementen, kruiden, plantenextracten en homeopathische middelen kunnen onze celstofwisseling beïnvloeden. Ook emotionele en mentale processen, en de toestand van onze leefomgeving, grijpen in belangrijke mate in. Over de auteur(s): Annik Mollen is arts. Zij maakt deel uit van een groepspraktijk in Antwerpen.

Aan winkelwagen toegevoegd

Het Enneagram. De oorspronkelijke typologie. Kabbala - Numerologie - De leer van de vijf elementen | Jan Akkermans | 9789085750161

Het Enneagram. De oorspronkelijke typologie. Kabbala - Numerologie - De leer van de vijf elementen | Jan Akkermans | 9789085750161

  • Cyclus

€32.90

Auteur: Jan Akkermans ISBN: 9789085750161 Over het enneagram werd al veel geschreven, maar zelden ging men hierbij terug tot de wortels van deze eeuwenoude psycho-spirituele typologie. Dit boek dringt net door tot de authentieke kennis waarop deze geheime typologie werd gegrondvest. De inbreng van de Kabbala, één van de belangrijkste pijlers waarop het enneagram berust, wordt belicht. Vooral het Kosmisch Kruis van de Kabbala, een combinatie van de getallenleer van Pythagoras en de planeten, en de basis van de enneagram typologie, komt uitgebreid aan bod. Op eenvoudige wijze, aan de hand van de geboortedatum duidt het Kosmisch Kruis aan welke planeten je leven beïnvloeden. Ook de oude Chinese leer van de vijf elementen gaf het enneagram mee vorm. De vijf elementen oefenen immers een grote invloed uit op het karakter, meer nog dan de tekens van de dierenriem. In elk enneagramtype geeft dit aanleiding tot een heldere structuur van subtypen. In dit boek staat spirituele groei voorop. Het doel van het enneagram is bevrijding van het geconditioneerde, dwangmatige type en de realisatie van de ware persoonlijkheid als uitdrukking van iemands diepste wezenskern. Groeimogelijkheden worden aangereikt voor elk type op gebied van denken, voelen en handelen. Over de auteur(s): Jan akkermans geeft cursussen Enneagramleer bij Timotheus, een instituut voor intuïtieve ontwikkeling, bewustzijnsverruiming, persoonlijke groei en levensverdieping.

Aan winkelwagen toegevoegd

De mythe van de gelukkige kindertijd. Zoektocht naar het miskende kind in onszelf | Gaby Stroecken, Rien Verdult | 9789085750079

De mythe van de gelukkige kindertijd. Zoektocht naar het miskende kind in onszelf | Gaby Stroecken, Rien Verdult | 9789085750079

  • Cyclus

€23.60

Auteurs: Gaby Stroecken, Rien Verdult ISBN: 9789085750079 Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ze een goede kindertijd hebben gehad. Toch geven velen blijk van het tegenovergestelde: Ze zijn ontevreden over hun leven of voelen zich ongelukkig en depressief, zitten slecht in hun vel. Ze blijven echter halsstarrig vasthouden aan de mythe van een gelukkige kindertijd. Negatieve ervaringen uit de vroege kindertijd werken ongewild en onbewust door in het volwassen leven. Als kind gebruikten we overlevingsmechanismen om onveilige vormen van hechting te kunnen overleven. Maar alles wat ons als kind is aangedaan en alles wat is nagelaten in de vervulling van onze basisbehoeften vormt de kern van miskenning en die breekt op latere leeftijd op. ‘Het miskende kind in onszelf’ is een veelgebruikt begrip geworden. Het is een verzamelnaam voor de negatieve ervaringen in de kindertijd, die door hun onbewuste werking veel invloed uitoefenen op het functioneren als volwassenen. Dit boek is een verdere uitwerking van het oorspronkelijke begrip ’miskenning’. Het behandelt de miskenning van het kind in al zijn vormen. Fundamenteel is dat de miskenning gezien wordt vanuit de ervaring van het jonge kind. Voor het kwetsbare kind is miskenning ‘misbehandeling’. Het miskende kind dat volwassenen in zich dragen, kan zeer vroeg ontstaan zijn, zelfs vóór de geboorte. Vroege miskenningen treden op in de symbiotische fase, die loopt van de conceptie tot en met de psychologische geboorte. Latere vormen van miskenning verwijzen veeleer naar de onderdrukking van de gevoelswereld van het kind door ‘zwarte pedagogie’. Het herbeleven van verdrongen ervaringen, het doorleven van versteende pijn en op die manier verwerken van de opgelopen miskenning, is een heilzame weg naar minder emotionele en relationele problemen en naar meer geluk. Onthullende psychotherapie kan daarbij helpen. Over de auteur(s): Gaby Stroecken studeerde criminologie en psychologie; ze volgde ook een opleiding tot cliëntgericht psychotherapeute. Ze heeft haar eigen praktijk en geeft ook supervisie. Rien Verdult is ontwikkelingspsycholoog; hij volgde ook een opleiding tot cliëntgerichte psychotherapeut. Verder vervolmaakte hij zich in de prenatale en perinatale psychotherapie. Hij heeft een eigen praktijk voor psychotherapie met volwassenen en hij werkt als babytherapeut.

Aan winkelwagen toegevoegd

De honden blaften en de karavaan trok verder. Leven met het fragiele  X syndroom | Marianne J. de Groot | 9789085750062

De honden blaften en de karavaan trok verder. Leven met het fragiele X syndroom | Marianne J. de Groot | 9789085750062

  • Cyclus

€19.60

Auteur: Marianne J. de Groot ISBN: 9789085750062 `Ik ga een boek schrijven, ik ben vastbesloten.'' `Alsjeblieft doe mij dit niet aan.'' `Ja maar het moet er uit anders spat ik uit elkaar.'' ''Ik ben je beste vriendin, waar heb ik dit aan verdiend? Dan moet ik het lezen, al is het maar uit fatsoen. Eén kwartier bij jou op de bank zitten dat is al bijna niet te doen, laat staan een boek van jouw hand, waarin staat waar jij de hele dag tussen zit, in één ruk uitlezen! Dat houdt een paard nog niet vol!'' `En toch doe ik het, onze vriendschap kan wel iets hebben, toch? Ik beloof je te zullen boeien en te ontroeren. Ik zal je een glim-lach ontlokken, misschien zelfs een schaterbui. Ik ga schrijven, het moet. Ook mijn kinderen verdienen het om begrepen te worden evenals al die anderen die geboren zijn met het Fragiele X Syndroom.'' Marianne de Groot Aan de hand van gebeurtenissen van alle dag schrijft Marianne de Groot over haar leven met drie kinderen, waarvan er twee lijden aan het Fragiele X Syndroom. Een syndroom dat zorgt voor een verstandelijke handicap. Ze heeft zich aan haar belofte weten te houden; de verhalen zijn ontroerend en boeiend, de schrijfstijl is levendig en vertellend zonder valse emotie. Een boek vol herkenning voor hen die op welke manier dan ook, te maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking. Voor mensen die dat niet hebben een `eye opener''. Over de auteur(s):

Aan winkelwagen toegevoegd

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.