Het wegmaken van nalatenschappen (Reeks Politie Praktijk Boeken)
  • Het wegmaken van nalatenschappen (Reeks Politie Praktijk Boeken)

Het wegmaken van nalatenschappen (Reeks Politie Praktijk Boeken)

  • Maklu

€31.50 (incl. BTW)

Recent bij Maklu verschenen

Auteur(s): G. Delrue ISBN: 9789046600375 Het wegmaken van nalatenschappen is geen afzonderlijke incriminatie in het Strafwetboek, maar een verzamelnaam voor misdrijven zoals diefstal, misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in geschrifte en gebruik. Deze misdrijven worden gepleegd – meestal door erfgenamen – met het doel activa te vervreemden uit het vermogen van een erflater. Vaak worden deze misdrijven niet vervolgd wegens verschoning van verwantschap. Hoewel het “wegmaken van nalatenschap” geen klachtmisdrijf is, zal na een klacht of een aangifte van een benadeelde erfgenaam toch een onderzoek worden opgestart Dit boek spitst zich toe op het onderzoek met betrekking tot het wegmaken van financiële roerende eigendommen, zoals gelden, waardepapieren en andere financiële instrumenten, die verbonden zijn aan de nalatenschap. Verder worden in het kort enkele samenhangende misdrijven besproken. Over de auteur(s): Geert Delrue is als Gerechtelijk Commissaris werkzaam bij de Federale Gerechtelijke Politie te Kortrijk.

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Wij gebruiken cookies.

We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om onze website te optimaliseren en uw ervaringen te verbeteren. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

U kunt ook uw cookie-instellingen hier regelen.